NIGHTFEVER

Ovom prilikom želimo zahvaliti svima onima koji su dali svoj doprinos u vezi događaja koji smo imali u našoj župi 31. 10. 2019.: Večer otvorene crkve – Nightfever. Posebice zahvaljujemo: župnim bendovima Otkrivenju, Ljubljenom učeniku, VIS BIOS-u, zboru mladih sv. Ivana, svećenicima koji su ispovijedali puna tri sata, don Ivanu Bijakšiću, župnom vikaru župe sv. Mateja, koji je predvodio misno slavlje, kao i mladima koji su sve lijepo pripremili. Bog uzvratio svima stostruko!

About the Author