ODRŽANO ZASJEDANJE BK BIH

biskupibkbihihr.jpgBiskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je od 16. do 18. ožujka u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru svoje 48. redovno zasjedanje…

biskupibkbihihr.jpgPriopćenje za javnost s 48. redovnog zasjednja BK BiH prenosimo u cijelosti:

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je od 16. do 18. ožujka u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru svoje 48. redovno zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića. Osim članova BK BiH, na zasjedanju su sudjelovali: delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški, i delegat Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Beogradu mons. Ilija Janjić, biskup kotorski.

Tijekom zasjedanja s biskupima se susreo i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Alessandro D’Errico koji ih je upoznao s nastojanjima Apostolske nuncijature odnosno Svete Stolice na planu provedbe Temeljnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice i Dodatnog protokola na Temeljni ugovor. Također ih je upoznao, po zaduženju državnog tajnika Svete Stolice kardinala Tarcisija Bertonea, da je Sveti Otac ustanovio Međunarodno povjerenstvo za ispitivanje fenomena Međugorja na najvišoj razini u koju su uključeni kardinali, biskupi, vještaci i stručnjaci.

Biskupi su saslušali izvješća svih vijeća, komisija i drugih tijela BK BiH te svojih delegata s raznih međunarodnih susreta. S osobitom pozornošću saslušali su izvješće kardinala Puljića i razmotrili zaključke s desetog susreta predsjednika biskupskih konferencija Jugoistočne Europe održanog od 25. do 28. veljače 2010. u Kišinjevu (Republika Moldavija) na temu: „Prava katolika u društvu gdje su u manjini. Doprinos katolika na ostvarivanju općega dobra u društvu: poteškoće i novi izazovi". Predsjednik Vijeća za kler biskup Perić izvijestio je o svom sudjelovanju na Međunarodnom teološkom seminaru održanom 11. i 12. ožujka ove godine u Rimu koji je, u okviru Svećeničke godine, organizirao Zbor za kler na temu: „Kristova vjernost, svećenikova vjernost". Biskupi svećenicima na srce stavljaju riječi Svetog Oca izgovorene tom prigodom: „Dragi svećenici, muškarci i žene našega doba od nas traže samo to da u potpunosti budemo svećenici, i ništa drugo. Vjernici laici pronaći će u brojnim drugim osobama ono što im je ljudski potrebno, ali samo u svećeniku moći će pronaći Riječ Božju koja uvijek treba biti na njegovim usnama".

Biskupi su izrazili zahvalnost Hrvatskom Caritasu za pripremu ovogodišnjeg Tjedna solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH. Zahvaljuju ljudima i svim institucijama koji su svojom materijalnom i molitvenom potporom pokazali svoje zajedništvo s katolicima i svim ljudima u Bosni i Hercegovini.

Biskupi su zaključili da se na razini Biskupske konferencije BiH preko župa pristupi prikupljanju podataka o poginulima tijekom dvadesetog stoljeća s osobitim naglaskom na one koji su ubijeni iz mržnje prema vjeri.

Biskupi su prihvatili prijedlog Ureda za mlade BK BiH da se imenuju predloženi članovi Odbora za mlade koji djeluje pri Vijeću za laike BK BiH. Također potiču mlade katolike iz BiH da se pridruže mladima u Hrvatskoj na Susretu hrvatske katoličke mladeži, 8. i 9. svibnja 2010. u Zadru. Zadužen je Odbor za mlade da izradi prijedlog programa za sljedeći susret hrvatske katoličke mladeži u BiH.

Biskupi su odobrili tiskanje vjeronaučnog udžbenika za 3. razred srednje škole koji je, pod naslovom „Životom darovani", pripremilo nadležno Povjerenstvo BK BiH prema odobrenom Planu i programu za katolički vjeronauk u srednjim školama. Spomenuto Povjerenstvo također je zaduženo da pripravi program za vjerski predškolski odgoj.

Biskupi su prihvatili program susreta svećenika s prostora Bosne i Hercegovine koji će se održati 2. lipnja 2010. na Kupresu te odredili članove organizacijskog odbora za pripremu na čelu s predsjednikom Vijeća za kler.

Vijeće za liturgiju BK BiH zaduženo je da pripravi prijedlog programa sustavne izobrazbe voditelja liturgijskog pjevanja po župama odnosno pokretanja subotnje škole za glazbene animatore po župama.

