ODRŽANA OBITELJSKA LJETNA ŠKOLA

obitelj.jpgZagreb, (IKA) – Zajedničkim slavljem euharistije sa župnom zajednicom u crkvi Bezgrešnog Srca Marijina na zagrebačkom Jordanovcu i poslije osvrtom na Školu u nedjelju 31. kolovoza završila je ovogodišnja Obiteljska ljetna škola u organizaciji Obiteljskog centra Filozofsko-teološkog instituta DI u Zagrebu.
Misu je predvodio predsjednik Vijeća HBK za obitelj krčki biskup Valter Župan. U homiliji je ohrabrio sve nazočne obitelji i pozvao ih da u ovim vremenima žive kršćanske vrednote braka i obitelji te ih odvažno svjedoče kao što je prorok Jeremija unatoč neprihvaćanja i protivljenja svojih sunarodnjaka ustrajao i vršio ono što je Bog od njega tražio.
Obiteljska ljetna škola, 37. u nizu, počela je u srijedu 27. kolovoza u prostorijama Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu molitvom i pozdravom voditelja o. Jure Bosančića. Svim je sudionicima zaželio dobrodošlicu, pozdravio zagrebačkog pomoćnog biskupa Vladu Košića te predstavnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, državnog tajnika Stjepana Adanića i zahvalio Ministarstvu na potpori. Zatim je pozdravio isusovačkog provincijala dr. Ivana Kopreka i dekana Filozofskog fakulteta DI dr. Antu Mišića.
Tema ovogodišnje Škole bila je Obitelj – škola odgovornosti, a namijenjena je roditeljima i djelatnicima obiteljskog pastorala. U tijeku trajanja Škole sestre iz Družbe Kćeri Božje ljubavi čuvale su djecu i animirale, a s mladima su radili o. Josip Sremić i vjeroučiteljica Marija sa suradnicama.
Biskup Košić uime zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića pozdravio je sudionike, podsjetivši na geslo u prigodi pohoda pape Ivana Pavla II. 2003. "Obitelj – put Crkve i naroda". Svjedoci smo nebrige i napada na obitelj. Mnoge nevolje su protiv braka i obitelji, ali, prema riječima biskupa, "opasnost smo prije svega mi sami sebi". Loši zakoni daju lošu poruku društvu, predstavnici Crkve ih ne mogu prihvatiti a vjernici smiju dizati svoj glas protiv takvih zakona. Kada je pitanje odgoja za odgovornost, obitelj je škola za život, pa i za odgovornost. Čovjekova odgovornost je odgovor Bogu za život. Božji govor je govor ljubavi i traži čovjekov odgovor, rekao poručio je biskup Košić.
U svom pozdravu sudionicima mr. Adanić, među ostalim, nabrojio je crkvene institucije koje Ministarstvo obitelji podupire u projektima vezanim za obitelj. Ovogodišnja ljetna škola zbog teme o odgovornosti zahtijeva osobitu pozornost, stoga joj je poželio mnogo uspjeha u radu, a sudionicima obogaćenje.
U prvom predavanju "Etički vidici čovjekove odgovornosti" dr. Koprek govorio je o pojmu odgovornosti i prikazao je njegov razvoj kroz povijest filozofije i najviše se zaustavio na poimanju odgovornosti danas u kontekstu rasprave o slobodi u psihologiji i sociologiji. Govorio je o odnosu slobode i odgovornosti i o odgovornosti kao pozitivnoj obvezi prema slobodi i vrednotama.
"Razuman odnos prema materijalnim dobrima" bio je naslov predavanja u četvrtak prije podne mr. Zrinke Gregov. Kao roditelji petero djece ona i njen suprug stalno su pred velikim materijalnim izazovima i iskušenjima kada je u pitanju racionalno i odgovorno upravljanje novcem. Problemu je pristupila sociološki, psihološki i teološki, pokazavši primjere dobre prakse i što svaka obitelj može činiti danas uključujući i promjenu ponašanja. Zaključila je predavanje riječima. "Dobro je imati novca i stvari koje se mogu kupiti. No, dobro je također povremeno provjeriti nismo li možda izgubili stvari koje se novcem ne mogu kupiti"( G. H. Lorimer).
