SVEĆENICI KOJI SU DJELOVALI U OVOJ ŽUPI

Mons. Ivan Vukšić, prvi župnik

Rođen je u Studencima kod Ljubuškog, 24. ožujka 1947., u brojnoj obitelji od 12-ero djece. Osnovnu školu završio je u Studencima u Ljubuškom, a sjemenišnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu, gdje je i maturirao 1978. Prije mature bio je 18 mjeseci u vojsci u Kičevu, (Makedonija). Teologiju je završio i diplomirao u Splitu. Za svećenika je zaređen u Prenju, 30. lipnja 1973., a Mladu misu imao je u Studencima, 29. srpnja 1973.

Prva svećenička služba bila mu je u Viru kod Posušja, kao kapelan od 1974. do 1978. Zatim je 1978., od biskupa dr. Petra Čule, imenovan župnikom župe Šipovača-Vojnići kod Ljubuškoga, gdje je ostao do 1984., kada je imenovan katehetom studenata u katedralnoj župi u Mostaru.

Biskup Pavao Žanić imenovao ga je katedralnim župnikom u Mostaru 1985., gdje je službovao do 6. siječnja 1993. Iste godine biskup dr. Ratko Perić  imenuje ga župnikom novoosnovane župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista, Centar-Zalik u Mostaru.

U ovoj župi djelovao je do 20. listopada 1999., a poslije toga imenovan je župnikom župe Presvetoga Trojstva Blagaj – Buna, gdje ostaje godinu dana, te je  potom imenovan župnikom sporne župe Mostarski Gradac. Početkom 2000., zbog narušenog zdravlja, biskup Ratko razriješio ga je svih služba i dužnosti. Liječio se u Mostaru i Zagrebu i dvije godine proveo u svećeničkom domu u Dubrovniku i Mostaru. Krajem 2003. otišao je na liječenje rodbini u Kanadu, gdje je nakon oporavka, 1. travnja 2004., od tamošnjeg biskupa Tonnosa, i u suglasnosti s biskupom Ratkom, imenovan  duhovnim pomoćnikom u  hrvatskoj župi Presvetoga Trojstva u Oakville-u, u kojoj je njegov župnik zemljak don Ilija Petković. Za delegate inozemne pastve za Hrvate u Kanadi imenovan je u Calgary-u, 10 listopada 2006.

Na Bogojavljenje 6. siječnja 1993., biskup Ratko Perić službeno je proglasio da je imenovan monsinjorom, zajedno s don Lukom Pavlovićem. Bio je član BK BiH za obitelj, dekan mostarskog dekanata, te konzultor za vrijeme biskupa Žanića i sadašnjeg biskupa Ratka Perića.

Don Gordan Božić, prvi župni vikar

Rodio se 24. listopada 1966. u selu Blizanci, župa Gradina, od roditelja Mladena i Ljilje r. Zubac. Osnovnu školu pohađao je u Blizancima i Čitluku, klasičnu gimnaziju u sjemeništu “Ruđer Bošković” u Dubrovniku, te bogosloviju u Sarajevu i Splitu.

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1992. u Splitu u župi Obraćenje sv. Pavla, na Pujankama (u atomskom skloništu), gdje je prije toga kao đakon djelovao. Bio je župni vikar u župama: Šipovača-Vojnići (1992.-1993.), Studenci (1993.-1994.), Centar-Zalik u Mostaru (1994.-1998.), Stolac (1998.-2000.). Upravitelj župe bio je u  Ilićima (2000.-2003.) te sada u  Rotimlji i Stjepan Krstu. Uz ostale talente, Bog ga je obdario sluhom za glazbu koji izvrsno koristi u svom pastoralnom radu. I kad je otišao iz naše župe, poučavao je, i jedno vrijeme vodio župni VIS Ljubljeni učenik koji se danas zove BIOS. Više u rubrici Svjedoci vjere.

Don Bernard Marijanović, drugi župni vikar

Rodio se u Ljucima, župa Rotimlja, 12. kolovoza 1972. Osnovnu školu završio je u Hodovu, gimnaziju u Zagrebu, a teologiju je studirao u Bolu i Sarajevu. Zaređen je za svećenika u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1998. U našu župu dolazi krajem ljeta 1998. Predavao je školski vjeronauk u Prometnoj školi. U župi  djeluje do 31. kolovoza 2003. Biskup ga je potom imenuje župnim vikarom u župi Gradina, kod Čitluka.

