+NEDJELJKO MEDIĆ

U ponedjeljak, 15. 2. 2021., preminuo je Nedjeljko Medić. Nedjeljko se rodio u Mostaru, 30. 5. 1948. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Sutina, 17. 2. 2021.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author