POPIS SVIH KNJIGA U KNJIŽNICI

 


Provjeravanje postoji li određena knjiga u župskoj knjižnici:

“ctrl + f” te upišete dio imena knjige ili autora i pritisnete enter.

 

 

Prezime  autora Ime autora Naziv djela Mjesto i godina izdanja
  Grupa autora 25. god. Hrv. katoličke misije Freiburg, 1995.
  Grupa autora 42 Toronto, Canada
    Ante Starčević Split 1992.
    Atlas svijeta Večernji list 2001.
  Grupa autora Biskupske sinode: V. dio – Brak i obitelj  
  Grupa autora Biskupske sinode: III. dio – Vjeronauk 1985/86
  Grupa autora Biskupske sinode: Liturgija i naviještanje Zagreb
  Nadb. Splitsko-Makarska Bit ćete mi svjedoci Split1998.
  Nadb. Splitsko-Makarska Bit ćete mi svjedoci Split1998.
  Grupa autora Blaženi čista srca Banja Luka 2003.
  Grupa autora Blaženi čista srca Banja Luka 2003.
    Blaženi čista srca – liturgijski vodič …. proglašenja blaženim Ivana Merza Banja Luka – Petrićevac 2003.
  Tekstovi iz Biblije Bog govori svojoj djeci Navarra. España 1995.
  Tekstovi iz Biblije Bog govori svojoj djeci Navarra. España 1995.
  S. Galić i I. Drmić Breviarium poeticum Mostar 1999.
  Papa Ivan Pavao II. Crkvi u Hrvata Zagreb 1998.
  Papa Ivan Pavao II. Crkvi u Hrvata Zagreb 1998.
  Papa Ivan Pavao II. Crkvi u Hrvata Zagreb 1998.
  Papa Ivan Pavao II. Crkvi u Hrvata Zagreb 1998.
  Marko Josipović, Mato Zovkić Crtajte granice, ne precrtajte ljude Sarajevo-Bol 1995.
  Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji Zagreb 2003
  R. Treiber, M. Planch, E. Hamann Djeca i mi Stuttgart 1980.
  R. Treiber, M. Planch, E. Hamann Djeca i mi Stuttgart 1980.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Dobriša Cesarić Zagreb 1976
  Grupa autora Doktrinalna nota Zagreb 2003.
  Grupa autora Doktrinalna nota Zagreb 2003.
  Grupa autora Dominus Iesus Zagreb 2000.
  Grupa autora Dossier Mostar 1999
  Sveti Ivan od križa Duhovna nauka Ivana od križa Zagreb 1989.
  Terezija Renata od sv. Duha Edith Stein – velika žena našeg stoljeća Đakovo 1996.
  Terezija Renata od sv. Duha Edith Stein – velika žena našeg stoljeća Đakovo 1996.
  Kršćanska sadašnjost Euharistija 1980.
  BK BiH Euharistija, izvor i vrhunac života i poslanja Crkve – Biskupsaka Sinova: Papina propovijed, poruka Sinode, Papina medtitacija Sarajevo 2005.
  BK BiH Euharistija, izvor i vrhunac života i poslanja Crkve – Biskupsaka Sinova: Papina propovijed, poruka Sinode, Papina medtitacija Sarajevo 2005.
  II. bisk.sinoda đakovačka i srijemska Evangelizacija Đakovo, 2000.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Haler, Kombol, Gavella, Maraković Zagreb 1971.
  grupa autora Hrvati u BiH Mostar 1995.
  Grupa autora Hrvatska misao 2000
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Hrvatska moderna Zagreb 1975.
  Msrg. Mile Bogović i

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić

Hrvatski mučenici za vjeru i dom Split-Gospić 2005.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Ignjat Đurđević Zagreb 1971.
  Biskupska konf. … Islam i kršćanstvo Zagreb 2002.
  Grupa autora Istina oslobađa – zbornik biskupa P. Žanića Mostar 1992.
  Papinsko vijeće za kulturu, Papinsko vijeće zua međureligijski dijalog Isus Krist – donositelj vode žive Split 2003.
  Korade, Aleksić, Matoš Isusovci i hrvatska kultura Zagreb 1993.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Ivan Bunić Vučić Zagreb 1975.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Ivan Dončević Zagreb 1975.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Ivan Goran Kovačić Zagreb 1975.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Ivo Kozarčanin Zagreb 1975.
  Pastoralno-misijski odbor Ja sam život svijeta Zagreb 2000.
  Pastoralno-misijski odbor Ja sam život svijeta Zagreb 2000.
  Pastoralno-misijski odbor Ja sam život svijeta Zagreb 2000.
  Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima Zagreb 2005.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Josip Eugen Tomić Zagreb 1970.
  Grupa autora Katedrala sv. Duje u Splitu Zagreb 1989.
  NKU HBK Katehetski glasnik br. 1/1999. 1999.
  NKU HBK Katehetski glasnik br. 2/2000./3 Zagreb 2000
  NKU HBK Katehetski glasnik god. II. 1(2) 2000
  K.S.C. Kateheza br. 3/1998 Zagreb 1998.
  Hrv. kulturno društvo «Napredak» Katoličanstvo u BiH Sarajevo 1993.
    Katolička crkva u Bosni i Hercegovini Sarajevo 2002.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Kazali, Vodopić, Botić, Carić Zagreb 1973.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Kritika u doba realizma Zagreb 1976.
    Kršni zavičaj Humac 1992.
  Grupa autora Kruh naš svagdanji Zagreb 2000.
    Kruh naš svagdašnji Zagreb 2000.
    Kruh naš svagdašnji Zagreb 2000.
    Kruh naš svagdašnji Zagreb 2000.
  Grupa autora Kruh naš svagdašnji: Siječanj, veljača i ožujak 2000. Zagreb 2002.
  Papa Ivan Pavao II. Krunica Djevice Marije Zagreb 2003.
  Papa Ivan Pavao II. Krunica Djevice Marije Zagreb 2003.
    Marija Propetog Isusa Petković Zagreb 2003.
    Marija Propetog Isusa Petković Zagreb 2003.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Marijan Matković Zagreb 1976.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Marin Franičević Zagreb 1976.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Marko Marulić Zagreb 1970.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Marković, Vukelić, Palmović, Jorgovanić Zagreb 1970.
  BK BiH Mediji – Divni Božji darovi u lsužbi evanđelja -direktorij za sredstva društvenog priopćivanja Sarajevo 2005.
  Vladimir Štarkelj i Mladen Brdek

 

