RASPORED ZA ŽUPNU KATEHEZU

U župi održavamo redovito dobnu katehezu za djecu od 1. razreda osnovne škole do 1. razreda srednje škole – krizmanika. Napominjemo da su župna kateheza i školski vjeronauk obvezni za djecu koja trebaju primiti sakramente: ispovijed (pomirenje), prva pričest (euharistija) i krizma (potvrda). Raspored župne kateheze prilagodili smo smjenama koje djeca imaju u svojim školama. Budući da se školski programi odvijaju prije i poslije podne, tako i u župi imamo termine u prijepodnevnom i poslijepodnevnom vremenu. Na župnoj katehezi posebnu pozornost posvećujemo kandidatima za prvu pričest (4. razred) i kandidatima za krizmu (1. razred srednje).

 

Tjedni raspored

 

1. razred: ponedjeljak u 9 ili 15 sati

 

2. razred: ponedjeljak u 10 ili 16 sati

 

3. razred: utorak u 9 ili 15 sati

 

4. razred: utorak u 10 ili 16 sati (prvopričesnici)

 

5. razred: srijeda u 9 ili 15 sati

 

6. razred: srijeda u 10 ili 16 sati

 

7. razred: četvrtak u 9 ili 15 sati

 

8. razred: četvrtak u 19 sati

1. razred srednje: petak u 9 sati ili 15 sati (krizmanici)    

RASPORED ZA ŽIVE ZAJEDNICE

U župi imamo 7 živih (bazičnih) zajednica. Sve zajednice objedinjene su u  dječjem pokretu za novu evangelizaciju koji se zove DUGA = Dioništvo u grupnom apostolatu (svako slovo, u smislu akrostiha, ima svoje značenje). Kao što duga ima 7 boja, tako su i naše zajednice, obilježene sa sedam duginih boja i svaka od tih boja ima svoje liturgijsko značenje. Žive zajednice vode animatori zajedno sa svećenicima.

1. Liturgijska zajednica čitačaLectori – svoje susrete održava subotom u 10 sati. Njihova boja je ljubičasta koja u liturgijskom smislu označava obraćenje. 

2.Molitvena zajednicaAmensvoje susrete održava subotom u 9 sati. Njihova boja je tamnoplava koja označava vjeru. 

3. Novinarska zajednicaLogos – svoje susrete održava subotom u 9 sati. Njihova svijetloplava boja ima značenje vjernosti.

4.Ministrantska zajednicaMinistranti – svoje susrete održava subotom u 9 sati. Njihova liturgijska boja je zelena, a označava nadu.

5.Pjevačka zajednicaAnđeli sv. Ivana svoje susrete održava subotom u 11 sati. Njihova boja je papina žuta boja, što označava poslušnost.

6. Kulturno-umjetnička zajednicaNovi svijet svoje susrete održava subotom u 11 sati. Boja njihova prepoznavanja je narančasta koja ima značenje sreće.

7. Karitativna zajednicaApostoli ljubavi svoje susrete održava subotom u 10 sati. Njih u spektru duginih boja i u našem pokretu DUGA, predstavlja crvena boja, boja ljubavi.