Don Stipe Gale, treći župni vikar

Don Stipe se rodio 28. ožujka 1977. u župi Rašeljke. Osnovnu školu pohađao je u Kazagincu i Aržanu, a srednju školu završio je u Zagrebu u Nadbiskupijskoj gimnaziji na Šalati. Teološke studije započeo je na Bolu (otok Brač – gdje je Teološki fakultet iz Sarajeva bio u izbjeglištvu za vrijeme rata), nastavio u Sarajevu i Dublinu (Irska) i dovršio u Splitu, gdje je svoju đakonsku godinu radio i kao odgojitelj u Nadbiskupijskom sjemeništu. Za svećenika ga je zaredio biskup Ratko Perić na sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2001. u mostarskoj katedrali. Biskup dr. Ratko Perić, 27. rujna 2001., imenuje ga župnim vikarom u našoj župi gdje djeluje do kraja ljeta 2002. Poslije toga odlazi na studij filozofije u Rim.

Don Marko Šutalo, četvrti župni vikar

Don Marko se rodio 3. kolovoza 1973. u župi Hrasno gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu (sjemenište) završio je u Zagrebu i Splitu, a Teološki fakultet na Bolu i Sarajevu, gdje je i diplomirao u lipnju 1998. Za svećenika je zaređen na svetkovinu sv. Petra i Pavla u Mostaru, 29. lipnja 1998. Službu duhovnog pomoćnika u župi Gradina obavljao je od 1. rujna 1998. do 1. rujna 2003. U našu župu sv. Ivana Apostola i Evanđelista došao je 8. rujna 2003. i u njoj djelovao do  28. kolovoza 2005. Potom je otišao na novu službu u Kotorsku biskupiju u Crnu Goru, gdje je godinu dana bio župnikom u župama blizu grada Tivta: Bogdašići i Lepetani.

Don Marinko Pervan, pomoćnik u dušobrižništvu

Rodio se 30. travnja 1963. u Tasovčićima, župa Čeljevo kod Čapljine. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1989. Službovao je jednu godinu kao kapelan u župi Studenci, odakle je poslije jednoipolgodišnje priprave otišao kao misionar u Etiopiju. U misijama je djelovao dvanaest godina. Po povratku iz misija, biskup ga je nakon kraćeg odmora, 14. rujna 2004. poslao u našu župu Centar-Zalik da bude pomoćnik u dušobrižništvu naše župne zajednice. sv. Ivana Apostola i Evanđelista.

Don Krešo Puljić, drugi župnik  

Rođen je 13. srpnja 1955. u selu Dolovi, župa Rotimlja. Četverogodišnju osnovnu školu pohađao je u Rotimlji, a četiri ostala razreda u Hodovu. Poslije osnovne škole (1970.) završio je klasičnu gimnaziju u Sjemeništu u Splitu te potom odslužio vojni rok od 15 mjeseci u Leskovcu i Beogradu. Teološki studij završio je u Sarajevu, a za svećenika je zaređen u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1981. Zaredio ga je tadašnji biskup Pavao Žanić. Bio je župni vikar u župama: Gradina (dvije godine), Hrasno (jedna godina) i Katedrala u Mostaru (četiri godine). U jesen 1988. otišao je na studij pastoralne teologije u Rim (Lateransko sveučilište). Poslije završenog prvog semestra biskup Pavao Žanić šalje ga u Njemačku, u Freiburg, gdje je tri godine studirao Caritaswissenschaft na Teološkom fakultetu. U 1990., biskup Pavao Žanić vraća ga u Rim gdje je završio započeti postdiplomski studij i gdje je, u jesen 2003., magistrirao iz pastoralne teologije. U jesen 1993. godine vraća se u Mostar gdje preuzima upravu i organizaciju Biskupijskog caritasa u ratnom vihoru. U Caritasu je djelovao do jeseni 1999., a u  listopadu te iste godine preuzima ovu župu. Uz župničku službu predaje na Teološkom institutu u Mostaru, član je Nadzornog odbora Caritasa Biskupske konferencije BiH te član Vijeća za obitelj pri BK BiH.

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar 24. kolovoza 2010. razriješen je službe župnika ove župe te imenovan na „novu graditeljsko-pastoralnu službu na Bijelome Brijegu, za sada kao pastoralnom suradniku katedralne župe.” Na ovoj župi pastoralno je djelovao nepunih 11 godina, od listopada 1999. do razrješenja 2010.