Mičevec Zagreb, 2003.
  Milan Zgrablić i Nikica Mihaljević Ministrantska vježbenica Donji Andrijevci 1999.
  Papa Ivan XXIII. Mir na zemlji  
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Miroslav Krleža I. Zagreb 1973.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Miroslav Krleža II. Zagreb 1973.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Miroslav Krleža III. Zagreb 1973.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Miroslav Krleža IV. Zagreb 1973.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Miroslav Krleža V. Zagreb 1973.
  Kongregacija za evang. Naroda Misijska suradnja 1998.
  Grupa autora Mladi pitaju Zagreb
  Sveučilište u Mostaru Mostariensia Mostar 2002.
  Sveučilište u Mostaru Mostariensia Mostar 2002.
  Matica Hrvatske Mostar Motrišta Mostar 2003.
  Grupa autora Muslimanski ratni zločini u sjevernoj Hercegovini Mostar 2002.
  Grupa autora Muslimanski ratni zločini u sjevernoj Hercegovini Mostar 2002.
  Bože Vuleta i Rebeka Anić Na putu mira Split 1999.
  C.Simonton, R.Henson, B.Hampton Na putu poboljšanja Đakovo 1990.
  Hrv.bisk.konf. Na svetost pozvani Zagreb 2002.
  Hrv.bisk.konf. Na svetost pozvani Zagreb 2002.
    Najvažnija je ljubav Zagreb 1986.
  Grupa autora Narod Božji na putu 1998. Željezno
  Grupa autora Narod Božji na putu 1998. Željezno
  W.Kern – F.Niemann Nauka o teološkoj spoznaji Zagreb 1998.
  Sv. Terezija od Djeteta Isusa Neizreciva nježnost Split 2003.
  Vinkko Vučina – Mirko Karačić Nerođeni osmijeh Mostar 1987.
  Grupa autora Neum – zavičaj i zemlja Hrvata Neum 1995.
  Kršćanska sadašnjost Njegove đačke godine Zagreb 1987.
    Obitelj pred Bogom – moliti u kući Zagreb 2001.
    Obiteljska knjižica  
  Grupa autora Osnovni tečaj o franjevačkoj misionarskoj karizmi Sarajevo 1998.
  Zdravko Kordić & Krešimir Škego Osvit 1-2: Mnogoglasje Suvremeno hrvatsko pjesništvo BiH Mostar 2000.
    Otac Pio govori svijetu Jelsa 2005.
  Peter Herriei i Peter Wild Otkriće Isusa Đakovo 1998.
  Reinhard Abelu – A. Kner Otvori svoje srce radosti Đakovo 2003.
  Hildegarda iz Bingena Ozdravljenje tijela i duše Đakovo 1997.
  Grupa autora Papa u Splitu i Solinu Split 1998.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Pavičić, Boglić, Lovrak Zagreb 1971.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Pavić, Balota, Ljubić, Gervais Zagreb 1973.
  Papa Ivan Pavao I. Pisma  
    Pismo obiteljima pape Ivana Pavla II. Zagreb 1994.
    Pjesmarica – Gore srca aleluja Đakovo  1998.
  Nihil Obstat Plamen ljubavi neokaljanog srca Marijina 2003.
  Biskupska konferencija Hrvatska Plan i program kaoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi Zagreb 1998.
  Biskupska konferencija Hrvatska Plan i program kaoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi Zagreb 1998.
  Vinko Grubišić, Krešimir Šego Pod nebom Bleiburga Međugorje 1998.
  Grupa autora Poslovna tajnica  
  Centar za duhovna zvanja Povjerovali smo ljubavi… evo nas! Zagreb
  Grupa autora Prema velikom jubileju 2000 – Tebi Bogu Ocu 1999.
  Papa Ivan Pavao II. Prijeći prag nade Zagreb 1994.
    Primi pečat dara DuhaSvetoga Mostar
  Kongregacija za nauk vjere Promišljanja u svezi sa zakonskim prijedlozima o priznavanju zajednica osoba istoga spola Split 2003.
    Prvi Rom blaženik Zagreb 2001.
    Prvi sam te zavolio Donji Andijevci 1999.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Pučki igrokazi Zagreb  1973.
  NKU HBK Pustite malene k meni Zagreb 1999.
  Grupa autora Put – glasilo bogoslovije Split Split 2000/2001
    Put ljubavi – pobudni tekstovi – molitve – pjesme Kiseljak 2001.
  Grupa autora RADOVI – Zavoda za pvoijesne znanosti HAZU u Zadru 46/2004. Zagreb-Zadar 2004.
  Joseph Ratzinger i Vittorio Messori Razgovor o vjeri – jasni odgovori na suvremene dvojbe Split 2005.
  Sveučilište u Mostaru Red predavanja 2002/2003. Mostar 2002.
  Tromjesečni časopis Republika Hrvatska 1999.
  M. Gaudefroy i suradnici Seksološke studije Zagreb 1982
    Slavlje života – sv. Marija de Mattias 2003.
  R. Abelz – A.Kner Slobodan dan ili blagdan Đakovo 2003.
  NKU HBK Srcem prema vjeri Zagreb 1999.
  Rh. Državni zavod za statistiku Stanovništvo BiH Zagreb1995.
  Vukman – Listeš Stepinac – Znak vremena Split 2002.
  Radovi s okruglog Stola Stolac – mjesto spora umjesto razgovora Stolac 2002.
  Radovi s okruglog Stola Stolac – mjesto spora umjesto razgovora Stolac 2002.
  Radovi s okruglog Stola Stolac – mjesto spora umjesto razgovora Stolac 2002.
  Matica Hr. ogr. Stolac Stolačko kulturno proljeće Stolac 2003
  Sveučilište u Mostaru Stoljeće visokog školstva u Hercegovini Mostar 2002.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Šime Vučetić Zagreb 1976.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Šimić, Bogner, Keršovani Zagreb 1975.
    Šjor Mostar 1995.
    Šjor Mostar 1995.
    Škola poniznosti – kratka razmatranja o prvim koracima duhovnog života Zagreb 2001.
  Grupa autora Što činiti protiv nasilja nad ženom i djecom Beč 1994.
    Temeljne upute za dušobrižničku pratnju osoba iz razrušenih brakova i razvedenih pa ponovno oženjenih vjernika u Gornjorajnskoj crkvenoj pokrajini 1993.
    Temeljne upute za dušobrižničku pratnju osoba iz razrušenih brakova i razvedenih pa ponovno oženjenih vjernika u Gornjorajnskoj crkvenoj pokrajini 1993.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Tin ujević I. Zagreb 1970.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Tito Brezovački Zagreb 1973.
  Grupa autora Trijebanj, hrvatski stradalnici u proteklim ratovima 1914-1918., 1941-1945., 1991-1995. Mostar 1998.
  Grupa autora Trijebanj, hrvatski stradalnici u proteklim ratovima 1914-1918., 1941-1945., 1991-1995. Mostar 1998.
  Grupa autora Troplet Mostar – Zagreb 1994
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Truhelka, Škurla-Ilijić, Pfanova, Miholjević, Švel-Gamiršek Zagreb 1970.
    Tvoj dan s krunicom  
  Grupa autora U sjeni križa na kingu Hamilton Ontario 1998.
  Grupa autora U Službi pravde i mira Sarajevo 2001.
  Grupa autora U zatvoru, ali slobodni Đakovo 2000.
  Francuski biskupi Uputa o enciklici „humanae vitae” Zagreb 1970.
    Vaše vjenčanje Zagreb 1996.
  Grupa autora Veličina evanđeoske malenosti – život i djelo don Marka Perića Mostar 1997
  Grupa autora Veličina evanđeoske malenosti – život i djelo don Marka Perića Mostar 1997
  Grupa autora Veličina evanđeoske malenosti – život i djelo don Marka Perića Mostar 1997
  Grupa autora Velika enciklopedija aforizama Zagreb 1977
  Biskupski ordinarijat Đakovo Veliki Jubilej 2000. Đakovo 1999.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Vidrić, Domjanić, Nikolić Zagreb 1970.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Vjekoslav Kaleb I. Zagreb 1973.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Vjekoslav Kaleb II. Zagreb 1973.
  Pero Sudar, Topić, T.Vukšić Vrhbosna katolička bogoslovija Sarajevo-Bol 1993.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Wiesner, Polić, Donadini Zagreb 1970.
  Sestra Elvira Zajednica Cenacolo  
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Zbornik proze XVI. i XVII. st Zagreb 1972.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Zbornik stihova i proza XVIII. st Zagreb 1973.
  Sveučilište u Mostaru Znanstveni glasnik Mostar 2002.
  Sveučilište u Mostaru Znanstveni glasnik Mostar 2002.
  5 st. hrv. knjiž., Zora matica hrvat. Zrinski Frankopan Vitezović Zagreb 1976.
  Grupa autora Život nastaje iz života Samobor 1995.
    Žrtve ratova iz pologa Mostar 2003.
* Dr. Iskra Lugonja, dr. Marko Martinac Droga u obitelji?  
* A. Crooke, J. Uranga i P.Gomez de Segura Stopama dvojice hodočasnika Zagreb 1998.
* I. Puljić, S.Vukorep, Đ. Bender Stradanje Hrvata tijekom II.svj.rata i poraća u ist. Hercegovini  
* I. Puljić, S.Vukorep, Đ. Bender Stradanje Hrvata tijekom II.svj.rata i poraća u ist. Hercegovini  
* I. Čičak, A.Zirdum Stradanje Hrvata: Plehanskoga kraja Derventa 1991.
* A. Luburić i R. Perić Za kraljestvo Božje Mostar, 1991.
* A. Luburić i R. Perić Za kraljestvo Božje Mostar, 1991.
* A. Luburić i R. Perić Za kraljestvo Božje Mostar, 1991.
* A. Rotzetter i T. Matura Živjeti evanđelje – s Franjom Asiškim Zagreb 1997.
Abele Gruppo Kako spriječiti drogu? Split 1998.
Abele Gruppo Kako spriječiti drogu? Split 1998.
Abeln

Kner

R.

