OD 19. DO 25. LISTOPADA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 19. listopada
7 – Za +PERU, MARU, MARINKA, ICU i MANDU Šunjić te ost. ++ iz ob.
7 – Za +MILU Slišković i LJUBU Tokića
18 – Za +RUŽU i MILU Bošnjaka
Utorak, 20. listopada
7 – Za +MILANA i DRAGICU Čalić te ost. ++ iz ob.
7 – Za +OLGU Šunjić
18 – Za +STJEPANA -BARTOLA Petrića te ost. ++ iz ob. Petrić i Krtalić
Srijeda, 21. listopada
7 – Za +RUŽU, NIKOLU, KORNELIJU, OTONA te ost. ++ iz ob. Zovko, Odak i Šremer
7 – Za +IVANA i MATIJU Dodig te ost. ++ iz ob. Černi i Môc
18 – Za +STJEPANA i DANICU Katura te ost. ++ iz ob.
Četvrtak, 22. listopada
7 – Za +VLADU, ZDRAVKU, JANJU i MARKA Dujmovića
7 – Za +PETRA, MATIJU i MIROSLAVU Grubišić te ost. ++ iz ob. Iličić
18 – Za +BLAŽENKA Pucu (20. g.)
Petak, 23. listopada
7 – Za +OLIVERU Capuder
7 – Za +JELU i ANTU Rotima
18 – Za +JOZU i ANĐELKU Tutiš te ost. ++ iz ob. Jurić i Tutiš
Subota, 24. listopada
7 – Za +ŽELJKA, ANU i PETRA Antunovića te ŽELJKA Šituma
7 – Za +ANDRIJU i LJUBICU Vučić te ost. ++ iz ob.
18 – Za +MLADENA, NIKOLU i JANJU Čerkez, JERKU i MILU Ljubić te ost. ++ iz ob.
Nedjelja, 25. listopada
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author