OD 1. DO 6. LIPNJA

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 1. lipnja
7 – Za +JOZU, JANJU, RUŽU, PAULU i JANKA Vidačkovića te ost. ++ iz ob. Vidačković
7 – Za +ANTU i STANU Karačić
18 – Za +IVU Šunjić (1. g.)
Utorak, 2. lipnja
7 – Za +MATU i ANICU Raguž te LJUBICU Marić
7 – Za +MARKA , IVU, KATICU, IVANA, MATU i BOŽICU Puljić
18 – Za +IVU, STANKA, ZORANA i IVANA Marinovića, MLADENA Simovića, MARKA Ćurčića te SLAVKA Dragoju
Srijeda, 3. lipnja
7 – Za +DRAGANA, MILANA i LJUBICU Dupalo te TOMU i PERU (ž.) Popović
7 – Za +BLAGU, MARU, STOJANA i DAVORINA Škobića
18 – Za +PERU Nikolića
18- Za + ZVONIMIRA Jurića JURICU
Četvrtak, 4. lipnja
7 – Za +SNJEŽANU Rezić
7 – Za +BOŠKA, STANU, FRANJU i MARINKA Sakića te ost. ++ iz ob.
18 – Za sve ++ iz ob. Mikulić i Arapović
Petak, 5. lipnja
7 – Za +RUDOLFA Bubala i ost. ++ iz ob. Bubalo
7 – Za +ANDRIJU i MATIJU Marijanović te ost. ++ iz ob. Marijanović
18 – Za +DRAGANA, STOJU i NIKOLU Nikolića
Subota, 6. lipnja
7 – Za +LJUBICU, FRANCA i NEDELJKA Svenšeka
7 – Za sve ++ iz ob. Spahalić
18 – Za +DRAGANA Krešića
Nedjelja, 7. lipnja
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author