U četvrtak poslije podne bilo je predavanje dr. Nike Bilića "Odgovornost u svjetlu objave". U Svetom pismu lako je pronaći prvu definiciju odgovornosti. Bog je prvi progovorio i očekuje čovjekov odgovor. Izveo je svoj narod iz ropstva egipatskog te sklopio s njim savez na Sinaju i stoga s pravom očekuje da poslušaju i ispune Deset riječi koje je proglasio na Svetoj gori. Odgovornost je prije svega sposobnost dati odgovor na postavljeno pitanje. I blago onom koji dobije ocjenu mudrog i razumnog sluge koji "daje hranu u pravo vrijeme". Predavač je to još potvrdio kroz upute sv. Pavla iz poslanice Efežanima ("Kućna pravila"). Zatim je naveo više primjera odgovornog ponašanja iz Staroga i Novoga zavjeta. Osobito je istaknuo Isusovu pouku o talentima. Na toj prispodobi je vidljivo u čemu je prava odgovornost.
"O bračnom životu kao putu svetosti" govorio je dr. Ivan Antunović. Biti odgovoran u vršenju svojih dužnosti znači biti svet. Da je moguće ostvariti svetost i onima koji su se opredijelili za brak, pokazao je na primjerima nekih svetaca. Različiti su putovi svetosti. Svetost u braku pretpostavlja stalno nastojanje za međusobno podržavanje u ljubavi te odgovorno rađanje i odgoj djece. Sam Krist središte je braka i bračne sreće i On je sve pozvao da budu sveti kao što je svet Otac Nebeski a put je onakva ljubav kao što Krist Gospodin ljubio nas.
U petak prije podne dr. Danijela De Micheli Vitturi, specijalist obiteljske medicine, održala je predavanje "Odgovornost za život između razboritosti i velikodušnosti". Poziv na odgovorno roditeljstvo uključuje pridržavanje normi naravnoga zakona koji uči da svaki bračni čin mora ne samo biti izraz međusobne ljubavi nego i otvoren prenošenju života prema načelima velikodušnosti i razboritosti. To se događa kada u razmišljanju o broju djece supružnici svoje mogućnosti promotre ne samo sukladno s vlastitim prohtjevima, nego i u skladu potreba društva, Crkve i Darivatelja života. Pozvani su da u donošenju konačne odluke odvagnu i okolnosti u kojima žive, da razmisle o već rođenoj djeci, njihovu odgoju, svom zdravlju, međusobnoj napetosti, situaciji u velikoj zajednici i zahtjevima vjere i Crkve. Roditelji nisu sami kreatori novog života, nego su Božji suradnici. To stalno trebaju imati na umu kada razmišljaju o prihvaćanju novog života. S ljubavlju i odgovornošću moguće je prihvatiti i brojnu djecu uz iskreno povjerenje u Stvoritelja koji dariva život.
"Odgovornost roditelja za uspjeh u školi" bio je naslov predavanja koje je dr. Vesna Bilić održala u petak poslije podne. Loš dijalog među supružnicima, iskazan posebno kroz agresivnost, ometa dijete u razvoju, narušava njegov afektivni život što se loše odražava na uspjeh u školi. Znanstvenici su pronašli i promjene u organskim strukturama mozga kod djece izložene čestim takvim situacijama, napose strahu koji na osobiti način ometa učenika u koncentraciji u učenju. Problem neuspjeha ne može riješiti samo nastavnik, nego je potrebna suradnja roditelja. Sigurnost i privrženost pomaže razviti povjerenje, bliskost i omogućuje djeci da s osjećajem sigurnosti istražuju svijet a to je temelj za samopouzdanje koje se izgrađuje zajedničkom suradnjom oba roditelja, nastavnika i djece.
