ODRŽANO 51. ZASJEDANJE BK BIH

biskupibih.jpgBiskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je, od 16. do 18. ožujka u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru…

biskupibih.jpgBiskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je, od 16. do 18. ožujka u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru, 51. redovno zasjedanje pod predsjedanjem mons. dr. Franje Komarice, biskupa banjolučkog. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije uključujući i nedavno imenovanog biskupa vojnog ordinarija mons. dr. Tomu Vukšića koji će biti zaređen za biskupa 2. travnja u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Sudjelovali su i delegati Hrvatske i Talijanske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški, i mons. Sebastiano Dho, umirovljeni biskup Albe, te delegat Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Beogradu mons. Zef Gashi, nadbiskup barski.

Prvog dana zasjedanja s biskupima se susreo i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Alessandro D’Errico koji se osvrnuo na važnost uspostave Vojnog ordinarijata i imenovanja prvog biskupa vojnog ordinarija te ih informirao o diplomatskim aktivnostima Apostolske nuncijature s ciljem stvaranja nužnih uvjeta za što uspješnije ostvarenje poslanja krajevne Crkve u Bosni i Hercegovini. Biskupi su izrazili potporu mons. Vukšiću u predstojećim koracima uspostave Vojnog ordinarijata izražavajući nadu da će predstavnici vlasti pokazati potrebnu otvorenost za suradnju s ciljem omogućavanja što prikladnijeg dušobrižništva u Oružanim snagama BiH.
Biskupi su saslušali izvješća svojih delegata s raznih međunarodnih i drugih susreta posvetivši posebnu pozornost XI. susretu predsjednika Biskupskih konferencija Jugoistočne Europe održanom od 3. do 6. ožujka 2011. u ciparskom glavnom gradu Nikoziji na temu: „Ukorijenjeni u Kristu. Čvrsti u vjeri. Pastoral mladih u Jugoistočnoj Europi". U duhu poziva, koji su uputili okupljeni predsjednici Biskupskih konferencija, potiču mlade da se ne obeshrabre nego da budu svjesni kako su dio mnoštva mladih koji se „nadaju u Kristu, ljube Krista i pouzdaju se u Krista".

Saslušavši izvješće biskupa Štambuka o pripremama za pohod pape Benedikta XVI. Zagrebu, 4. i 5. lipnja 2011., biskupi i ovom prigodom potiču na osobit način dušobrižnike da porade oko odlaska što većeg broja hodočasnika, poglavito obitelji i mladih, na susret sa Svetim Ocem.

Biskupi su prihvatili prijedlog da Vrhbosanska nadbiskupija nastavi aktivnosti i dogovore oko postavljana čudotvorne slike Gospe Kondžilske u bazilici Navještenja Gospodinova u Nazaretu u Svetoj Zemlji kao simbola štovanja Blažene Djevice Marije na prostorima krajevne Crkve u Bosni i Hercegovini.

Biskupi su odlučili, u dogovoru s Beogradskom nadbiskupijom i nadležnom Biskupskom konferencijom, uključiti se, u skladu s mogućnostima, u obilježavanje 1700. obljetnice Milanskog edikta o slobodi kršćanske vjere koji je obznanio car Konstantin rodom iz Niša.

Biskupi su saslušali izvješća svih Vijeća, Komisija i drugih tijela BK BiH te izrazili zahvalnost svim vijećnicima za njihov doprinos i dali potrebne smjernice.

Nakon što je posljednjih mjeseci Biskupska konferencija dobila dva nova člana, biskupi su napravili preraspodjelu u predsjedanju Vijećima pa će nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predsjedati Vijećem za bogoslovna i Vijećem za mala sjemeništa te Vijećem za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama; biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. Ratko Perić Vijećem za katehezu i Vijećem za kler; biskup Komarica predsjedat će Vijećem za liturgiju i Komisijom „Justitia et pax" te biti član Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu; pomoćni biskup vrhbosanski mons. dr. Pero Sudar vodit će Vijeće BK BiH i HBK za hrvatsku inozemnu pastvu i Pedagoško vijeće katoličkih "Škola za Europu", dok je pomoćnom biskupu banjolučkom mons. dr. Marku Semrenu biti povjereno vođenje Vijeća za obitelj, Vijeća za laike i Odbora za mlade pri tom Vijeću, a povjerit će se mons. Vukšić predsjedanje Vijećem za sredstva društvenoga priopćivanja i Nadzornim vijećem Caritasa BK BiH.