A.

Nađimo vremena jedan za drugoga! – razmišljnja – poticaji – primjeri Đakovo 2003.
Accattoli Luigi Kad papa traži opraštanje Split 2000.
Adam Adolf Uvod u katoličku liturgiju Zadar 1993.
Akvinski Sv. Toma Stožeri kršćanske vjere  
Alfaro Juan Teologija ljuskog napretka Zagreb 1975.
Alkantarski Sv. Petar O molitvi i razmatranju Split 2001.
Ančić Jozo Duvanjska biskupija i Duvanjski sabor Mostar 1990.
Ančić Mladen Tko je pogriješio u Bosni Mostar 2001.
Andrić Ivo Exponto, enmiri, lirika Sarajevo 1977.
Andrić Ivo Prokleta avlija Sarajevo 2004.
Anđelić Mr. Tomislav Starokršćanska cimska bazilika u Mostaru  
Anđelić Tomislav Starokršćanska Cimska bazilika u Mostaru  
Anđelić Tomislav Starokršćanska Cimska bazilika u Mostaru  
Ange Daniel Ivan Pavao II, dar Božji Đakovo 1995.
Ange Daniel Tvoje tijelo – stvoreno za ljubav Đakovo 2003.
Aračić Pero Rasti u ljubavi Zagreb 2000.
Aralica Ivan Ambra Zagreb 2002.
Aralica Ivan Fukara Zagreb 2002.
Ardusso Franco Što znači riječ „vjerujem” Split 1996.
Arrupe Pedro Taj nevjerojatni Japan Zagreb 1978.
Augé Matias Otajstvo koje treba ponovo otkriti – Molitva Đakovo 1996.
Augustinović Anto Mostar: ljudi, kultura, cvivilzacija Mostar 1999
Aünermann Wilhelm U sjeni giljotine Đakovo 1991.
Aünermann Wilhelm U sjeni giljotine Đakovo 1991.
Aurelije Augustin Ispovijesti Zagreb 1999.
Autexier E. Tajna zla Đakovo 1995.
Bačić Stanko Obratite se približilo se kraljevstvo nebesko  
Badalić Josip Ja ljubim podnevni ljetni žar Zagreb 1976
Badurina Srećko Prema novoj zrelosti Zagreb 1989.
Bago Slavo Antun Vrijeme za sjeme Mostar 2001.
Bajsić Vjekoslav Strah za granicu Zagreb 1980.
Balling Adalbert Ludwig Kazuj mi šutke o Bogu Đakovo 1999.
Baloban Josip Hrvatska kršćanska obitelj na pragu XXI. stoljeća Zagreb 1990.
Baloban Stjepan Kršžanin u javnom životu Zagreb 1999.
Baloban Stjepan Kršžanin u javnom životu Zagreb 1999.
Balta Petar, mr. sc. Ivan Pavao II. – Sjećanje i Identitet Split 2005.
Banić Ivan 300. obljetnica splitskog sjemeništa Split 2000
Barbeau Clazton C. Glava obitelji Split 2005.
Basilea Maka Patmos – nebo je tamo bilo otvoreno Đakovo 1994.
Basler Đuro Kršćanska arheologija Mostar 1990.
Basler Đuro Kršćanska arheologija Mostar 1990.
Basler Đuro Kršćanska arheologija Mostar 1990.
Basler Đuro Kršćanska arheologija Mostar 1990.
Basler Đuro Kršćanska arheologija Mostar 1990.
Batelja Juraj Pisma iz sužanjstva 1951-1960 (Alojzije V. Stepinac) Zagreb 1998.
Begić Krešimir Miron HOS  1941-1945 Split 1998.
Belan Don Anton Sveti Tripun i njegova katedrala Kotor 2002.
Beller Tilmann Novi početak Subotica 2002.
Benković Ambrozije Sveti Martin biskup Đakovački Selci 1987.
Berdjajev N.A. O vrijednosti kršćana i nevrijednosti kršćana Đakovački Selci 1989.
Berezovski Davor Antonija i Danijela Mostar 2004.
Beš Ante Pesticidi i njihova primjena u Hercegovini Grude 1996.
Bevanda Drago Tanzanija u mom srcu Mostar 1998.
Bevanda Drago Tanzanija u mom srcu Mostar 1998.
Bevanda Drago Tanzanija u mom srcu Mostar 1998.
Bezić Dr. Živan Etika i život Đakovo 1995.
Bezić Živan Ima li nade? Đakovo 1994.
Bezić Živan Kršćansko savršenstvo Mostar 1986.
Bezić Živan Suvremena župa Makarska 1987.
Bezić Živan Znakovi, simboli, mitovi Đakovo 1998.
Bezić Božanić Nevenka Juditini dvori Knjiž.krug Split
Billings E. Billingsova metoda Zagreb 1991.
Billings E. Billingsova metoda Zagreb 1991.
Billings E. Billingsova metoda Zagreb 1991.
Bischofberger Otto Novi religiozni pokreti Đakovo 1986.
Bischofberger Otto Novi religiozni pokreti Đakovo 1986.
Bischofberger Otto Novi religiozni pokreti Đakovo 1986.
Bischofberger O. Novi religiozni pokreti Đakovo 2002.
Bissoli Cesare Učitelju, gdje stanuješ? Zagreb 2005.
Biškup Marijan Blaženi Augustin Kažotić Zagreb 2002.
Biškup Marijan Blaženi Augustin Kažotić Zagreb 2002.
BK BiH   Krist nada Europe Sarajevo 2003.
Blažević Fra. Velimir Katolička crkva i rat u BiH Sarajevo 1998.
Blažević Fra. Velimir Katolička crkva i rat u BiH Sarajevo 1998.
Blažević Fra Želimir Papa Ivan Pavao II. Istinski prijatelj Bosne Sarajevo 1997.
Blažević Velimir Ženidbeno pravo Katoličke crkve Zagreb 2004.
Blekić Vice Pred blaženikovim likom Zadar 2000.
Bocchini Sergio Između horoskopa i magije Split 1999.
Bocchini Sergio Odgovorni za stvoreno Split 1999.
Boff Leonardo Nježnost i snaga Sarajevo 1988.
Bogović Mile Mučenici – graditelji zajedništva Gospić 2005.
Bonhoeffer Dietrich Otpor i predanje Zagreb 1993.
Boras Tranjo Kako je umirala Socijal. R. BiH Mostar 2002.
Borovac Ivanka Misteriji zapada Zagreb 2004.
Bosch Wilhelm Isus naša sudbina  
Bosco Teresio Dominik Savio Zagreb 2003.
Bosmans Phil Usrećeni zrakama ljubavi Zagreb 2003.
Bosmans Phil Zaljubljeni zrakama ljubavi Zagreb 2003.
Bosmans Phil Živjeti je radost Zagreb 1991.
Bosmans Phil Živjeti svaki dan – pratilac kroz godinu Zagreb 2002.
Bošnjak Srećko Mladiću, djevojko, pažnja, pažnja Đakovački Selci 1989.
Bošnjak Srećko Sv. Jeronim kao učitelj kršćanskog morala Zagreb 1948. Mostar 1995.
Bošnjak Srećko Sv. Jeronim kao učitelj kršćanskog morala Zagreb 1948. Mostar 1995.
Bošnjak Srećko Sv. Jeronim kao učitelj kršćanskog morala Zagreb 1948. Mostar 1995.
Bozanić Josip Najsvetiji lik crkve Božje u Hrvata Zagreb 1998.
Bozanić Josip Najsvetiji lik crkve Božje u Hrvata Zagreb 1998.
Bozanić Josip Najsvetiji lik crkve Božje u Hrvata Zagreb 1998.
Bozanić Josip Osobna i društvena dimezija korizme Zagreba 2001.
Bozanić Josip Sinoda: Življenost vjere, nade i ljubavi Zagreb 2002.
Bozanić Josip Sinoda: Življenost vjere, nade i ljubavi Zagreb 2002.
Bozanić Josip Sinoda: Življenost vjere, nade i ljubavi Zagreb 2002.
Brajčić Rudolf Opravdanje čistoga uma Zagreb 1988.