"O adolescentima i njihovim roditeljima" govorila je mr. Nada Prlić. U adolescentnoj dobi dolazi do razvoja moralne svijesti. Vrlo je važan osjećaj pripadnosti koji je jedna od temeljnih potreba u ovom razdoblju života. Ako su izgradili osjećaj samopouzdanja i smisao za vrijednosti, mogu se osloniti sami na sebe. U formaciji adolescenata neizostavna je uloga oba roditelja. Predavačica je istaknula važnost kućnog odgoja u učenju pravilnog ponašanja. Škola samo to dorađuje po potrebama buduće struke, a baza je u obitelji. Od roditelja se zahtijeva da budu uporni, dosljedni, koliko se to ponekad činilo i okrutno. Vrlo je važno razgovarati s djecom kada oni to žele.
O. Josip Sremić u subotu prije podne govorio je o temi: "Mladi pred izazovima života". Nabrojio je dvanaest izazova koji su postavljeni pred mlade, ističući ono što je nužno postići u toj dobi i na koje sve prepreke nailaze mladi ljudi u svome dozrijevanju. Spominjao je i neke primjere krize vjere kod mladih i kako su iz nje izlazili. Govorio je također o problemu tijela, afektivne zrelosti, zaljubljivanja i prave i krive pripreme na bračni i obiteljski život.
Dr. Mijo Nikić govorio je poslije podne o "Psihološkom profilu odgovorne i neodgovorne osobe". Toj temi je pristupio integralno. Prikazao je osobu u njezinim odnosima prema Bogu, prema bližnjemu i prema samoj sebi. Pritom je iznio glavne kriterije odgovornosti i neodgovornosti u spomenutim odnosima. Pokazao je više oznaka za psihološki zrelu i odgovornu osobu, te za psihološki nezrelu i neodgovornu osobu. U drugom dijelu predavanja ponudio je 25 savjeta za zdrav i osmišljen život koji je vlastit odgovornoj osobi.
"Obitelj i mentalno zdravlje" bilo je predavanje prof. dr. Dubravke Kocijan Hecigonja. U definiciji zdravlja SZO uključena je biološka, psihička, duhovna i socijalna dimenzija. Obitelj je neizostavna za zdravo odrastanje i za zdravo roditeljstvo. Primarna prevencija mentalnog zdravlja počinje u obitelji i uključuje zdrav odnos i prihvaćanje djeteta od njegovog začeća. Uzroke poremećaja treba tražiti u najranijoj dobi tj. od samog začeća. Za zdravo odrastanje i emocionalnu stabilnost veoma su važne prve tri godine života koje uključuju trudnoću, porod, odnos majke, oca i ostalih članova obitelji prema djetetu. Emocionalno stabilna djeca lako će se snaći u svakoj situaciji. Često majka zbog svoje nesigurnosti onemogućuje osamostaljivanje djeteta. Za pravilan rast potrebni su majka i otac, a djeci valja od malena davati prikladne zadatke da se uče odgovornosti. Tko sam nije pozitivan, ne može širiti pozitivno ozračje. Obitelj je upravo ta u kojoj počinje zdravlje pa je potrebno voditi računa o obitelji kao i svakom njenom članu.
U subotu navečer djeca su prigodnim programom razveselila roditelje i sve prisutne. I mladi su imali udjela u toj priredbi. U tijeku Škole djeca su taj program pripremala kao i liturgijsko pjevanje za misu.
Nedjeljni program počeo je okruglim stolom na temu "Odgojni putovi za odgovornosti". U živoj raspravi roditelji su iznosili primjere kada su uspjeli razviti osjećaj odgovornosti kod svoje djece. Svi su isticali dobru komunikaciju s djecom a posebno s mladima. I njihova komunikacija i strpljiva ljubav pomogle su roditeljima da budu prava potpora u razvoju do prave i zrele autonomije njihove djece.
U osvrtu na sva događanja na Obiteljskoj ljetnoj školi sudionici su istaknuli da će im dobivena znanja koristiti za odgoj djece i mladih kao i za poboljšanje njihova međusobnog odnosa.

U tijeku Škole održano je pet radionica. Mr. Zrinka Gregov vodila je radionicu pod naslovom: "Umijeće upravljanja novcem". Radionica koja je slijedila nakon predavanja imala je za svrhu financijski educirati i motivirati sudionike na mijenjanje svojih loših navika upravljanja novcem – "Novac je kao žena. Ako mu ne posvetiš vrijeme i pažnju, tvoj novac usrećit će nekog drugog".
