OD 8. DO 14. RUJNA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 9. rujna
7 – Za +ANTU Šutića i sve ++ iz ob.
7 – Za +LJUBU i MARICU Ravlić
18 – Za +STOJANA, IVANA i MATIJU Miškić te IVANA, IVANA i IVKU Nikolić
Utorak, 10. rujna
7 – Za +ANDRIJU Mijana i sve ++ iz ob.
7 – Za +MARU i ANTONA Webera
18 – Za +LUKU Zovku
Srijeda, 11. rujna
7 – Za +MARKA i IVU Puljić te KATICU, IVANA, MATU i BOŽICU
7 – Za sve ++ iz ob. Peko i Ambrić
18 – Za +MARKA i RUŽU Ljolje
Četvrtak, 12. rujna
7 – Za +JOZU Vukovića
7 – Za +PERU, ANKU i IVANA Ljolju te za sve ++ iz ob. Ivanković i Vidačak
18 – Za +IVANA Bulića i ost. ++ iz ob. Marinčić
Petak, 13. rujna
7 – Za +FRANJU Zovku te sve ++ iz ob. Zovko i Mikulić
7 – Za +JURU i KATICU Buntić te IVANA i MATIJU Vidović
18 – Za +MARKA, JANJU i ŽELJKA Ramljaka
Subota, 14. rujna
7 – Za +MILANA i ŠIMU Markotu
te STOJU, MARU i ANTU Paulića
7 – Za +ANKICU Zrimšek (2. g.)
7 – Za + SERGIA Sanfilipa (1. g.)
18 – Za +RENATA Jukića (1. g.)
Nedjelja, 15. rujna
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author