ODAZIV KRIZMANIKA ZA ANIMATORE

animatori.jpgU petak, 14. 5. 2010. na redovitom vjeronauku za naše krizmanike govorili smo o Duhu Svetom, od kojega će uskoro primiti sedam darova s kojima će moći svjedočiti svoju vjeru.

animatori.jpgU petak, 14. 5. 2010. na redovitom vjeronauku za naše krizmanike govorili smo o Duhu Svetom, od kojega će uskoro primiti sedam darova s kojima će moći svjedočiti svoju vjeru. Pozvali smo krizmanike da budu animatori za ovogodišnju "DUGU-PRUGU" koja će biti odmah po završetku školske godine. Od njih 131 njih 40 prijavilo bi se da budu ovogodišnji animatori i da su spremni pohađati "Školu za animatore" koju pred kraj školske godine organiziramo u našoj župi. Većina ovih prijavljenih budućih animatora sudjelovali su (kao djeca) na dosadašnjim našim ljetnim danima Duge koje popularno zovemo "DUGA PRUGA". Zar nije lijepo da oni koji su do jučer bili odgajani od naših starijih animatora, prijavljuju se da sami odgajaju našu djecu. Ovo je primjer za svaku pohvalu. Ponosni smo na ove naše mlade.

About the Author

Leave a Reply