U tri dana kroz radionice je prošlo oko 60 sudionika: svećenika, vjeroučitelja, liječnika, službenika, prosvjetnih djelatnika. Dubravka Roca Jedžud vodila je radionicu o hagioterapiji kao načinu sazrijevanja u odgovornosti i o potrebama duhovne pomoći ljudima uz pomoć hagioterapije. Čovjek, naime, osim fizičke razine ima i duhovnu dimenziju koju treba njegovati.
Dr. Danijela De Micheli Vitturi vodila je radionicu "Živjeti odgovorno roditeljstvo". Svrha radionice bila je definirati pojam odgovornosti, vrednovati dosadašnje iskustvo i stav prema budućnosti.
U tri radionice kroz tri dana bilo je prisutno 55 sudionika. Oni su roditelji od 1 do 9-oro djece. Razgovarali su o tome koliko su sami željeli imati djece, a koliko ih stvarno imaju i na koje su zapreke pri ostvarivanju odgovornog roditeljstva nailazili.
Pokazalo se da su svi oni koji su ostvarili veći broj djece od planiranog u početku braka danas sretni jer se nisu uplašili zapreka koje su s vremenom riješili. Oni, međutim, koji imaju jedno dijete a željeli su još a nisu mogli zbog zdravstvenih razloga upravo su potvrdili činjenicu da roditelji ne mogu imati djecu samo kada oni to hoće. Dijete je Božji dar a na roditeljima je da ga prepoznaju i odgovorno prihvate.
Sudionici koriste naravne metode u upravljanju plodnošću a neki od njih velikodušno prihvaćaju novi život ne strahujući pritom za budućnost.
Dvije skupne mladih bile su podijeljene u dvije radionice. Jednu je vodio o. Josip Sremić a drugu vjeroučiteljica Marija. U obje radionice najviše su razgovarali s mladima o odnosu prema roditeljima, školi i drugim obavezama. Kroz te razgovore izišlo je na vidjelo koliko im vjera pomaže u prihvaćanju napornog procesa sazrijevanja i razvijanja osjećaja odgovornosti prema sebi, prema drugima, prema Bogu i prema okolišu.

Uz poslijepodnevna predavanja bila su i tri kraća priopćenja. Dr. Petar-Krešimir Hodžić govorio je o obljetnicama crkvenih dokumenata: 40. godišnjici Humanae vitae, 20 godina Mulieris dignitatem i 25 godina Povelje o pravima obitelji, te inicijativama za obilježavanje 40 godina Humanae vitae u Hrvatskoj.
Dr. Petar Gotovac najavio je izlazak iz tiska knjige "Zauzmite se za svoje zdravlje", u kojoj se govori o tome da se ne uzima suvišne lijekove i da se smanji broj suvišnih posjeta liječniku. U knjizi su pitanja i odgovori o zdravlju i bolestima i kako svatko sam može dobro procijeniti kada je vrijeme za posjet liječniku.
O međunarodnim radionicama, održanim u Zagrebu o interaktivnim metodama u zaručničkim tečajevima, govorila je mr. Zrinka Gregov i spomenula poteškoće u primjeni tih metoda u većini naših tečajeva zbog velikog broja zaručnika na tečaju.
Tema meditacije koju je vodio o. Niki Bilić bila je Krist Svjetlo svijeta, svjetlo roditeljima i obiteljima u njihovu poslanju u obitelji, Crkvi i svijetu.
Biskup Valentin Pozaić u petak je predvodio euharistiju.
Sudionika je na poslijepodnevnim predavanjima bilo i do sto i četrdeset. Prije podne je program pratilo do sedamdeset osoba. Djece veće i manje bilo je oko devedeset. Sudionici izvan Zagreba stanovali su na više mjesta u gradu, imali obroke u pastoralnom župnom centru. Organizator je Obiteljski centar Filozofsko-teološko instituta DI u Zagrebu sa suradnicima.
Materijali sa Škole bit će dostupni sudionicima i svim zainteresiranim na dva CD: jedan s tekstovima predavanja a drugi sa zvukom koji će se moći nabaviti u Palmotićevoj 31.

