OD 5. DO 10. SRPNJA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 5. srpnja
7 – Za +RUŽU, ANDRIJU i MARINKA Ćavara te ost. ++ iz ob. Ćavar
19 – Za +MARINKA Topalovića, PERU i STOJU Miletić te ost. ++ iz ob.
Utorak, 6. srpnja
7 – Za +KARLA Bogdanovića te ost. ++ iz ob. Bogdanović i Mandić
19 – Za sve ++ iz ob. Pekušić i Mateljak
Srijeda, 7. srpnja
7 – Za +IVANA, ANTU i KATU Martinović, PERU, RUŽU i MARTINA Nakića
19 – Za +NIKOLU Krezića
Četvrtak, 8. srpnja
7 – Za +ANICU Božić (1. g.)
19 – Za +DADU, ANKU i NIKOLU Matijevića
Petak, 9. srpnja
7 – Za +MILANA Miličevića te ost. ++ iz ob.
19 – Za +JOZU Odaka te STJEPANA Belju
Subota, 10. srpnja
7 – Za +MARU i STOJANA Vladića
19 – Za +MATU (branitelj) i ANICU Prce te ost. ++ iz ob. Prce i Jovanović

Nedjelja, 11. srpnja
Sv. Mise su u: 7, 9, 11 i 19 sati

About the Author