NEDJELJA SOLIDARNOSTI

Na zasjedanju BK BiH u Sarajevu, 3. studenoga 2015., usvojen je prijedlog da Treća korizmena nedjelja bude Nedjelja solidarnosti u partikularnoj Crkvi u BiH. Kao što je svojedobno odlučeno da Treća nedjelja Adventa bude Nedjelja Caritasa, tako je odlučeno da Treća korizmena bude Nedjelja solidarnosti Crkve u BiH. Sva milostinja današnje nedjelje,  ide za najpotrebnije župe u BiH. Na djelu pokažimo svoju ljubav i vjeru. 

About the Author