obitelj.jpgZagreb, (IKA) – Zajedničkim slavljem euharistije sa župnom zajednicom u crkvi Bezgrešnog Srca Marijina na zagrebačkom Jordanovcu i poslije osvrtom na Školu u nedjelju 31. kolovoza završila je ovogodišnja Obiteljska ljetna škola u organizaciji Obiteljskog centra Filozofsko-teološkog instituta DI u Zagrebu.
Misu je predvodio predsjednik Vijeća HBK za obitelj krčki biskup Valter Župan. U homiliji je ohrabrio sve nazočne obitelji i pozvao ih da u ovim vremenima žive kršćanske vrednote braka i obitelji te ih odvažno svjedoče kao što je prorok Jeremija unatoč neprihvaćanja i protivljenja svojih sunarodnjaka ustrajao i vršio ono što je Bog od njega tražio.
Obiteljska ljetna škola, 37. u nizu, počela je u srijedu 27. kolovoza u prostorijama Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu molitvom i pozdravom voditelja o. Jure Bosančića. Svim je sudionicima zaželio dobrodošlicu, pozdravio zagrebačkog pomoćnog biskupa Vladu Košića te predstavnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, državnog tajnika Stjepana Adanića i zahvalio Ministarstvu na potpori. Zatim je pozdravio isusovačkog provincijala dr. Ivana Kopreka i dekana Filozofskog fakulteta DI dr. Antu Mišića.
Tema ovogodišnje Škole bila je Obitelj – škola odgovornosti, a namijenjena je roditeljima i djelatnicima obiteljskog pastorala. U tijeku trajanja Škole sestre iz Družbe Kćeri Božje ljubavi čuvale su djecu i animirale, a s mladima su radili o. Josip Sremić i vjeroučiteljica Marija sa suradnicama.
Biskup Košić uime zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića pozdravio je sudionike, podsjetivši na geslo u prigodi pohoda pape Ivana Pavla II. 2003. "Obitelj – put Crkve i naroda". Svjedoci smo nebrige i napada na obitelj. Mnoge nevolje su protiv braka i obitelji, ali, prema riječima biskupa, "opasnost smo prije svega mi sami sebi". Loši zakoni daju lošu poruku društvu, predstavnici Crkve ih ne mogu prihvatiti a vjernici smiju dizati svoj glas protiv takvih zakona. Kada je pitanje odgoja za odgovornost, obitelj je škola za život, pa i za odgovornost. Čovjekova odgovornost je odgovor Bogu za život. Božji govor je govor ljubavi i traži čovjekov odgovor, rekao poručio je biskup Košić.
U svom pozdravu sudionicima mr. Adanić, među ostalim, nabrojio je crkvene institucije koje Ministarstvo obitelji podupire u projektima vezanim za obitelj. Ovogodišnja ljetna škola zbog teme o odgovornosti zahtijeva osobitu pozornost, stoga joj je poželio mnogo uspjeha u radu, a sudionicima obogaćenje.
U prvom predavanju "Etički vidici čovjekove odgovornosti" dr. Koprek govorio je o pojmu odgovornosti i prikazao je njegov razvoj kroz povijest filozofije i najviše se zaustavio na poimanju odgovornosti danas u kontekstu rasprave o slobodi u psihologiji i sociologiji. Govorio je o odnosu slobode i odgovornosti i o odgovornosti kao pozitivnoj obvezi prema slobodi i vrednotama.
"Razuman odnos prema materijalnim dobrima" bio je naslov predavanja u četvrtak prije podne mr. Zrinke Gregov. Kao roditelji petero djece ona i njen suprug stalno su pred velikim materijalnim izazovima i iskušenjima kada je u pitanju racionalno i odgovorno upravljanje novcem. Problemu je pristupila sociološki, psihološki i teološki, pokazavši primjere dobre prakse i što svaka obitelj može činiti danas uključujući i promjenu ponašanja. Zaključila je predavanje riječima. "Dobro je imati novca i stvari koje se mogu kupiti. No, dobro je također povremeno provjeriti nismo li možda izgubili stvari koje se novcem ne mogu kupiti"( G. H. Lorimer).
