OD 28. LIPNJA DO 3. SRPNJA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 28. lipnja
7 – Za +LANU, MILU i ANĐU Martinović te ost. ++ iz ob.
7 – Za +JELKU i JOZU Brajkovića
18 – Za sve ++ iz ob. Gilja i Dujmović
Utorak, 29. lipnja
7 – Za sve ++ iz ob. Grubišić i Pešić
7 – Za +ROBERTA i MATIJU Puljić
18 – Za +PERU Barića i KREŠIMIRA Glamuzinu
Srijeda, 30. lipnja
7 – Za +MARU, FILIPA i LJUBU Golemca
7 – Za +ZDRAVKA Mihalja te ost. ++ iz ob. Mihalj
18 – Za sve ++ iz ob. Raspudić i Vasilj
Četvrtak, 1. srpnja
7 – Za +TADIJU Paurevića i BONU Ljubića
19 – Za +ŽARKA Barbarića, BLAŽA i ANKU Slišković te ost. ++ iz ob. Slišković
19 – Za +ENESA VIKTORA Šabovića Petak, 2. srpnja
7 – Za +RADOSLAVA i BRANIMIRA Bubala, ANTU, MARU i MARTINA Begića te ost. ++ iz ob. Bubalo i Begić
7 – Za +MARIJU, FRANA, JOSIPA i KATICU
19 – Za +SLAVU Žarić te ost. ++ iz ob. Žarić
Subota, 3. srpnja
7 – Za +MIJU Stipanovića
7 – Za +MATU, MARU, ANTU i MILJENKA Pehara
19 – Za +DRAGANA Vidovića
Nedjelja, 4. srpnja
Sv. Mise su u: 7, 9, 11 i 19 sati

About the Author