Biskupi su saslušali i godišnje izvješće Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela BiH te posebnu zahvalnost izrazili dosadašnjem nacionalnom ravnatelju mons. mr. Tomi Kneževiću za njegovu desetogodišnju neumornu misijsku animaciju. Prihvatili su i odobrili pokretanje projekta pod naslovom: „Pomozimo izgradnju škole u Mivumu" u Ruandi i osnivanje „MIVE BiH" (misijska prometna zajednica), koja bi pomagala kupovinu terenskih vozila za potrebe misionara i misija.

Biskupi su, također, saslušali godišnje izvješće o djelovanju Caritasa BK BiH te izrazili zahvalnost Hrvatskom Caritasu za pripremu ovogodišnjeg Tjedna solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH. Zahvaljuju ljudima i svim institucijama u RH koji će svojom materijalnom i molitvenom potporom pokazati svoje zajedništvo s katolicima i svim ljudima u Bosni i Hercegovini.

Upoznati su i djelovanjem Tajništva BK BiH, Katoličke tiskovne agencije BK BiH i Ureda za mlade BK BiH tijekom prošle godine te izrazili zahvalnost i potporu njihovu radu.
Pošto su detaljno informirani o osnivanju Organizacijskog odbora za proglašenje blaženim s. Jule Ivanišević i četiriju susestara iz Družbe Kćeri Božje ljubavi, 24. rujna 2011. u Sarajevu, biskupi su još jednom ukazali na izvanredno značenje spomenute beatifikacije ne samo za Vrhbosansku nadbiskupiju i Družbu nego i za cijelu krajevnu Crkvu u Bosni i Hercegovini i za cijeli hrvatski narod kao i za druge narode iz kojih potječu Drinske mučenice.

Biskupi podsjećaju da su razložno i često sve ove godine od Daytonskog sporazuma ukazivali na neprihvatljivo ignoriranje jednakopravnosti hrvatskoga naroda. Ovo petnaestogodišnje ignoriranje kroz implementaciju Daytonskoga sporazuma i borbu za političku dominaciju zadnjih mjeseci kulminiralo je nijekanjem i same izborne volje većine hrvatskoga naroda. U ovoj vrlo osjetljivoj situaciji za budućnost države, koja bi morala štititi interese konstitutivnih naroda i svih građana, biskupi očekuju od predstavnike međunarodne zajednice da se založe za pravedno rješenje bosansko-hercegovačke drame. Pravda u Bosni i Hercegovini znači, prije svega, jednakopravnost njezinih konstitutivnih naroda što uključuje i praktično poštovanje prava svih njezinih žitelja i naroda. Ustrajavanje samo na funkcionalnosti države a na štetu pravde i pravičnosti prijeti dodatnim dekonstituiranjem hrvatskog naroda i njegova potiskivanja s političke scene u Bosni i Hercegovini. Zato biskupi upozoravaju da je Bosna i Hercegovina dugoročno moguća i hrvatskome narodu prihvatljiva samo ako se u njoj poštuje načelo jednakopravnosti njezinih konstitutivnih naroda i štite ljudska prava i slobode svih njezinih građana. Ne svrstavajući ni uz jednu političku stranku, biskupi i ovom prigodom pozivaju i ohrabruju predstavnike političkih stranaka i svih ustanova hrvatskoga naroda da razboritošću, mudrošću, slogom i otvorenošću prema drugima, koristeći se svim legitimnim sredstvima političkog djelovanja, ustraju u traženju zaštite potpune jednakopravnosti hrvatskoga naroda na svim razinama i u svim dijelovima kao i u svim strukturama države. Sve vjernike katolike pozivaju da i na ovu nakanu uzdižu molitvu Bogu kako nam ne bi ponestalo životne hrabrosti i istinske ljubavi prema ovoj zemlji pradjedova i dobrosusjedske otvorenosti prema svim njezinim narodima i građanima.

Biskupi su 16. ožujka u mostarskoj katedrali slavili zajedničku Euharistiju koju je predslavio kardinal Puljić, a propovijedao biskup Komarica. Posebno su molili za žrtve nedavne katastrofe u Japanu te zahvalili Bogu za 130 godina djelovanja redovite biskupske hijerarhije na prostorima Bosne i Hercegovine. Na kraju Misnog slavlja nuncij D’Errico uputio je prigodnu poruku i prenio blagoslov Svetoga Oca.

Dana 17. ožujka u Kosači bilo je predstavljanje monografije „Kardinal od Vrhbosne" kojemu su prisustvovali i biskupi. (kta)

About the Author

Leave a Reply