OPROSTI U PAVLOVOJ GODINI

sv._pavao.jpgIz Dekreta Papinske Pokorničarne, od 10. svibnja 2008., u vezi s potpunim oprostima u Jubilejskoj Pavlovoj godini donosimo glavne točke:
I. Svi i pojedini Kristovi vjernici, istinski raskajani, valjano pročišćeni sakramentom pomirenja, i obnovljeni svetom Pričešću, koji pobožno hodočaste u papinsku baziliku sv. Pavla na Ostijskoj cesti (Via Ostiense) i koji se pomole na nakanu Svetoga Oca, zadobit će potpuni oprost od vremenitih kazni za svoje grijehe, nakon što prime sakramentalno odrješenje i oproštenje za bilo kakve propuste.
            Kristovi vjernici mogu namijeniti potpuni oprost i za sebe i za pokojne onoliko puta koliko ispune propisane uvjete, uz obdržavanje odredbe da se potpuni oprost može primiti samo jednom dnevno.
            Kako bi molitve tijekom ovih svetih pohoda mogle voditi i pozivati duše vjernika na intenzivnije čašćenje uspomene sv. Pavla, određeno je sljedeće: vjernici, osim svojih vlastitih molitava pred oltarom Presvetoga Sakramenta, svatko po svojoj pobožnosti, treba otići pred oltar Ispovijesti, i pobožno izmoliti Oče naš i Vjerovanje, dodajući pobožne zazive u čast Blažene Djevice Marije i sv. Pavla. I neka ova pobožnost uvijek bude blisko ujedinjena s uspomenom na apostolskoga prvaka, sv. Petra.
           
            II. Vjernici različitih mjesnih Crkava, ispunivši propisane uvjete (sakramentalna ispovijed, euharistijska Pričest, molitve na nakanu Svetoga Oca), i u duhu potpune isključenosti bilo kakve naklonosti grijehu, mogu zadobiti potpuni oprost ako pobožno sudjeluju u svetim obredima ili u javnoj pobožnosti u čast Apostola narodâ;
            – na dane svečanog otvaranja i zatvaranja „Pavlove godine“, u svim svetim mjestima;
            – u druge dane određene od mjesnoga ordinarija, u svetim mjestima posvećenima sv. Pavlu, i,
            – zbog prikladnosti vjernicima, na drugim mjestima koje odredi isti ordinarij.
            III. Konačno, vjernici spriječeni bolešću ili drugim valjanim i važnim razlogom, uvijek u duhu isključenosti bilo kakve naklonosti grijehu, s nakanom ispunjenja uobičajenih uvjeta čim to bude moguće, također će moći zadobiti potpuni oprost dok se god duhom sjedinjuju u jubilejskom slavlju u čast sv. Pavla, prikazujući svoje molitve i žrtve Boga za jedinstvo kršćana.
            Kako bi vjernici lakše imali udjela u nebeskim blagodatima, neka ih svećenici, koji od mjerodavnih crkvenih vlasti imaju odobrenje za ispovijedanje, primaju spremno i velikodušno.
            Ovaj je dekret valjan za cijelu Pavlovu godinu. Bez obzira na bilo što protivno.“
           
            Kao mjesni ordinarij određujem za Mostarsko-duvanjsku i Trebinjsko-Mrkansku biskupiju sljedeće:
         Uz obdržavanje gore naznačenih crkvenih propisa, svi vjernici mogu primiti potpuni oprost, osim na svetkovinu sv. Petra i Pavla 2008. i 2009., i to u svim župnim i filijalnim crkvama, također
         1 – U svim našim župnim crkvama
                   – na blagdan Obraćenja sv. Pavla, 25. siječnja 2009. (nedjelja).
        
         2 – Samo u našim župama posvećenima sv. Petru i sv. Pavlu:
                  Gorica-Struge,
                  Kočerin,
                  Mostar,
                  Rotimlja, i to
                  – na spomendan Posvete bazilikâ sv. Petra i sv. Pavla, apostola, 18. studenoga 2008.
         3 – Jednako tako u filijalnim kapelicama posvećenima sv. Petru i Pavlu:
                   – na spomendan Posvete bazilika sv. Petra i sv. Pavla, apostola, 18. studenoga 2008.
         Župa Gradina – Kapelica sv. Petra i Pavla u Biletići Polju (izgrađena 1999.).
         Župa Gorica         – Kapelica sv. Petra i Pavla u Sovićima (1968.-1972.).
         Župa Grabovica – Kapelica sv. Petra i Pavla na Zidinama (izgrađena 1966.).
         Župa Grljevići – Filijalna crkva sv. Petra i Pavla u Borajni (izgrađena 1995.).
         Župa Klobuk – Kapelica sv. Petra i Pavla u Poljanama.
* * * * * *
         Podsjetimo biblijskim primjerom što je to potpuni oprost:
         Isus na križu. Slijeva mu jedan razbojnik, zdesna drugi. Oba razbojnika klala, krala, palila i žarila koliko su mogla. Zaslužili su duge vremenske kazne, odnosno nakon smrti – čistilište dok se dobro ne pročiste. Lijevi razbojnik ustrajao u svome razbojstvu i na križu, a desni se ponizno pokajao i od Isusa oproštenje zamolio: „Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.“ Isus mu je na to odgovorio da će toga istoga dana biti s njim „u raju“ (Lk 23,39-43). Eto to je ne samo potpuno oproštenje krivnje (apsolucija) nego i potpuni oprost – indulgentia plenaria od vremenitih kazna. Pokajani razbojnik nije u čistilište ni povirio!
         Sve srdačno pozdravlja
  