Saslušavši godišnje izvješće o djelovanju Caritasa BK BiH, biskupi su zahvalili nacionalnom i biskupijskim direktorima i svima koji sudjeluju u karitativnom djelovanju osobito u pomaganju najsiromašnijima. Zahvaljuju dosadašnjem direktoru mons. Bosiljku Rajiću za dugogodišnje požrtvovno služenje Crkvi kroz vođenje Caritasa BK BiH. Za novog direktora Caritasa BK BiH izabrali su fra Miljenka Miku Stojića, člana Hercegovačke franjevačke provincije.

Biskupi su saslušali i godišnje izvješće Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela BiH te izrazili zahvalnost nacionalnom i biskupijskim direktorima i svima koji su uključeni u misijsku animaciju kao i svim vjernicima koji mole i pomažu misionare i misionarke.

Primajući na znanje obavijest o novoizabranom vodstvu Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH, biskupi su razmotrili prijedlog tema za svoj godišnji susret s njezinim članovima koji će se održati 28. travnja 2010. u Sarajevu. Također je dogovoreno da zajedničko zasjedanje članova Biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske bude održano 24. i 25. svibnja 2010. u kući susreta „Emaus" u Bijelom Polju kod Mostara, a predložene su i teme za razmatranje na tom susretu. Susret će započeti 24. svibnja u 18 sati zajedničkom svečanom Euharistijom u Mostaru na proslavi zaštitnice katedrale Marije Majke Crkve. Biskupi su sa zasjedanja uputili i zajedničku čestitku novoimenovanom nadbiskupu zadarskom mons. dr. Želimiru Puljiću, biskupu dubrovačkom.

Biskupi su razmotrili i potrebe Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu te prihvatili predloženi program Pastoralne godine.

Prihvaćen je prijedlog Vijeća za bogoslovna sjemeništa i Vijeća za mala sjemeništa BK BiH da se 17. lipnja 2010. organizira seminar za sve odgojitelje u bogoslovnim i malim sjemeništima u BiH. Vijeća su zadužena da prilagode za prilike u BiH dokument Hrvatske biskupske konferencije pod naslovom: Formacija svećeničkih kandidata – načela i smjernice za formaciju novih prezbitera u Hrvatskoj kako bi bio odobren za područje BK BiH.

Saslušavši izvješće predsjednika Komisije Justitia et pax BK BiH, biskupi su pohvalili njezin rad te izrazili zabrinutost zbog sve češćeg onemogućavanja ostvarenja ljudskih prava posebno prava na posao ne samo zbog etničke nego i zbog stranačke pripadnosti.

Biskupu zahvaljuju članovima svih vijeća za trud koji ulažu da bi vijeća mogla dati svoj doprinos radu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Nakon što je kardinalu Puljiću istekao petogodišnji mandat, za predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u novom petogodišnjem mandatu izabran je biskup Komarica, a za dopredsjednika kardinal Puljić.

Osvrćući se na aktualno društveno-političko stanje u Bosni i Hercegovini i u njezinu okruženju, biskupi potiču vjernike katolike da se ne daju smesti i obeshrabriti. I ovaj put ih podsjećaju na temeljno vjerničko uvjerenje da oni, koji u svom životu računaju s Božjom pomoću i ravnaju se moralnim načelima, iz svih kušnji izlaze jači. Imajući to na umu, pozivaju ih da se svoje pripadnosti zemlji Bosni i Hercegovini i svom hrvatskom narodu ne odriču i da ništa ne poduzimaju što bi ih moglo učiniti manje građanima ove zemlje ili dovelo u pitanje njihove posjede i sva građanska prava i slobode koja u Bosni i Hercegovini imaju. Od svih političkih i državnih dužnosnika, a osobito od predstavnika iz reda hrvatskog naroda, traže da se učinkovitije zauzimaju za ostvarenje temeljnih ljudskih i građanskih prava i sloboda hrvatskog naroda i za njegovu ravnopravnost s druga dva naroda na prostoru cijele BiH.

Biskupi su 17. ožujka u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve slavili zajedničku Euharistiju koju je predvodio kardinal Puljić, a propovijedao biskup Sudar. Na kraju Misnog slavlja nuncij D’Errico uputio je prigodnu poruku i prenio blagoslov Svetoga Oca.

Mostar, 18. ožujka 2010.
Tajništvo BK BiH

About the Author

Leave a Reply