NEDJELJA SOLIDARNOSTI

Na zasjedanju BK BiH u Sarajevu, 3. studenoga 2015., usvojen je prijedlog da Treća korizmena nedjelja bude Nedjelja solidarnosti u partikularnoj Crkvi u BiH. Kao što je svojedobno odlučeno da Treća nedjelja Adventa bude Nedjelja Caritasa, tako je odlučeno da Treća korizmena nedjelja (15. 3. 2020.) bude Nedjelja solidarnosti. Sva milostinja treće korizmene nedjelje ide za najpotrebnije župe u BiH, koje imaju manje od 200 vjernika.

About the Author