U četvrtak poslije podne bilo je predavanje dr. Nike Bilića "Odgovornost u svjetlu objave". U Svetom pismu lako je pronaći prvu definiciju odgovornosti. Bog je prvi progovorio i očekuje čovjekov odgovor. Izveo je svoj narod iz ropstva egipatskog te sklopio s njim savez na Sinaju i stoga s pravom očekuje da poslušaju i ispune Deset riječi koje je proglasio na Svetoj gori. Odgovornost je prije svega sposobnost dati odgovor na postavljeno pitanje. I blago onom koji dobije ocjenu mudrog i razumnog sluge koji "daje hranu u pravo vrijeme". Predavač je to još potvrdio kroz upute sv. Pavla iz poslanice Efežanima ("Kućna pravila"). Zatim je naveo više primjera odgovornog ponašanja iz Staroga i Novoga zavjeta. Osobito je istaknuo Isusovu pouku o talentima. Na toj prispodobi je vidljivo u čemu je prava odgovornost.
"O bračnom životu kao putu svetosti" govorio je dr. Ivan Antunović. Biti odgovoran u vršenju svojih dužnosti znači biti svet. Da je moguće ostvariti svetost i onima koji su se opredijelili za brak, pokazao je na primjerima nekih svetaca. Različiti su putovi svetosti. Svetost u braku pretpostavlja stalno nastojanje za međusobno podržavanje u ljubavi te odgovorno rađanje i odgoj djece. Sam Krist središte je braka i bračne sreće i On je sve pozvao da budu sveti kao što je svet Otac Nebeski a put je onakva ljubav kao što Krist Gospodin ljubio nas.
U petak prije podne dr. Danijela De Micheli Vitturi, specijalist obiteljske medicine, održala je predavanje "Odgovornost za život između razboritosti i velikodušnosti". Poziv na odgovorno roditeljstvo uključuje pridržavanje normi naravnoga zakona koji uči da svaki bračni čin mora ne samo biti izraz međusobne ljubavi nego i otvoren prenošenju života prema načelima velikodušnosti i razboritosti. To se događa kada u razmišljanju o broju djece supružnici svoje mogućnosti promotre ne samo sukladno s vlastitim prohtjevima, nego i u skladu potreba društva, Crkve i Darivatelja života. Pozvani su da u donošenju konačne odluke odvagnu i okolnosti u kojima žive, da razmisle o već rođenoj djeci, njihovu odgoju, svom zdravlju, međusobnoj napetosti, situaciji u velikoj zajednici i zahtjevima vjere i Crkve. Roditelji nisu sami kreatori novog života, nego su Božji suradnici. To stalno trebaju imati na umu kada razmišljaju o prihvaćanju novog života. S ljubavlju i odgovornošću moguće je prihvatiti i brojnu djecu uz iskreno povjerenje u Stvoritelja koji dariva život.
"Odgovornost roditelja za uspjeh u školi" bio je naslov predavanja koje je dr. Vesna Bilić održala u petak poslije podne. Loš dijalog među supružnicima, iskazan posebno kroz agresivnost, ometa dijete u razvoju, narušava njegov afektivni život što se loše odražava na uspjeh u školi. Znanstvenici su pronašli i promjene u organskim strukturama mozga kod djece izložene čestim takvim situacijama, napose strahu koji na osobiti način ometa učenika u koncentraciji u učenju. Problem neuspjeha ne može riješiti samo nastavnik, nego je potrebna suradnja roditelja. Sigurnost i privrženost pomaže razviti povjerenje, bliskost i omogućuje djeci da s osjećajem sigurnosti istražuju svijet a to je temelj za samopouzdanje koje se izgrađuje zajedničkom suradnjom oba roditelja, nastavnika i djece.