Brajša Pavao Roditelji i djeca Zagreb 2005.
Brajša Pavao Umijeće bračnog života Zagreb 1997.
Brantzen Hubertus Udomiti ljubav Đakovo 2002.
Bratulić Josip Žitija Zagreb 1985.
Breindl Ellen Velika knjiga o zdravlju sv. Hildegarde iz Bingena Đakovo 2003.
Brkić Fra Blago Razgovor s Bogom – misli uz svagdanja misna čitanja Tomislavgrad-Široki Brijeg 2002.
Brković Milko Srednjovjekovna Bosna i Hum – indentitet i kontinuitet Mostar 2002.
Brković Milko Srednjovjekovna Bosna i Hum – indentitet i kontinuitet Mostar 2002.
Brzić Žarko Budite postojani Zadar 1995.
Brzić Žarko Nezastarjela mudrost Đakovo 1990.
Bubalo Janko Apokaliptički dani Zagreb 1992.
Buconjić Nikola Život i običaji u Hrvata kat.vjere u BiH Mostar 1999.
Bulat Etar D.I. Crkva u malom Zagreb 1996.
Buljan S.M. Slavica, fdc Psalmi srca Mostar 1997.
Buljan S.M. Slavica, fdc U službi crkve i na slavu Boga Zagreb 2004.
Buljan S.M. Slavica, fdc Zavjet krvlju potpisan Zagreb 1996.
Bundalo Rajko Žena Velika Gorica 2005.
Caldelari Henri Oproštanje, izvor života Đakovo 1997.
Caldelari Henri Oproštenje, izvor života Đakovo 2002.
Carretto Carlo Obitelj, mala crkva Đakovo 1995.
Casaroli Agostino Mučeništvo strpljivosti – Sveta Stolica i komunističke zemlje 1963.-1989. Zagreb 2001.
Cascales S.G. Mali tečaj – Kursiljo Zagreb
Casetti Christoph Mali obiteljski katekizam Đakovo 1997.
Casetti Christoph Mali obiteljski katekizam Đakovo 1997.
Cebulski SVD Ivan Riječ je Gospodnja – homilije na Radio Mariji – A Zagreb 2001.
Charlier Luis Na sliku svoga sina Zagreb 1982.
Claes Ernest Blagopokojni župnik Kampes Đakovo 1983.
Claes Ernest Blagopokojni župnik Kampes Đakovo 1983.
Courth Franz Kršćanska antropologija Đakovo 1998.
Courths-Mahler Hedvig Kobno pismo Zagreb 1987.
Courths-Mahler Hedvig Staza sreće Zagreb 1983.
Crnjac Pavao Poezija zajedničkoj radosti Zagreb 1986.
Cvitkušić Marko Ispružene ruke Mostar 1986.
Čabraja Ilija Veliki jubilej 2000. Zagreb 2000.
Čakić-Did Anto Križni put (1992-1994) Busovača 1994.
Čavka Ante «Ujedinjeni» narodi Primorski Dolac 1997
Čirko Jozo Župa Rašeljke 1934-2004. Mostar 2004.
Čolić Zdenko Svjedočanstvo jednog buđenja Mostar 1997.
Čolić Zdenko Svjedočanstvo jednog buđenja Mostar 1997.
Čolić Zdenko Svjedočanstvo jednog buđenja Mostar 1997.
Čuturić Dragan Ljudi smo Zagreb 1988.
D’Amato P.Alfonso o.p. Nacrt jednog svetca Đakovo 1993.
Danneels Kard. Godfried Kriza zvanja Zadar 1999.
de Charehr Pierre Teilhard Hvalospjev svemira Zagreb 1998.
de Gourmont Robert Što je sveta misa? Đakovo 1989.
de Laforest Franz Thiard Boka Kotorska Perast 2005.
de Mello Anthony Molitva žabe Zagreb 1995
de Mello Anthony Pjev ptice Zagreb 1997.
De Reville Jean-Marie Sveti župnik arški Đakovo 2004.
de Vanna Umberto Zašto moliti? Zagreb 2000.
Del Bufalo Gašpar Vrijeme milosti – pisma za duhovne vježbe Zagreb 1988.
Devetak Dr. Vojko Ja i svagdanja stvarnost Đakovački Selci 1984.
Dodik R. S dopuštenjem molim Čapljina 2000.
Domislović Alozije Pjesmarica za sveto bogoslužje Varaždin 1999.
Dostojevski F.M. Zločin i kazna Sarajevo 1976.
Doubtfire Dianne Kreativno pisanje Zagreb 1991.
Draganović Krunoslav S. Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje Mostar 1991.
Drmić Bože Buškoblatski kraj – Hrvatski raj Mostar 2004.
Drmić Ilija Pobijediti rat Split 2000.
Drmić Ilija Putopisna darovnica Mostar 1998.
Drmić Ilija Putopisna darovnica Mostar 1998.
Drmić Ilija Putopisna darovnica Mostar 1998.
Drmić Don Ilija Radosni navjestitelj evanđelja Mostar 2002
Drmić Don Ilija Radosni navjestitelj evanđelja Mostar 2002
Džalto Stjepan Birane stranice Bol 1995.
Džalto Stjepan Mladenački raj i njegov sjaj Đakovo 1994.
Džalto Stjepan Mladenački raj i njegov sjaj Đakovački selci 1989.
Džalto Stjepan Selo svađalo Zagreb 1999.
Đalto Miljenko Uzdol Uzdol 2000
Đikić Ljuba Tajna 1983.
Eliot Thomas Stearns Stariji državnik Split 1999.
Emannet Gabriel Kristova muka i naše trpljenje Đakovo 1993.
Engel Eugène Božjim stazama Đakovo 1999.
Engel Eugène Božjim stazama Đakovo 1994.
Engel Pere Eugene Marija u životu bolesnika Đakovački Selci 1987.
Escriva J. Križni put Mostar 1988.
Fisković Cvito Lastovski spmenik Laus, Split
Franić Dr. Frane Bit ćete mi svjedoci Split 1996.
Franić Frane Putovi dijaloga Split 1973.
Frankl Viktor E. Bog podsvjesti Zagreb 1996.
Frankl Viktor E. Patnja zbog besmislenog života Đakovo 1998.
Frankl Viktor E. Zašto se niste ubili? Zagreb 1997.
Frkin Vatroslav Bitne oznake bračne ljubavi Đakovo 1994.
Fuček Ivan Kršćanska zrelost na ispitu danas Zagreb 1973.
Galić Stjepan Vir – Nepresušno vrelo Mostar 2001.
Galić Stjepan Vir – Nepresušno vrelo Mostar 2001.
Galot Jean Isus osloboditelj – steriologija Đakovo 1997.
Galot Jean Molitve Duhu Svetom Đakovo 1990.
Galot Jean Upoznajmo i slavimo Oca Đakovo 1999.
Galot Jean Upoznajmo i slavimo Oca Đakovo 1999.
Garofalo Salvatore Evanđelje očenaša Split 1989.
Gaši Muhamed Poslovne ideje za povratnike Tuzla 1998
Gatti Guido Božje zapovijedi Split 1996.
Gerken Alexander Isus među nama što se događa u euharistijskom slavju? Đakovo 2002.
Gherardini Brunero S onu stranu smrti Split 1996.
Giussani Luigi Osjećaj Boga i moderni čovjek Zadar
Gjalski Ksaver Šandor Dolazak Hrvata Zagreb 1995.
Glogović o. Kornelije Marko, OSPPE U zagrljaju milosrđa Đakovo 2004.
Golemac Stojan Krivnja i kazna Mostar 2001.
Golub Ivan Od kompromisa do ljubavi Zagreb 1975.
Golub Ivan U susret dolasku Zagreb 1985.
Goluža Božo Hrvatski put slobode Mostar 2005.
Goluža Božo Katolička crkva u BiH (1918-1941.) Mostar 1995
Goluža Božo Katolička Crkva u BiH (1918-1995.) Mostar 1995.
Goluža Božo Pregled povijesti hrvatskoga naroda Mostar 2004.
Goluža

