PAPA PREDSTAVNICIMA OBITELJSKIH UDRUGA

bededikt_xvi.jpg

Predstavnici Foruma obiteljskih udruga i Europskoga saveza katoličkih obiteljskih udruga, za Međunarodni dan obitelji, koji se obilježavao 15. svibnja, održali su skup na temu „Savez za obitelj u Europi: udruživanje protagonist". Cilj skupa je senzibilizirati upravitelje i javno mnijenje o središnjoj i nezamjenjivoj ulozi koju obitelj obavlja u našem društvu. U stvari, kako s pravom primjećujete, dalekovidno političko djelovanje mora u središte svoje pozornosti i programiranja staviti obitelj – rekao je Papa sudionicima koje je prijepodne primio u audijenciju.

Predstavnici Foruma obiteljskih udruga i Europskoga saveza katoličkih obiteljskih udruga, za Međunarodni dan obitelji, koji se obilježavao 15. svibnja, održali su skup na temu „Savez za obitelj u Europi: udruživanje protagonist". Cilj skupa je senzibilizirati upravitelje i javno mnijenje o središnjoj i nezamjenjivoj ulozi koju obitelj obavlja u našem društvu. U stvari, kako s pravom primjećujete, dalekovidno političko djelovanje mora u središte svoje pozornosti i programiranja staviti obitelj – rekao je Papa sudionicima koje je prijepodne primio u audijenciju.

Poznato vam je da ove godine obilježavamo 40. obljetnicu enciklike ‘Humanae vitae’ (Ljudskog života) i 25. obljetnicu proglašavanja Povelje prava obitelji, koju je 22. listopada predstavila Sveta Stolica. Ta su dva dokumenta međusobno povezana, jer ako prvi snažno potvrđuje, odvažno se suprotstavljajući struji prevladavajuće kulture, nesebičnu bračnu ljubav otvorenu životu, drugi pak govori o neotuđivim pravima koja obitelji, utemeljenoj na braku između muškarca i žene, omogućuju da bude naravna kolijevka ljudskoga života. Povelja prava obitelji je osobito namijenjena upraviteljima, odgovornima za opće dobro nudi osnovu i uporišnu točku za izradbu prikladnoga političkoga zakonodavstva za obitelj, a istovremeno je namijenjena svim obiteljima jer ih potiče na udruživanje u obrani i promidžbi svojih prava. Vaše udruge u tome smislu mogu biti učinkovito sredstvo za bolju primjenu duha spomenute Povelje obiteljskih prava – istaknuo je Benedikt XVI.

Osvrnuvši se na naučavanje o obitelji Ivana Pavla II., s pravom nazvanoga „Papa obitelji", rekao je kako je često ponavljao „da budućnost čovječanstva ovisi o obitelji". On je isticao nezamjenjivu vrijednost obiteljske ustanove, prema nacrtu Boga stvoritelja i Oca. I ja sam u početku svoga pontifikata, 6. lipnja 2005. godine otvarajući skup Rimske biskupije posvećen obitelji, ustvrdio da se istina o braku i obitelji ukorjenjuje u istini o čovjeku, koja se ostvarila u povijesti spasenja, a u čijem je središtu riječ: Bog ljubi svoj narod. Biblijska je objava prije svega povijest ljubavi, povijest Božjeg saveza s ljudima. Bog je upravo stoga kao simbol povijesti spasenja postavio povijest ljubavi i ujedinjenja između muškarca i žene u bračnom savezu. Stoga zajednica života i ljubavi, utemeljena na braku između muškarca i žene – koji čini obitelj, predstavlja nezamjenjivo dobro za cijelo društvo; brak se ne smije brkati niti izjednačivati s drugim vrstama vezivanja – kazao je Papa.

Dobro nam je poznato s kolikim se izazovima danas susreću obitelji, koliko je teško u današnjim društvenim uvjetima ostvariti ideal vjernosti i čvrstoću bračne ljubavi, imati i odgajati djecu, sačuvati obiteljski sklad. Iako ima, hvala Bogu, svijetlih uzora čvrstih i kulturi života otvorenih obitelji, ipak ne nedostaju, nažalost, čak su u porastu, bračne i obiteljske krize. Stoga je žurna obveza ujediniti snage kako bi se s pravnoga i duhovnoga, društvenoga i gospodarskoga gledišta svim sredstvima podupiralo obitelji. U tome kontekstu, vesele me i hrabre neke vaše inicijative i prijedlozi o kojima ste govorili na skupu, primjerice zauzimanje za „porez po mjeri obitelji, kako bi vlade promicale obiteljsku politiku koja omogućuje roditeljima da imaju djecu i odgajaju ih u obitelji. Obitelj, stanica zajedništva u temelju društva, za vjernike je „mala kućna crkva", pozvana svijetu objaviti ljubav Božju. Draga braćo i sestre, pomognite obiteljima da budu vidljivi znak te istine, da brane vrednote ispisane u samoj ljudskoj naravi, dakle, zajedničke čitavome čovječanstvu, to jest život, obitelj i odgoj. To nisu načela koja proizlaze iz ispovijedanja vjere, nego iz primjene pravde koja poštuje prava svakoga čovjeka. To je vaša zadaća, drage kršćanske obitelji. Neka u vama nikada ne prestane povjerenje u Gospodina i zajedništvo s Njim u molitvi i neprestanome obraćanju Njegovoj riječi. Tako ćete biti svjedoci njegove ljubavi, ne računajući naprosto na ljudske snage, nego se ojačani snagom Duha Svetoga snažno oslanjati na hrid koji je Bog. Marija, Kraljica obitelji, neka poput svijetle zvijezde nade vodi put svih obitelji čovječanstva. S ovim osjećajima, vrlo rado blagoslivljam vas nazočne i sve pripadnike raznih udruga koje predstavljate – zaključio je Papa. (kta/rv)

About the Author

Leave a Reply