SVJEDOK

1. Na ideju izdavanja župnog lista došli smo u svibnju 2000. godine, ne samo zato da bi s njime svečanije obilježili jubilarnu 2000. godinu, nego i zato da bismo na jednom mjestu objedinili najvažnije pastoralne poslove i događaje u našoj župi te da bi sa župnom zajednicom bolje povezali vjernike koji pripadaju našoj župi Centar-Zalik u Mostaru. Osim toga, ovaj župni list trebao bi imati važnu ulogu u pastoralnom životu i radu ove župe i to kao:

– poticaj novom buđenju svijesti svim župljanima o osobnoj i zajedničkoj (su)odgovornosti za izgradnju župnog zajedništva bez kojeg nema ni župne zajednice

– poticaj za stvaranje nove fizionomije naše župne zajednice u duhu Drugog vatikanskog koncila i crkvenih dokumenata

– glasonoša nove evangelizacije koja je nužna u našem vremenu, a koja sa sobom nosi i potrebu novog pristupa pastoralnom radu

– vjerodostojno sredstvo izvješćivanja o pastoralnom, socijalnom i materijalnom radu u našoj župi.

2. List je trebao izlaziti dva puta godišnje. No do sada smo uspjeli izdati svega dva broja, jedan u jubilarnoj 2000. godini i drugi u 2002. godini. 

3. Župni list Svjedok ima nekoliko važnih rubrika:

– Riječ urednika

– Svjedok vjere

– Kronika župe

– Zrno po zrno… (o pastoralnom radu)

– Kamen po kamen… (o drugim radovima u župi)

– Mladenačke teme i dileme

– Razmišljanje, meditacije i molitve

– Poezija

– Zabava uz razmišljanje.

4. I prvi i drugi broj našeg lista mogu se još uvijek nabaviti u našem Župnom uredu.