 

Božo Svjedoci vjere i rodoljublja Mostar 2005.
Goričeva Tatjana Jobove kćeri Đakovo 1995.
Goričeva Tatjana Jobove kćeri Đakovo 1995.
Goričeva Tatjana Jobove kćeri Đakovo 1995.
Graham Billy Mir s Bogom Sarajevo 1997.
Graham Billy Mir s Bogom Zagreb 1991.
Grbeš Ante Ja ti vjerujem Zagreb 1998.
Gregni Giangranco O bračnoj ljubavi – misli crkvenih Otaca Split 2003.
Grk Croata Marinko Smiraj u gorskom oku Hamilton Ontario 1999.
Grubišić Ivan Konfesije i rat Split 1995
Gusić Juraj Božji putevi Zagreb 1969.
Gusić Juraj Djevojka i ljubav Zagreb 1983.
Gusić Juraj Djevojko, znaš li ljubiti? Zagreb 1980.
Haring Bernhard Srce Isusovo spasenje svijeta Zagreb 1984.
Haring Friedrich i W.P. U potrezi za bližnjim Đakovo 1994.
Hartmann N. Kako sam došao na svijet Đakovački Selci 1990.
Heffler-Kornfeind   Şrednji kršćanski nauk Zagreb 1997.
Hensel Dr.med. Joachim O smislu trpljenja Đakovo 2002.
Hertzka Gottfried Mala Hildegardina kućna ljekarna Đakovo 1997.
Hertzka Gottfried Tako liječi Bog Đakovo 1995.
Horvat Vladimir B. Kašić – 4 stolj. Hrv.jezika Zagreb 1998.
Horvat Vladimir B. Kašić – 4 stolj. Hrv.jezika Zagreb 1998.
Horvat Rudolf Na bedemima stare Hrvatske Zagreb 1995.
Horvatić Dubravko Zrcala zbilje Zagreb 1986.
Huber Georges Odlazi sotono Đakovo 1997.
Huber Georges Odlazi sotono Đakovo 1997.
Huber Georges Odlazi sotono Đakovo 1997.
Hudolin Vadimir Alkoholizam mladih Zagreb 1981.
Hudolin Vladimir Istina o drogama Zagreb 1982.
Hudolin Vladimir Klubovi liječenih alkoholičara Zagreb
Hudolin Vladimir Ovisnost o alkoholu Zagreb
Hudolin Vladimir Ovisnost o alkoholu Zagreb
Hünermann Wilhelm Zvona u srcu – pripovijesti o ministrantima Andrijevci 1994.
Incorvaia N. S onu stranu SIDE  
Ištuk Silvestar Slatka gorčina Mostar 2001.
Ištuk Silvestar Slatka gorčina Mostar 2001.
Ivančić Tomislav A vi ovako molite Zagreb 1998.
Ivančić Tomislav Duhovno pomoći čovjeku Zagreb 1998.
Ivančić Tomislav Hagioterapija i pastoral Crkve Zagreb 1996.
Ivančić Tomislav Korijeni hagioterapije Zagreb 1998.
Ivančić Tomislav Oče… upute i predlošci za krš. meditaciju Zagreb 1989.
Ivančić Tomislav Otkriće duhovne terapije Zagreb 1998.
Ivančić Tomislav Reinkarnacija i uskrsnuće Zagreb 1999.
Ivančić Tomislav Tako je malo potrebno Zagreb 2002.
Ivančić Tomislav Tko je Bog Zagreb 2000.
Ivančić Tomislav U ime Oca Zagreb 1995.
Ivančić Don Ante Vječne radosti nada Mostar 2003.
Ivančić Ante Vječne radosti nada Mostar 2003
Ivančić Tomislav Za bolji svijet Zagreb 1995.
Ivonides Yves Fatima, Da ili Ne? Zagreb 1977.
Jakšić Josip Bog je s nama Đakovački Selaci 1990.
Jakšić Ante Prema drugoj obali Đakovački Selci 1987.
Jampolsky Gerald G. Ljubiti znači osloboditi se straha Đakovo 2002.
Jarak V.B. Biblijski proroci Mostar 2001.
Jarak V.B. Biblijski proroci Tim, Mostar 2001
Jarak Vjeko-Božo Dostojevski u ozračju Kristova čovjekovljublja Zagreb 1999.
Jarak Ladan Evanđelje po Marku Mostar 1990.
Jarak Ladan Evanđelje po Marku Mostar 1990.
Jego Jean Baptiste Marcelo Callo svjedok Kristov Đakovo 1988.
Jego Jean Baptiste Marcelo Callo svjedok Kristov Đakovo 1988.
Jović Josip Rađanje Hrvatske Split 1992.
Jruć Klišanin Jakov Kroz olujna vremena Mostar 1995.
Jugustin Vlč. Vlado Blaženi don Jakov Čata Rastičevo – Kupres 1997.
Jung Carl Gustav O religiji i kršćanstvu Đakovo 1995.
Jurišić Pavo Kateheza: kruh naš svagdanji daj nam danas Sarajevo 2001.
Jurišić Fra Mario Osvajači srdaca Zaostrog 1997.
Jurjević Juraj Zimzelene starine – aforizmi Đakovo 1995.
Karačić Fra Zdenko Franjevačka mladež – Široki Brijeg 1994.-2004.  
Kasper Walter Bog Isusa Krista Đakovo 1994.
Kasper Biskup dr. Walter Dar obraćenja i pomirbe Rottenburg-Stuttgart
Kasper Biskup dr. Walter Dar obraćenja i pomirbe Rottenburg-Stuttgart
Kasper Biskup dr. Walter Prenošenje vjere u braku i obitelji Rottenburg-Stuttgart
Kaufmann Carla i Otto Suvremene djevojke i ljubav Đakovački Selci 1988.
Kempenac Toma Nasljeduj Krista Split 2005.
Kirin Jasna Živiš u nama Zagreb 2005.
Klaić Vjekoslav Hrvati i Hrvatska Split 1991.
Klarić Branko Križni put Mostar 1998.
Klarić Branko Križni put Mostar 1998.
Klemens Tilmann Kako danas govoriti o Bogu u obitelji Đakovački Selci 1988.
Klevišar Metka Kako pripitomiti bolest Đakovo 1993.
Kljajo-Radić Marina Narančasti cvijet Mostar 1998.
Kljajo-Radić Marina Tragovi Mostar 1997.
Kolarić Juraj Crkvena kulturna dobra Zagreb 2003.
Kolarić Juraj Istočni kršćani Zagreb 1982.
Kolarić Juraj Kršćani na drugi način Zagreb 1976.
Kolarić Juraj Pravoslavni Zagreb 1985
Komadina Ante Bogu, crkvi i hrvatskome rodu Bis.ord. i CnaK, Mostar
Komadina Ante Bogu, crkvi i hrvatskome rodu Bis.ord. i CnaK, Mostar
Komadina Ante Bogu, crkvi i hrvatskome rodu Bis.ord. i CnaK, Mostar
Kopreh Ivan Korak za smisao Zagreb 1992.
Korner Jeronim Karmelu u Brezovici Karmel – Brezovica 1999.
Koroman Veselko Sabrane pjesme Zagreb 2004.
Koroman Veselko U zemaljsko vrijeme Zagreb 2000.
Kosor Jadranka Dobar dan – ovdje hrvatski rode Zagreb 1993.
Koštro Miljenko Miris vječne mladosti Posušje 2004.
Koštro Miljenka Miris vječne mladosti Posušje 2004.
