od 24. do 30. rujna

Ponedjeljak, 24. rujna

7 –  Supruga Slavka i dj. za +MARKA  Čaglja

7 –  Supruga Mira i dj. za +ZORANA  Karaulu i ost. ++ iz ob. Karaula i Tomić

18 –  Mira Bilić i ob. za +supruga MARKA,  sina MIROSLAVA, kuma  DRAGANA, svekra PERU i svekrvu  MATIJU

 

 

Utorak, 25. rujna                                               

7 –        Ob. Brajković za +MARIJA  Brajkovića

7 –  Sin Darko i ob. za +majku DRAGICU  Sulić

18 –  Katarina Marić za +oca MILENKA i  ost. ++ iz ob.

 

 

Srijeda, 26. rujna

7 –        Olga Ljolje za sve ++ iz ob. Ljolje,  Vidačak i Ivanković

7 –  Dragan Popović za +oca KARLA i  ost. ++ iz ob. Popović

18 –  Obitelj za +SLAVICU Poznič (1. g.)

18 – Vesna Leto za +IVANA (g.), rod.  IVANA i MARU Leto te ost. ++ iz ob.  Leto i Bojčić

 

 

Četvrtak, 27. rujna

7 –        Supruga i dj. za +JOZU  Marijanovića, FRANJU i JELU te  IVANA i LJUBICU Anić

7 –  Ob. Demirović za +BOŽICU i PETRA  Dilbera

18 –  Supruga Dragica Pekić za  +DRAGANA (g.), svekra JOZU te  oca PAŠKU

 

 

Petak, 28. rujna

7 –        Marko Begić za +časnu sestru  JERONIMU Begić

7 –  Ankica Miličević-Šimunović za +rod.  STANKA i ŠIMU, brata ZVONKU,  svekra STJEPANA, svekrvu  ANASTAZIJU, djevera PERU,  nećaka LUKU, IVANA, MILU,  ZDENKU, ANKICU, ZORANA i  RUŽU Buntić

18 –  Supruga Dragica, sin Dragan i  nevjesta Ana za +IVANA Kraljevića

 

 

Subota, 29. rujna

7 –        Ob. Alpeza za +FRANJU, GRGICU i  ost. ++ iz ob. Alpeza

7 –  Ob. Ćubela za +KARLA Ćubelu (3. g.)

18 –  Supruga Kata i dj. za +IVANA  Kosorčića (g.) i sve ++ iz ob.  Kosorčić i Zubac

 

 

Nedjelja, 30. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author