Ratko Perić, biskup

sv._pavao.jpgIz Dekreta Papinske Pokorničarne, od 10. svibnja 2008., u vezi s potpunim oprostima u Jubilejskoj Pavlovoj godini donosimo glavne točke:
I. Svi i pojedini Kristovi vjernici, istinski raskajani, valjano pročišćeni sakramentom pomirenja, i obnovljeni svetom Pričešću, koji pobožno hodočaste u papinsku baziliku sv. Pavla na Ostijskoj cesti (Via Ostiense) i koji se pomole na nakanu Svetoga Oca, zadobit će potpuni oprost od vremenitih kazni za svoje grijehe, nakon što prime sakramentalno odrješenje i oproštenje za bilo kakve propuste.
            Kristovi vjernici mogu namijeniti potpuni oprost i za sebe i za pokojne onoliko puta koliko ispune propisane uvjete, uz obdržavanje odredbe da se potpuni oprost može primiti samo jednom dnevno.
            Kako bi molitve tijekom ovih svetih pohoda mogle voditi i pozivati duše vjernika na intenzivnije čašćenje uspomene sv. Pavla, određeno je sljedeće: vjernici, osim svojih vlastitih molitava pred oltarom Presvetoga Sakramenta, svatko po svojoj pobožnosti, treba otići pred oltar Ispovijesti, i pobožno izmoliti Oče naš i Vjerovanje, dodajući pobožne zazive u čast Blažene Djevice Marije i sv. Pavla. I neka ova pobožnost uvijek bude blisko ujedinjena s uspomenom na apostolskoga prvaka, sv. Petra.
           
            II. Vjernici različitih mjesnih Crkava, ispunivši propisane uvjete (sakramentalna ispovijed, euharistijska Pričest, molitve na nakanu Svetoga Oca), i u duhu potpune isključenosti bilo kakve naklonosti grijehu, mogu zadobiti potpuni oprost ako pobožno sudjeluju u svetim obredima ili u javnoj pobožnosti u čast Apostola narodâ;
            – na dane svečanog otvaranja i zatvaranja „Pavlove godine“, u svim svetim mjestima;
            – u druge dane određene od mjesnoga ordinarija, u svetim mjestima posvećenima sv. Pavlu, i,
            – zbog prikladnosti vjernicima, na drugim mjestima koje odredi isti ordinarij.
            III. Konačno, vjernici spriječeni bolešću ili drugim valjanim i važnim razlogom, uvijek u duhu isključenosti bilo kakve naklonosti grijehu, s nakanom ispunjenja uobičajenih uvjeta čim to bude moguće, također će moći zadobiti potpuni oprost dok se god duhom sjedinjuju u jubilejskom slavlju u čast sv. Pavla, prikazujući svoje molitve i žrtve Boga za jedinstvo kršćana.
            Kako bi vjernici lakše imali udjela u nebeskim blagodatima, neka ih svećenici, koji od mjerodavnih crkvenih vlasti imaju odobrenje za ispovijedanje, primaju spremno i velikodušno.
            Ovaj je dekret valjan za cijelu Pavlovu godinu. Bez obzira na bilo što protivno.“
           
            Kao mjesni ordinarij određujem za Mostarsko-duvanjsku i Trebinjsko-Mrkansku biskupiju sljedeće:
         Uz obdržavanje gore naznačenih crkvenih propisa, svi vjernici mogu primiti potpuni oprost, osim na svetkovinu sv. Petra i Pavla 2008. i 2009., i to u svim župnim i filijalnim crkvama, također
         1 – U svim našim župnim crkvama
                   – na blagdan Obraćenja sv. Pavla, 25. siječnja 2009. (nedjelja).
        
         2 – Samo u našim župama posvećenima sv. Petru i sv. Pavlu:
                  Gorica-Struge,
                  Kočerin,
                  Mostar,
                  Rotimlja, i to
                  – na spomendan Posvete bazilikâ sv. Petra i sv. Pavla, apostola, 18. studenoga 2008.
         3 – Jednako tako u filijalnim kapelicama posvećenima sv. Petru i Pavlu:
                   – na spomendan Posvete bazilika sv. Petra i sv. Pavla, apostola, 18. studenoga 2008.
         Župa Gradina – Kapelica sv. Petra i Pavla u Biletići Polju (izgrađena 1999.).
         Župa Gorica         – Kapelica sv. Petra i Pavla u Sovićima (1968.-1972.).
         Župa Grabovica – Kapelica sv. Petra i Pavla na Zidinama (izgrađena 1966.).
         Župa Grljevići – Filijalna crkva sv. Petra i Pavla u Borajni (izgrađena 1995.).
         Župa Klobuk – Kapelica sv. Petra i Pavla u Poljanama.
* * * * * *
         Podsjetimo biblijskim primjerom što je to potpuni oprost:
         Isus na križu. Slijeva mu jedan razbojnik, zdesna drugi. Oba razbojnika klala, krala, palila i žarila koliko su mogla. Zaslužili su duge vremenske kazne, odnosno nakon smrti – čistilište dok se dobro ne pročiste. Lijevi razbojnik ustrajao u svome razbojstvu i na križu, a desni se ponizno pokajao i od Isusa oproštenje zamolio: „Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.“ Isus mu je na to odgovorio da će toga istoga dana biti s njim „u raju“ (Lk 23,39-43). Eto to je ne samo potpuno oproštenje krivnje (apsolucija) nego i potpuni oprost – indulgentia plenaria od vremenitih kazna. Pokajani razbojnik nije u čistilište ni povirio!
         Sve srdačno pozdravlja
  
Ratko Perić, biskup
About the Author

Leave a Reply