+NOVELA BAGO

U srijedu, 10. 6. 2020., preminula je Novela Bago. Novela se rodila u Rumi, 10. 8. 1934. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 11. 6. 2020.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author