Don Drago Ćurković, peti župni vikar

Rođen je 26. lipnja 1980. u Livnu. Kršten je u župnoj crkvi u Rašeljkama 14. rujna 1980., a krizman 5. lipnja 1994. Nakon osmogodišnjeg školovanja u rodnom selu Kazagincu, klasičnu gimnaziju završava u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (1995.-1999.). Filozofiju je studirao na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1999.-2001.), a teologiju na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu (2001.-2004.), gdje je i diplomirao u lipnju 2004. Za đakona je zaređen u rodnoj župi u Rašeljkama, na patron župe sv. Franje Asiškoga, 4. 10. 2004. godine. Kao đakon djelovao je u župi Prisoje te istovremeno predavao vjeronauk u srednjoj školi u Tomislavgradu. Za svećenika ga zaređuje biskup Ratko Perić u mostarskoj katedrali, na Petrovdan, 29. 6. 2005. Mladu misu slavio je u rodnoj župi sv. Franje Asiškoga u Rašeljkama, 7. kolovoza 2005. Poslije ređenja službuje kao župni vikar godinu dana u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. Od rujna 2006., biskupovim dekretom imenovan je župnim vikarom u našoj župi.

Don Niko Luburić, pastoralni suradnik

Don Niko Luburić rođen je u Studencima (Ljubuški) 21. studenoga 1951. Osnovnu školu završava u Studencima i Ljubuškom (1966.), klasičnu gimnaziju u Splitu (1970.), a teologiju u Sarajevu (1977.). (Od 1972. do 1973. služi obvezni vojni rok). Zaređen je za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije 29. lipnja 1977. Bio je župni vikar i zborovođa u Dračevu (1977.-1979.), Kruševu (1979.-1981.) i mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve (1981.-1990.), gdje zajedno sa s. Gracijom Akmadžić, orguljašicom, osniva i vodi Katedralni mješoviti zbor Marija, Katedralni dječji zbor Slavuj i Katedralni tamburaški zbor. Sa spomenutim zborovima održao je više koncerata u Mostaru i drugdje. Kao regens chori mostarske katedrale bio je član Biskupske komisije za promicanje liturgijskoga pjevanja u mostarsko-duvanjskoj i trebinjsko-mrkanskoj biskupiji.

Završio je (s ocjenom izvrstan) četverogodišnji studij crkvene glazbe na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine i postigao naslov diplomirani crkveni glazbenik-Artifex musicae sacrae.

Od 1993. godine radi kao profesor crkvene glazbe na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (od ak. god. 2009./2010. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu), gdje osniva i vodi bogoslovske pjevačke zborove: Veliki bogoslovski zbor, Bogoslovski zbor Madrigalisti, Bogoslovski tamburaški zbor te Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije (koji se početkom ak. god. 2009./2010. naziva Mješoviti zbor studenata laika Sv. Luka Katoličkog bogoslovnog fakulteta). Sa spomenutim zborovima održao je više koncerata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Uz 10. obljetnicu Bogoslovskoga zbora Madrigalisti snimio je glazbeni CD (2003.) sa sedamnaest višeglasnih crkvenih skladbi a cappella. Don Niki želimo puno Božjeg blagoslova i uspjeha u pastoralnom radu i na ovoj župi.

Don Ivan Marčić, šesti župni vikar

Don Ivan je rođen 13. 1. 1987. u Zenici. Najstariji je od petoro djece. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku (1994.) i Stocu (1994. – 2001.). Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Splitu “Don Frane Bulić” završava 2005. godine i iste godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, na kojem diplomira 2010. Za đakona je zaređen na Gradini 26. 12. 2010., a za svećenika 29. 6. 2011. u Katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Svoju mladu Misu proslavio je u župi sv. Ilije Proroka u Stocu, 3. 7. 2011. Kao bogoslov obnašao je službu pastoralnog suradnika, katehete i orguljaša u župama Uznesenja Marijina u Žrnovnici (2 godine) i sv. Josipa u Splitu (4 godine). Također je bio orguljaš i voditelj zbora u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu. Đakonski praktikum i kasnije službu župnoga vikara obavljao je u župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja na Gradini, a od rujna 2012. imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru. Od 2017. imenovan je župnim vikarom u župi sv. Mateja apostola i evanđelista, na Rudniku.