Kowalska Marija Faustina Dnevnik Zagreb 1998.
Kraljević Damira Hod ljubavi Zagreb 1996.
Kraljević Damira Na skliskim putovima Zagreb 1997.
Kraljić Evica Želiš li dođi i slijedi me Donji Andijevci 1999.
Kraljić Evica Želiš li dođi i slijedi me Donji Andijevci 1999.
Krasić Spjepan, o.p. Dominikanci u srednjoj vjekovnoj Bosni Đakovo 1996.
Krešimir K. Hrvatski putopis od XVI. st. Do danas Zagreb 2002
Krigin Martin Po Kristu – Amen Ikon – Čokovac 1993.
Krizmanić M. Povratak prognanika Zagreb 1995.
Kübler-Ross Elisabeth Razgovor s umirućima Zagreb 1980.
Kudić Ines Lux i Veritas Mostar 2003.
Kuharić Franjo, kardinal Ivan Merz čudo milosti Božje Zagreb 2002.
Kuharić Franjo, kardinal Ivan Merz čudo milosti Božje Zagreb 2002.
Kuharić Franjo, kardinal Ivan Merz čudo milosti Božje Zagreb 2002.
Kuharić Franjo, kardinal Ivan Merz čudo milosti Božje Zagreb 2002.
Kukolja Stjepan Moja iskustva s prirodnim liječenjem i psihoterapijom Đakovo 1998
Kukolja Stjepan Moja iskustva s prirodnim liječenjem i psihoterapijom Đakovo 1998
Kusić Ante Krist – počelo i svrha svega Đakovo 1997.
Kusić Ante O parapsihologiji i smrti Split 1984.
Kusić Ante O parapsihologiji i smrti Đakovo 1990.
Kutleša Dražan Ogledalo Pravde Mostar 2001
Kutleša Dražan Ogledalo Pravde Mostar 2001
Lacey Charles V. Devetnica Gospi od Svete Krunice Zagreb 1985.
Ladame Jean Srce Isusovo – u suvremenom svijetu Zagreb 1975.
Ladewig Dieter Ovisnost i ovisničke bolesti – uzroci, simptomi, terapija Đakovo 1997.
Landercy M. Kardinal Alojzije Stepinac Đakovački Selci 1989.
Laun Andres Aktualni problemi moralne teologije Đakovo 1999.
Laun Andres Pitanja moralne teologije danas Đakovo 1999.
Laun Hellmut Tako sam susreo Boga Đakovo 1988.
Laznibat Velimir Učimo Hrvatski Mostar 1998.
Lehmann Karl Brak kao životna odluka Kaštel Novi
Leist Marielene Prva iskustva o Bogu Đakovo – Zagreb 1986.
Lelièvre Thierry Ivanka Beretta Molla – Majka obitelji do kraja! Đakovo 1993.
Lendić Ivo Božiji kotači Laus, Split
Lendić Ivo Božiji kotači Laus, Split
Lendić Ivo Božiji kotači Laus, Split
Lendić Ivo Božiji kotači Laus, Split
Lepetit Charles Igra s Bogom Zagreb 1984.
Lepp Ignace Psihoanaliza ljubavi Zagreb 1993.
Lice Stjepan Kako su rasli zemlja i nebo Đakovo 1990.
Lice Stjepan Obiteljski život Zagreb 2001.
Lisec Antun Billingsova metoda prirodnogplaniranja obitelji Slavonski Brod 1990.
Liss Bernhard Brak može uspjeti Đakovo 2004.
Lončar Ivan Ženidba Zagreb 1983.
Lubich Chiara Jedinstvo i napušteni Isus Zagreb 1988.
Lubich Chiara Razgovori s «Gen» Zagreb 1993.
Lubich Chiara Riječ koja postaje život Zagreb 1999.
Luburić Ante Za pravedan mir Mostar 1995.
Luburić Ante Za pravedan mir Mostar 1995.
Luburić Ante Za pravedan mir Mostar 1995.
Luburić Ante Za pravedan mir Mostar 1995.
Lujić Božo Biblijska promišljanja sadašnjeg trenutka Zagreb 1998.
Luković Niko Zvijezda mora Perast 2000.
Ljubičić Petar Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju Tomislavgrad 2003.
Madinger Herbert Ali najveća je među njima ljubav Đakovo
Madinger Dr. Herbert Bog te voli Đakovo 1999.
Madinger Herbert Gospodine što želiš da učinim? Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Gospodine, što želiš da učinim? Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Gospodine, što želiš da učinim? Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Gospodine, što želiš da učinim? Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Krunica izvor snage Zagreb 1998.
Madinger Dr. Herbert Krunica izvor snage Zagreb 1998.
Madinger Herbert Obiteljska molitva – nezamjenjivo jamstvo za sretnu budućnost Đakovo 2004.
Madinger Dr. Herbert Ostanite u meni Đakovo 1994.
Madinger Dr. Herbert Stvorite molitvene zajednice u crkvi! Đakovo 1993.
Madinger Dr. Herbert Stvorite molitvene zajednice u crkvi! Đakovo 1993.
Madinger Dr. Herbert Stvorite molitvene zajednice u crkvi! Đakovo 1993.
Madinger Dr. Herbert Svjetlosna krunica Zagreb 2003.
Madinger Dr. Herbert Temelji vjere Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Temelji vjere Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Temelji vjere Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Temelji vjere Đakovo 1991.
Madinger Dr. Herbert Vrati se! Đakovo 1991.
Madžarević Pavao Obitelj – kakva odvažnost Đakovo 1995.
Majić Don Željko Izvedi narod moj, o Gospode Mostar 2000.
Majić Don Željko Sluga dobri vjerni Mostar 1998.
Majić Don Željko Sluga dobri vjerni Mostar 1998.
Majić Don Željko Sluga dobri vjerni Mostar 1998.
Mandić Marijan Ljetopis borbi i nada Mostar 1997.
Mandić N. Podrijetlo hrv.starosjedilačkih rodova u  Čapljini i okolici Čapljina 2003.
Mandić Nikola Podrijetlo hrvatskih rodova sjeverne okolice Mostara Mostar 2005.
Manduca Elisabeta Sv. Franjo Asiški  
Marić Drago Pisma psihologu Ziral, Mostar
Marijanović I. 7. pečat Zagreb 1994.
Marijanović I. 7. pečat Zagreb 1994.
Marijanović I. 7. pečat Zagreb 1994.
Marijanović Ivan Gorući grm Zagreb 1998.
Marijanović Ivan Gorući grm Zagreb 1998.
Marijanović Ivan Gorući grm Zagreb 1998.
Marijanović Pero Morfološke posebnosti, legende rijeke Neretve Mostar 2004.
