OD 31. KOLOVOZA DO 5. RUJNA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 31. kolovoza
7 – Za +IVANKU Doko (2. g.)
20 – Za +DRAGU Ćorića (1. g.)
Utorak, 1. rujna
7 – Za +MARIJA, FRANJU i MARGERITU Novak
7 – Za +RUŽICU Nakić
18 – Za +ANTU i JOZU Marić
Srijeda, 2. rujna
7 – Za +ILIJU i DAVORA Petrovića te ost. ++ iz ob. Petrović i Stjepanović
7 – Za +MARU, ANTU i LUCIJU Štrbac te ost. ++ iz ob. Štrbac
18 – Za +LUKU, STOJANA, STOJU, FILIPA, ANKU te MILU Grgić i MATILDU Drinovac
Četvrtak, 3. rujna
7 – Za +MARKA i GORDANU Boro te ZORU Pavić
7 – Za +SOFIJU, MARIJU i BRUNU Smoljana te ost. ++ iz ob.
18 – Za +ŽARKA i RUŽU Ostojić, DENISA, STOJANA, ANTU i IVICU Dodig te ost. ++ iz ob. Petak, 4. rujna
7 – Za +IVANA i LJUBICU Trboglav, STJEPANA Pavlovića te ost. ++ iz ob.
7 – Za +VIŠNJU Samatović (5. g.)
18 – Za +STANKA, RUŽU, IVU i MARICU te ost. ++ iz ob. Bilić i Stojkić
Subota, 5. rujna
7 – Za +DINKA i VLADIMIRA Šakotu te ost. ++ iz ob. Šakota i Tokić
7 – Za +VINKA i ost. ++ iz ob. Lasić
18 – Za +TONKU i PAULU Budimir te ost. ++ iz ob.
Nedjelja, 6. rujna
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author