OD 26. TRAVNJA DO 1. SVIBNJA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 26. travnja
7 – Za +JOZU i ŠIMU Bilić te ost. ++ iz ob.
7 – Za +MATU i MILKU Koštro
18 – Za +KATICU Cvejić, MATU Krešića te ĐURĐICU Grabušić
Utorak, 27. travnja
7 – Za +VESNU Jurić, SLAVKA i LJUBICU Grubešić
7 – Za +DRAGICU Kajić
18 – Za +MIRKA i MARICU Knežević te ost. ++ iz ob. Knežević i Vuković
Srijeda, 28. travnja
7 – Za +MARIJANA Rajiča
7 – Za +VLADU Došlu i ost. ++ iz ob.
18 – Za +VEĆESLAVA Majksnera
Četvrtak, 29. travnja
7 – Za +NEVENKA i MARINA Martinovića te ost. ++ iz ob. Martinović i Crnjac
7 – Za sve ++ iz ob. Ljoljo, Matković i Božić
18 – Za sve ++ iz ob. Ćorić, Ostojić, Mešić i Jovanović
Petak, 30. travnja
7 – Za +MILU Slišković i LJUBU Tokića
7 – Za +NIKICU, IVANA i ANICU Buhovac
18 – Za +STJEPANA, ANĐU, IVANA, RUŽU, STJEPANA, MARU, ZDENKA, MILENKA i STOJU
Subota, 1. svibnja
7 – Za +ČASLAVA Mihajlovića, GABRIJELU, MIODRAGA i MIODRAGA Jovanovića te MARIJU Filipović
7 – Za +LJUBICU Gagro
18 – Za +DOMINIKU Simić (1. g.)
Nedjelja, 2. svibnja
Sv. Mise su u: 7, 9, 11 i 18 sati

About the Author