Marijanović Ivan Oče, razbij ploče Zagreb 1993.
Marijanović Ivan Oče, razbij ploče Zagreb 1993.
Marijanović Ivan Odgajati športom Zagreb 1993
Marijanović Ivan Trener odgajatelj Zagreb 1996.
Markić Don Branimir Licem prema suncu Mostar 1987.
Markić Don Branimir Licem prema suncu Mostar 1987.
Markotić Dr. sc. Ante F. Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme Mostar, 1996
Marković-Šakić Lucija Pjesma svuda niče Vitez 2001.
Marrphy Ann i John Uspješno roditeljstvo Đakovo 1999.
Marrphy Ann i John Uspješno roditeljstvo Đakovo 1999.
Martin Celina Terezija iz Lisieuxa – sjećanja na moju sestru Đakovo 2005.
Martini Carlo Maria Bacit ću mreže Zagreb 2001.
Martini C.M. Kako naučiti moliti Zagreb 1996.
Martini Carlo Maria O tijelu Zagreb 2001
Martini Carlo Maria Očenaš u obitelji Zagreb 2001.
Martinović-Vlahović Ružica Prirodno planiranje obitelji Zagreb 2000.
Martinović-Vlahović Ružica Prirodno planiranje obitelji Zagreb 2002.
Masucci Dr. Giuseppe, o.s.b. Misija u Hrvatskoj Madrid 1967.
Mateljan Ante Gospodinu u susret Split 2005.
Mateljan Ante Na kršćanskim i hrvatskim korijenima Split 1999.
Mateljan Ante Potvrda vjere Split 2005.
Mateljan Ante S puta ljubavi Split 2005.
Mateljan Ante Zašto slaviti sakramente? Split 1996.
Mattei Giampaolo Kardinal Alojzije Stepinac Zagreb 2000.
Merz Ivan Ljubav i čistoća Zagreb 2002.
Merz Ivan Misli Zagreb 2001.
Merz Ivan Misli Zagreb 2002.
Merz Ivan Misli Zagreb 2002.
Merz Ivan Misli Zagreb 2002.
Meves Christa Biblija nam odgovara u slikama Đakovo 1993.
Meves Christa Biblija nam odgovara u slikama Đakovo 1993.
Meves Christa Biblija nam odgovara u slikama Đakovo 1993.
Meves Christa Biblija nam pomaže u liječenju Đakovo 1994.
Meves Christa Bračna abeceda Đakovo 1986.
Meves Christa Djeci s problemima treba pomoći – ABC o smetnjama u ponašanju – za roditelje Đakovo 2001.
Meves Christa Duševno zdravlje i biblijsko spasenje Đakovo 1985.
Meves Christa Duševno zdravlje i biblisko spasenje Đakovo 1995.
Meves Christa Imam problem Đakovo 1995.
Meves Christa Između želja i stvarnosti Đakovo 1987.
Meves Christa Izmrđu želja i stvarnosti Đakovo 1987.
Meves Christa Manipulirana neumjerenost Đakovo 1992.
Meves Christa Manipulirana neumjerenost – psihičke opasnosti u tehniziranom svijetu Đakovo 2005.
Meves Christa Seksualni odgoj primjeren djeci Đakovo 1995.
Meves Christa Seksualni odgoj primjeren djeci Đakovo 1995.
Meves Christa Seksualni odgoj primjeren djeci – stanje i novi početak Đakovo 2004.
Meves Christa Sretan je tko živi drugačije Đakovo 1997.
Meves Christa Sretan je tko živi drukčije Đakovo 1997.
Meves Christa Želim se promijeniti Đakovo 1996.
Miletić Karlo Drago Mostar – susret svjetskih kutura Mostar 1997
Miletić Karlo Drago Velika gimnazija u Mostaru Mostar 2003.
Miljko M. Prva pomoć Mostar 1996.
Mlivončić Ivica Zločin s pečatom Mostar, 2001.
Mlivončić Ivica Zločin s pečatom Mostar, 2001.
Mödl Ludwig Lik svećenika danas  
Moravia Alberto Pažnja Rijeka 1979.
Moravia Alberto Prezir Rijeka 1979.
Moravia Alberto Rimljanka Rijeka 1979.
Moravia Alberto Rimske priče Rijeka 1979.
More Sv. Toma Kristova žalost Split 1996.
Moser Georg Kako da nađem smisao života? Đakovo 1999.
Mühs W. Riječi iz srca Zagreb 1998.
Musa Šimun Frano Miličević i hrv.kulturni preporod u Hercegovini Mostar 1992.
Mužić Ivan Isus Krist i Izrael Split 2001.
Mužić Ivan O sekti masona Split 1999.
Mužić Ivan Protokoli sionskih mudraca, Split 1999.
Nagy Božidar Izvor života – blaženi Ivan Merz i Euharistija Zagreb 2005.
Nikolić Mirko Milost susreta f-t institut Zagreb 2001.
Nikollić Mirko Ljepota susreta Fil.teol.ins. Zagreb
Nikollić Mirko Radost susreta Fil.teol.ins. Zagreb
Nikollić Mirko Snaga susreta Fil.teol.ins. Zagreb
Nikše Križan I od sebe smo jači Čapljina – Mostar 2006.
Nikše Križan I od sebe smo jači Čapljina – Mostar 2006.
Nouwen Henri Isus smisao mojeg života Zagreb 1994.
Nouwen Henri J.M. Put srca Zagreb – Đakovo 2004.
Nuowen Henri J.M. Unutarnji glas ljubavi – put u slobuodu kroz pustinju Đakovo 2005.
Oblak Marijan Karizme Crkveni pokreti Laici Split 2003.
Obrknežević Miloš Razvoj pravolavlja u Hrvatskoj i Hrvatska pravoslana crkva 1979.
Orlovac Anto Procvat, propast, obnova Drvar 2001.
Ostojić Ivan Nadviskupsko sjemenište u Splitu (1700-2000) Split 1999.
Papàsogli Giorgio Josip Moscati Đakovo 1990
Paškvalin Veljko Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone Sarajevo 2003.
Pavičić Nikola Pjesnici na koljenima Đakovo 1985.
Pavlović Ante Doprinost Ferde Hefflera razvoja kateheze Mostar 1997.
Pavlović Ante Doprinost Ferde Hefflera razvoja kateheze Mostar 1997.
Pavlović Pero Nebeske latice Mostar 2001.
Pavlović A. Stari mostovi u Mostaru Mostar 2004
Pavlović A. Stari mostovi u Mostaru Mostar 2004
Pavlović A. Stari mostovi u Mostaru Mostar 2004
Pavlović A. Stari mostovi u Mostaru Mostar 2004
Pažin Lovrić Mirko Od Hrguda do Huma Mostar 1999.
Pažin Lovrić Mirko Od Hrguda do Huma Mostar 1999.
Pažin Lovrić Mirko Od Hrguda do Huma Mostar 1999.
Peez Carl Mostar i njegova kultura Mostar 2002.
Perić

