NOVI NACIONALNI LITURGIJSKI KALENDAR

liturgijski_kalendar.jpgZagreb, (IKA) – Hrvatska biskupska konferencija prihvatila je a Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u Rim odobrila novi Nacionalni liturgijski kalendar za područje Hrvatske biskupske konferencije. Novi liturgijski kalendar stupa na snagu s prvom nedjeljom Došašća, 30. studenoga ove godine.
Prema novom nacionalnom liturgijskom kalendaru 9. veljače slavi se spomendan sv. Skolastike, djevice, a idućeg dana, 10. veljače, spomendan bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika. Liturgijski spomen bl. Ozone Kotorske, djevice slavi se 27. travnja kao neobvezan spomendan, jednako kao i liturgijski spomen bl. Ivana Merza koji se slavi 10. svibnja. Spomendan sv. Leopolda Bogdana Mandića, redovnika slavi se 12. svibnja, a blagdan braće sv. Ćirila, monaha i Metoda, biskupa 7. srpnja. U srpnju se još slave kao neobvezni spomendani liturgijski spomeni bl. Marije od propetoga Isusa Petković (9. srpnja) te Blažena Djevica Marija Bistrička (13. srpnja). Bl. Augustin Kažotić slavi se 3. kolovoza također kao neobvezan spomendan, dok se sv. Marko Križevčanin slavi 7. rujna kao spomendan. Prema novom nacionalnom liturgijskom kalendaru 24. listopada se slavi svetkovina obljetnice posvete vlastite crkve. Liturgijski spomen bl. Gracija Kotorskog, redovnika slavi se 8. studenoga kao neobvezan spomendan, a sv. Nikole Tavelića, mučenika 14. studenoga kao spomendan. Na kraju, u ponedjeljak nakon Pedesetnice slavi se Blažena Djevica Marija Majka Crkve kao neobvezan spomendan.
Ujedno je Hrvatska biskupska konferencija potvrdila za svoje područje Odluku Biskupske konferencije Jugoslavije za hrvatsko jezično područje od 1983. godinu koja se odnosi na liturgiju Kvatri i Prosnih dana dani te su oni sastavni dio Nacionalnog liturgijskog kalendara.

liturgijski_kalendar.jpgZagreb, (IKA) – Hrvatska biskupska konferencija prihvatila je a Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u Rim odobrila novi Nacionalni liturgijski kalendar za područje Hrvatske biskupske konferencije. Novi liturgijski kalendar stupa na snagu s prvom nedjeljom Došašća, 30. studenoga ove godine.
Prema novom nacionalnom liturgijskom kalendaru 9. veljače slavi se spomendan sv. Skolastike, djevice, a idućeg dana, 10. veljače, spomendan bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika. Liturgijski spomen bl. Ozone Kotorske, djevice slavi se 27. travnja kao neobvezan spomendan, jednako kao i liturgijski spomen bl. Ivana Merza koji se slavi 10. svibnja. Spomendan sv. Leopolda Bogdana Mandića, redovnika slavi se 12. svibnja, a blagdan braće sv. Ćirila, monaha i Metoda, biskupa 7. srpnja. U srpnju se još slave kao neobvezni spomendani liturgijski spomeni bl. Marije od propetoga Isusa Petković (9. srpnja) te Blažena Djevica Marija Bistrička (13. srpnja). Bl. Augustin Kažotić slavi se 3. kolovoza također kao neobvezan spomendan, dok se sv. Marko Križevčanin slavi 7. rujna kao spomendan. Prema novom nacionalnom liturgijskom kalendaru 24. listopada se slavi svetkovina obljetnice posvete vlastite crkve. Liturgijski spomen bl. Gracija Kotorskog, redovnika slavi se 8. studenoga kao neobvezan spomendan, a sv. Nikole Tavelića, mučenika 14. studenoga kao spomendan. Na kraju, u ponedjeljak nakon Pedesetnice slavi se Blažena Djevica Marija Majka Crkve kao neobvezan spomendan.
Ujedno je Hrvatska biskupska konferencija potvrdila za svoje područje Odluku Biskupske konferencije Jugoslavije za hrvatsko jezično područje od 1983. godinu koja se odnosi na liturgiju Kvatri i Prosnih dana dani te su oni sastavni dio Nacionalnog liturgijskog kalendara.

About the Author

Leave a Reply