PAKET LJUBAVI

paket_ljubavi.jpgDo Badnjega dana traje akcija Paket ljubavi. Ili pripremiti paket osnovnih živežnih namirnica od 25 KM pa naviše, ili dati u novcu isti iznos za potrebne obitelji u našoj župi.

paket_ljubavi.jpgDo Badnjega dana traje akcija Paket ljubavi. Ili pripremiti paket osnovnih živežnih namirnica od 25 KM pa naviše, ili dati u novcu isti iznos za potrebne obitelji u našoj župi.

About the Author

Leave a Reply