"O adolescentima i njihovim roditeljima" govorila je mr. Nada Prlić. U adolescentnoj dobi dolazi do razvoja moralne svijesti. Vrlo je važan osjećaj pripadnosti koji je jedna od temeljnih potreba u ovom razdoblju života. Ako su izgradili osjećaj samopouzdanja i smisao za vrijednosti, mogu se osloniti sami na sebe. U formaciji adolescenata neizostavna je uloga oba roditelja. Predavačica je istaknula važnost kućnog odgoja u učenju pravilnog ponašanja. Škola samo to dorađuje po potrebama buduće struke, a baza je u obitelji. Od roditelja se zahtijeva da budu uporni, dosljedni, koliko se to ponekad činilo i okrutno. Vrlo je važno razgovarati s djecom kada oni to žele.
O. Josip Sremić u subotu prije podne govorio je o temi: "Mladi pred izazovima života". Nabrojio je dvanaest izazova koji su postavljeni pred mlade, ističući ono što je nužno postići u toj dobi i na koje sve prepreke nailaze mladi ljudi u svome dozrijevanju. Spominjao je i neke primjere krize vjere kod mladih i kako su iz nje izlazili. Govorio je također o problemu tijela, afektivne zrelosti, zaljubljivanja i prave i krive pripreme na bračni i obiteljski život.
Dr. Mijo Nikić govorio je poslije podne o "Psihološkom profilu odgovorne i neodgovorne osobe". Toj temi je pristupio integralno. Prikazao je osobu u njezinim odnosima prema Bogu, prema bližnjemu i prema samoj sebi. Pritom je iznio glavne kriterije odgovornosti i neodgovornosti u spomenutim odnosima. Pokazao je više oznaka za psihološki zrelu i odgovornu osobu, te za psihološki nezrelu i neodgovornu osobu. U drugom dijelu predavanja ponudio je 25 savjeta za zdrav i osmišljen život koji je vlastit odgovornoj osobi.
"Obitelj i mentalno zdravlje" bilo je predavanje prof. dr. Dubravke Kocijan Hecigonja. U definiciji zdravlja SZO uključena je biološka, psihička, duhovna i socijalna dimenzija. Obitelj je neizostavna za zdravo odrastanje i za zdravo roditeljstvo. Primarna prevencija mentalnog zdravlja počinje u obitelji i uključuje zdrav odnos i prihvaćanje djeteta od njegovog začeća. Uzroke poremećaja treba tražiti u najranijoj dobi tj. od samog začeća. Za zdravo odrastanje i emocionalnu stabilnost veoma su važne prve tri godine života koje uključuju trudnoću, porod, odnos majke, oca i ostalih članova obitelji prema djetetu. Emocionalno stabilna djeca lako će se snaći u svakoj situaciji. Često majka zbog svoje nesigurnosti onemogućuje osamostaljivanje djeteta. Za pravilan rast potrebni su majka i otac, a djeci valja od malena davati prikladne zadatke da se uče odgovornosti. Tko sam nije pozitivan, ne može širiti pozitivno ozračje. Obitelj je upravo ta u kojoj počinje zdravlje pa je potrebno voditi računa o obitelji kao i svakom njenom članu.
U subotu navečer djeca su prigodnim programom razveselila roditelje i sve prisutne. I mladi su imali udjela u toj priredbi. U tijeku Škole djeca su taj program pripremala kao i liturgijsko pjevanje za misu.
Nedjeljni program počeo je okruglim stolom na temu "Odgojni putovi za odgovornosti". U živoj raspravi roditelji su iznosili primjere kada su uspjeli razviti osjećaj odgovornosti kod svoje djece. Svi su isticali dobru komunikaciju s djecom a posebno s mladima. I njihova komunikacija i strpljiva ljubav pomogle su roditeljima da budu prava potpora u razvoju do prave i zrele autonomije njihove djece.
U osvrtu na sva događanja na Obiteljskoj ljetnoj školi sudionici su istaknuli da će im dobivena znanja koristiti za odgoj djece i mladih kao i za poboljšanje njihova međusobnog odnosa.

U tijeku Škole održano je pet radionica. Mr. Zrinka Gregov vodila je radionicu pod naslovom: "Umijeće upravljanja novcem". Radionica koja je slijedila nakon predavanja imala je za svrhu financijski educirati i motivirati sudionike na mijenjanje svojih loših navika upravljanja novcem – "Novac je kao žena. Ako mu ne posvetiš vrijeme i pažnju, tvoj novac usrećit će nekog drugog".
