OD 18. DO 23. SVIBNJA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 18. svibnja
7 – Za +BRANKA i JELKU Raič
7.30 – Za +STANKA Vučinu
18 – Za +NATALIJU Ivančević
Utorak, 19. svibnja
7 – Za +ŠIMU i ŠĆEPU Azinovića, NIKOLU i BOJKU Miletić te ost. ++ iz ob.
7.30 – Za +ANICU, JURU, ANTU, PERU i NEVENKA
18 – Za +LJUBU i DANICU Krtalić, BOŠKA i DRAGICU Matijić te ost. ++ iz ob.
Srijeda, 20. svibnja
7 – Za +ŠIMU i IVANA Jerkića
7.30 – Za sve ++ iz ob. Bevanda, Bukovac, Lasić i Smoljan
18 – Za +JANJU Pejdo (1. g.)
Četvrtak, 21. svibnja – SPASOVO
7 – Za +TOMISLAVA Dugandžića
8 – Za +JAKOVA i KATU Bagarić
18 – Za +ILIJU i JANJU Anić
Petak, 22. svibnja
7 – Za +IVANA i DOMU Jurić te MARU i VIDAKA Pranjića
7.30 – Za +ZDRAVKU Lukenda i sve ++ iz ob. Lukenda i Nikolić
18 – Za +DARKU Kunšteka (1. g.)
Subota, 23. svibnja
7 – Za +TEREZU Šaravanja (1. g.) i ost. ++ iz ob. Šaravanja
7.30 – Za +BLAGU i BLAGICU Burić te ++ iz ob. Karačić i Burić
18 – Za +PERU Mihalja te ost. ++ iz ob. Mihalj i Ivanko
Nedjelja, 24. svibnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author