Don Damir Pažin, sedmi župni vikar

Don Damir Pažin, rođen je 28. studenoga 1987., u Mostaru, od oca Marijana i majke Ivane r. Raguž, iz Stoca. Osnovnu školu završio je u Stocu 2003. godine, a klasičnu gimnaziju i sjemenište u Splitu 2007. godine kao kandidat Trebinjsko-mrkanske biskupije. Filozofiju je završio u Sarajevu, a teologiju pohađao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao je 7. srpnja 2014., s temom Vjernik pred otajstvom Euharistije na Filozofsko-teološkom studiju Družbe Isusove u Zagrebu afiliranom Gregorijani u Rimu. Bio je na pastoralnom praktikumu u župi i svetištu Srca Isusova u Studencima, od listopada 2013. do veljače 2014. i nakon diplomiranja, ljetnoga odmora i šestodnevnih duhovnih vježbi od 1. do 6. rujna u Potocima nastavio je svoje djelovanje u župi sv. Jure, u Viru. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2015. godine, a mladu je misu proslavio u Stocu, 4. srpnja 2015. Prije dolaska u našu župu djelovao je dvije godine u župi Presvetog Trojstva Blagaj – Buna. Od 2020. imenovan je župnim upraviteljem u župi Presvetog Trojstva – Buhovo.

Don Mladen Šutalo, treći župnik

Rođen je u Stocu, 28. lipnja 1973. godine. Osnovnu školu pohađao je u Hutovu i na Cerovici, a klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu na Šalati, (1988.-1991.), zatim u Dubrovniku, ali zbog izbijanja rata završio je klasičnu gimnaziju u Splitu u Sjemeništu “Don Frane Bulić”, gdje je i maturirao 1992. godine.
Budući da je bilo ratno vrijeme, teologiju je započeo studirati u Bolu na Braču, te studirao do 1995., petu godinu teologije pohađao je u Zagrebu na KBF-u, gdje je i diplomirao 1996. Šestu pastoralnu godinu završio je u Sarajevu.
Za đakona je zaređen na prvu nedjelju došašća 1997. u sarajevskoj katedrali, a za svećenika u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1998. Za svećenika ga je zaredio biskup dr. Ratko Perić. Mladu misu slavi u župi Bezgrešnog začeća BDM u Hrasnom, 2. kolovoza 1998. Poslije ređenja službuje kao kapelan dvije godine u župi sv. Josipa Radnika na Domanovićima te tri godine u župi sv. Mateja (Rudnik-Orlac) u Mostaru. Potom je dvije godine boravio na postdiplomskom studiju dogmatske teologije u Innsbruck-u (Austrija), a u našu je župu došao 5. rujna 2005.

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 24. kolovoza 2010., imenovan je župnim upraviteljem župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista.

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 15. siječnja 2020., imenovan je župnikom župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista.

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 1. srpnja 2021., imenovan je župnikom župe Gospe od Zdravlja u Neumu.

Don Ilija Petković, osmi župni vikar

Rođen je u Čapljini, 6. siječnja 1992., kao drugo od četvero djece u obitelji Ivana i Veronike r. Šimunović, iz Jasoča (župa Aladinići).

Nakon završene Osnovne škole koju je pohađao u Studencima (od 1. do 4. r.) i Ljubuškom – Gračine (od 5. do 8. r.), upisuje prvi razred Opće gimnazije u Ljubuškom, a ostala tri razreda gimnazije završava u Nadbiskupskom interdijecezanskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku, kao kandidat Mostarsko-duvanjske biskupije. Filozofiju je završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (2012.), a teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu (2015.) boraveći u Zavodu Germanicum et Hungaricum.

Na đakonskom praktikumu bio je u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dračevu (2015.-2016.).

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2016. godine u mostarskoj katedrali, a mladu misu proslavio je u Studencima, 13. kolovoza 2016., pod geslom: Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. (Iv 15, 5).

Tri godine bio je župni vikar u župi Marije Majke Crkve, Katedrala – Mostar (2016.-2019.).

Prije dolaska u našu župu, vršio je službu osobnog tajnika msgr. Ratka Perića, biskupa.

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 1. srpnja 2021., imenovan je župnikom župe sv. Franje Asiškog u Čapljini.