OD 15. DO 21. STUDENOGA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 16. studenoga
7 – Za +SRĐANA Kulaša i ost. ++ iz ob. Kulaš
7 – Za +MARU i PERU Šunjića, GORDANA te ost. ++ iz ob. Šunjić i Zadro
18 – Za +ZDRAVKA Bitunjca (1. g.) 18 – Za +DELFU Bošnjak (1. g.)
18 – Za +MIRU Boras (1. g.)
Utorak, 17. studenoga
7 – Za +PETRA Soldu
7 – Za +ANTU, CVIJU i MARIJANU Džidić
18 – Za +MILENKU Markić (4. g.)
Srijeda, 18. studenoga
7 – Za +ANTU, ANICU i MARTU Kordić te ost. ++ iz ob. Kordić, Brkić i Miličević
7 – Za +MIHAJLA, DRAGICU i LJUBOMIRA Kisića
18 – Za +MARIJA-MARKA Mikulića
Četvrtak, 19. studenoga
7 – Za +MATU Borasa te ANĐELKU i JOZU Tutiš
7 – Za +MATIJU, DANU i NIKOLU Vojvodića, FRANJU, VIDU i MICU Rozić te ost. ++ iz ob. Bulić
18 – Za +MARKA Maslaća
Petak, 20. studenoga
7 – Za +SILVIJU Merdžo
7 – Za sve ++ iz ob. Bitunjac, Marić, Stanić i Mlikota
18 – Za +NIKICU Markotića
18 – Za +MARKA – MAKU Radića
Subota, 21. studenoga
7 – Za +JURU Zeleniku i ost. ++ iz ob.
7 – Za +IVICU, ANKU, ANTU i MATU Zeko
18 – Za +IVANA Rozića (33. g.)
Nedjelja, 22. studenoga – KRIST KRALJ
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author