U tri dana kroz radionice je prošlo oko 60 sudionika: svećenika, vjeroučitelja, liječnika, službenika, prosvjetnih djelatnika. Dubravka Roca Jedžud vodila je radionicu o hagioterapiji kao načinu sazrijevanja u odgovornosti i o potrebama duhovne pomoći ljudima uz pomoć hagioterapije. Čovjek, naime, osim fizičke razine ima i duhovnu dimenziju koju treba njegovati.
Dr. Danijela De Micheli Vitturi vodila je radionicu "Živjeti odgovorno roditeljstvo". Svrha radionice bila je definirati pojam odgovornosti, vrednovati dosadašnje iskustvo i stav prema budućnosti.
U tri radionice kroz tri dana bilo je prisutno 55 sudionika. Oni su roditelji od 1 do 9-oro djece. Razgovarali su o tome koliko su sami željeli imati djece, a koliko ih stvarno imaju i na koje su zapreke pri ostvarivanju odgovornog roditeljstva nailazili.
Pokazalo se da su svi oni koji su ostvarili veći broj djece od planiranog u početku braka danas sretni jer se nisu uplašili zapreka koje su s vremenom riješili. Oni, međutim, koji imaju jedno dijete a željeli su još a nisu mogli zbog zdravstvenih razloga upravo su potvrdili činjenicu da roditelji ne mogu imati djecu samo kada oni to hoće. Dijete je Božji dar a na roditeljima je da ga prepoznaju i odgovorno prihvate.
Sudionici koriste naravne metode u upravljanju plodnošću a neki od njih velikodušno prihvaćaju novi život ne strahujući pritom za budućnost.
Dvije skupne mladih bile su podijeljene u dvije radionice. Jednu je vodio o. Josip Sremić a drugu vjeroučiteljica Marija. U obje radionice najviše su razgovarali s mladima o odnosu prema roditeljima, školi i drugim obavezama. Kroz te razgovore izišlo je na vidjelo koliko im vjera pomaže u prihvaćanju napornog procesa sazrijevanja i razvijanja osjećaja odgovornosti prema sebi, prema drugima, prema Bogu i prema okolišu.

Uz poslijepodnevna predavanja bila su i tri kraća priopćenja. Dr. Petar-Krešimir Hodžić govorio je o obljetnicama crkvenih dokumenata: 40. godišnjici Humanae vitae, 20 godina Mulieris dignitatem i 25 godina Povelje o pravima obitelji, te inicijativama za obilježavanje 40 godina Humanae vitae u Hrvatskoj.
Dr. Petar Gotovac najavio je izlazak iz tiska knjige "Zauzmite se za svoje zdravlje", u kojoj se govori o tome da se ne uzima suvišne lijekove i da se smanji broj suvišnih posjeta liječniku. U knjizi su pitanja i odgovori o zdravlju i bolestima i kako svatko sam može dobro procijeniti kada je vrijeme za posjet liječniku.
O međunarodnim radionicama, održanim u Zagrebu o interaktivnim metodama u zaručničkim tečajevima, govorila je mr. Zrinka Gregov i spomenula poteškoće u primjeni tih metoda u većini naših tečajeva zbog velikog broja zaručnika na tečaju.
Tema meditacije koju je vodio o. Niki Bilić bila je Krist Svjetlo svijeta, svjetlo roditeljima i obiteljima u njihovu poslanju u obitelji, Crkvi i svijetu.
Biskup Valentin Pozaić u petak je predvodio euharistiju.
Sudionika je na poslijepodnevnim predavanjima bilo i do sto i četrdeset. Prije podne je program pratilo do sedamdeset osoba. Djece veće i manje bilo je oko devedeset. Sudionici izvan Zagreba stanovali su na više mjesta u gradu, imali obroke u pastoralnom župnom centru. Organizator je Obiteljski centar Filozofsko-teološko instituta DI u Zagrebu sa suradnicima.
Materijali sa Škole bit će dostupni sudionicima i svim zainteresiranim na dva CD: jedan s tekstovima predavanja a drugi sa zvukom koji će se moći nabaviti u Palmotićevoj 31.

About the Author

Leave a Reply