PAPA OSUDIO SVAKI OBLIK ANTISEMTIZMA

benedetto_16.jpgNa susretu s predstavnicima židovske zajednice papa Benedikt XVI. osudio je 12. rujna u Parizu svaki oblik antisemitizma i istaknuo važnu ulogu koju su Židovi imali u izgradnji Francuske. Antisemitizam nema nikakvo teološko opravdanje, poručio je Benedikt XVI. na međuvjerskom susretu u Apostolskoj nuncijaturi, te ponovio riječi pape Pija XI. koje je godine 1938. uputio belgijskim katolicima: "Duhovno, svi smo mi Semiti". Biti protužidovski istodobno znači biti protukršćanski, istaknuo je Benedikt XVI., pozivajući se na riječi belgijskoga teologa Henrija de Lubaca.
Još jednom je Papa iskazao počast žrtvama Šoaha, kao i svima onima koji su pridonijeli tome da ih se sjećamo, dodajući "Bog ne zaboravlja".
Papa je pozvao na produbljivanje dijaloga. Zbog onoga što nas povezuje kao i onoga što nas razdvaja, prijateljstvo Židova i kršćana treba jačati i živjeti. Crkva poštuje savez Boga Abrahama, Izaka i Jakoba s narodom, poštuje Židove kao djecu obećanja, saveza i ljubljenu braću i sestre, poručio je Papa, te se oprostio sa sudionicima susreta pozdravom "Šabat šalom!" (kta/ika)

benedetto_16.jpgNa susretu s predstavnicima židovske zajednice papa Benedikt XVI. osudio je 12. rujna u Parizu svaki oblik antisemitizma i istaknuo važnu ulogu koju su Židovi imali u izgradnji Francuske. Antisemitizam nema nikakvo teološko opravdanje, poručio je Benedikt XVI. na međuvjerskom susretu u Apostolskoj nuncijaturi, te ponovio riječi pape Pija XI. koje je godine 1938. uputio belgijskim katolicima: "Duhovno, svi smo mi Semiti". Biti protužidovski istodobno znači biti protukršćanski, istaknuo je Benedikt XVI., pozivajući se na riječi belgijskoga teologa Henrija de Lubaca.
Još jednom je Papa iskazao počast žrtvama Šoaha, kao i svima onima koji su pridonijeli tome da ih se sjećamo, dodajući "Bog ne zaboravlja".
Papa je pozvao na produbljivanje dijaloga. Zbog onoga što nas povezuje kao i onoga što nas razdvaja, prijateljstvo Židova i kršćana treba jačati i živjeti. Crkva poštuje savez Boga Abrahama, Izaka i Jakoba s narodom, poštuje Židove kao djecu obećanja, saveza i ljubljenu braću i sestre, poručio je Papa, te se oprostio sa sudionicima susreta pozdravom "Šabat šalom!" (kta/ika)
About the Author

Leave a Reply