 

Ratko Čovjek slika i prijatelj Božji – Homo imago et amicus Dei Rim 1991.
Perić Ratko Da im spomen očuvamo Mostar 2000.
Perić Ratko Da im spomen očuvamo Mostar 2000.
Perić Ratko Da im spomen očuvamo Mostar 2000.
Perić Ratko Da nisam ja Gospodine? Mostar 2005.
Perić Ratko Dekalog Mostar 2000.
Perić Ratko Dekalog Mostar 2000.
Perić Ratko Dekret o ekumenizmu Zagreb 1997.
Perić Ratko Ekumenske nade i tjeskobe Mostar 1993
Perić Marko Hercegovačka afera Mostar 2002.
Perić Marko Hercegovačka afera Mostar 2002.
Perić Ratko Kćeri poslušna Mostar 2003.
Perić Ratko Kćeri poslušna Mostar 2004.
Perić Ratko Mir i jedinstvo Mostar 1997.
Perić Ratko Mir i jedinstvo Mostar 1997.
Perić Ratko Prijestojlje Mudrosti Mostar, 1995.
Perić Marko Radničko pitanje u kršćanskoj sociologiji Mostar 1997.
Perić Ratko Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom Mostar 1999
Perić Ratko Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom Mostar 1999
Perić Ratko Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom Mostar 1999
Perić Ratko Ti si taj čovjek Mostar 2005.
Perić Ratko Ti si taj čovjek Mostar 2005.
Perrier Mons. Jacques Upoznajmo i uzljubimo svetu misu Đakovo 1994.
Perrier Mons. Jacques Upoznajmo i uzljubimo svetu misu Đakovo 1994.
Petković Ilija Dušobrižnikovi spisi CnaK 2001.
Pfeifer Dr. Samuel Bodriti slabe – dušobrižništvo i suvremena psihijatrija Zagreb 1996.
Planinić Don Ljubo Ponosan i neustrašiv Kruševo-Mostar 2004.
Planinić Lj. Stradanje Hrvata Kruševa Mostar 2004
Planinić Lj. Stradanje Hrvata Kruševa Mostar 2004
Pločkinić Leo Nacionalna i gospodarska strategija Hrvata u BiH Mostar 2005.
Poljak Izidor Ognjevi duše Zagreb 1996.
Pompey Heinrich Ne ostavljajmo umiruće same Đakovo 1998.
Pompey Heinrich Ne ostavljajmo umiruće same Đakovo 1998.
Porsch Felix Mnogo glasova jedna vjera Zagreb 1998.
Pranjić Marko Srednjoškolski vjeronauk u Hrvatskoj Zagreb 1994.
Puljić Ivica Hrvatski katolici Donje Hercegovine i Istočna kriza – Hercegovački ustanak 1875.-1978. Dubrovnik-Neum 2004.
Puljić Ivica Hutovo Mostar 1994.
Puljić Želimir Josip Stadler Sarajevo 1989.
Puljić Vinko, kardinal Ne trnite Svjetla Sarajevo 2005.
Puljić Vinko O stradanjima s nadom Sarajevo 1994.
Puljić Želimir Obitelj snaga Crkve i naroda Dubrovnik 2004.
Puljić Kard. Vinko Poslanica za nedjelju Caritasa (3. nedjelja Došašća) 17.12.2000. godine  
Puljić Mato Stolac Mostar 1996.
Puljić Mato Stolac-Povijest kraja i župe Mostar 1996.
Quoist Michel Tajna pravog uspjeha Đakovo 1994.
Radić Stjepan Živo hrvatsko pravo na BiH (Zagreb 1908) Zagreb-Sisak-Ljubuški 1993.
Radić Stjepan Živo hrvatsko pravo na BiH (Zagreb 1908) Zagreb-Sisak-Ljubuški 1993.
Raguž Ivica Credo – meditacije o apostolskoj ispovijesti vjere Zagreb 2001.
Raguž Gunjinović Ivan L. Kruševo kroz vrijeme u riječi Stolac 2000.
Rahner Karl Dar Božića Zagreb 1998.
Ramovš Dr. Jože Sto domaćih lijekova za dušu i tijelo Đakovo 1998.
Ratzinger Joseph Bog je s nama – euharistija: središte života Split 2005.
Ratzinger Joseph Na putu k Isusu Kristu Split 2005.
Ravier André Franjo Saleški – mudrac i svetac Zagreb 2001.
Rebić Adalbert Prorok čovjek Božji Zagreb 1982.
Rebić Adalbert Vodič po svetoj zemlji Zagreb 1999.
Rey Karl Gaudio Novi čovjek na krhkim nogama Zagreb 1999.
Risso Paolo Moj život u tvojem srcu Lasiuje 2000.
Roščić Nikola Mate Bez kruha ne možemo Zagreb 2005.
Sadunaite Nijole Neustrašiva Božja sljedbenica Đakovo 1990.
Sakač Mato Marijanske propovijedi  
Saleški Sv. Franjo Radovati se u Bogu – duhovni putokazi Split 2004.
Sandfuchs Wilhelm O. Rupert Mayer Zagreb 1986.
Sartre Victor D.I. Bl. Jakov Berthien D.I. Sarajevo 1926.
Satura Vladimir Religija i duševno zdravlje Đakovo 1995.
Schalück Fra Hermann Generalni statuts reda Manje Braće Zagreb 1993.
Schilk M. Basilea Patnja mi postade dobitkom Đakovo 1993.
Schilk M. Basilea Patnja mi postade dobitkom Đakovo 1993.
Schlink Basilea Moja molitva Đakovo 1998.
Schlink Basilea Nada u beznadnom svijetu – priručnik za molitelje Đakovo 2002.
Schouppe F.X., d.i. Čistilište Đakovo 1994.
Schreiter Robert J. U vodi i u krvi Zagreb 2003.
Schubert Linda Čudesni sati molitve Đakovo 1993.
Schubert Linda Čudesni sati molitve Đakovo 1993.
Schubert Linda Čudesni sati molitve Đakovo 1993.
Schwartz Mladen Laž, zločin i smrt demokracije  
Sciler Johann Michael Mala biblija za bolesnike Đakovo 1992.
Sciler Johann Michael Mala biblija za bolesnike Đakovo 1992.
Selimović Meša Derviš i smrt Sarajevo 2004.
Selimović Meša Krug Beograd 1983.
Selimović Meša Ostrvo Rijeka – Beograd
Sentić Martin Univerzalni jurahominizam Ingolstadt-Mostar 1998.
Sheen Fulton J. Vječni Galilejac Đakovo 1990.
Sire James W. Izazov svjetonazora Zagreb 1994.
Sivrić Dr. fra. Ivo Čovjek i smrt Mostar 1993.
Sivrić Dr. fra. Ivo Čovjek i smrt Mostar 1993.
Sivrić Dr. fra. Ivo Čovjek i smrt Mostar 1993.
Sivrić Dr. fra. Ivo Čovjek i smrt Mostar 1993.
Sivrić Mirjan Migracije iz Hercegovine na dubrovačko područje Dubrovnik-Mostar 2003.
Sivrić Mirjan Migracije iz Hercegovine na dubrovačko područje Dubrovnik-Mostar 2003.
Skoko Fra Iko Primijetiti potrebe drugoga Čitluk 2004.
Sloskans Bòleslav Dnevnik iz robijaškog života Đakovo 1990.
Sloskans Bòleslav Dnevnik iz robijaškog života Đakovo 1990.
Soldi Primo Cilla – Sloboda je biti ljubljen Đakovo 1989.
Soldi Primo Cilla – Sloboda je biti ljubljen Đakovo 1989.
Soldo Robert Predstava o vremenu Mostar 1997.
Sprung Renata Zatvor bez zidova «Marije» – Split
Srakić Marin Zabrana šk.vjeronauka u doba komunizma Zagreb 2000.
Stanković Vladimir Kardinal Kuharić u hrv.iseljeništvu Zagreb 2003.
Stanković Nikola Klica nade Zagreb 1997.
Stanković Mons. Vladimir Odvažna i milosrdna žena Zagreb 2002.
Stanković Mons. Vladimir Odvažna i milosrdna žena Zagreb 2002.
Stantić Ante Karmelićani Zagreb 1995.
Starešina Višnja Haaška formula Zagreb 2005.
Stein Edith Znanost križa Zagreb 1998.
Stein Edith Žena Zagreb 1990.
Sthlhofer Franz Prirodoznanstvenici i … Zagreb 1995.
Stimissen Wilfrid Vječnost u vremenu Sarajevo 1998.
Stojić Anto Don Bosco – svetac mladenačke radosti Zagreb 2003.
Stojić Anto Pila sam kalež posvećene boli Split
Stössel Pius Mirjam… zašto plačeš Đakovo 2004.
Sušac Kažimir Blagdanska žeđ Zagreb 1990.
Svirač Ankica Na živom vrelu Zadar 1997.
Šagi Bono Zvonimir Kršćanski laik u socijalističkom društvu Zagreb 1986.
Šagi Bono Zvonimir Sa svjetilkom vjer u društvenoj zbilji Zagreb 1999.
Šaravanja Vjekoslav 10.000 djece bez roditelja u Domovinskom ratu Gradina 2002
Šašić Stipo Do pakla i natrag Đakovo 1994
Šenoa A. Čuvaj se senjske ruke Zagreb 1973.
Šenoa August Pjesme, putopisi, ljubica Zagreb 1978
Šenoa A. Seljačka buna Seljačka sloga 1995.
Šenoa August Zlatarovo Zlato Večernji list
Šimo Mijačević Jutro Kakanj 2004.
Šimundža Drago Civilizacija ljubavi Split 2000.
Šimundža Drago Crkva i dmokracija Split 1995
Šimundža Drago Ljudske Vrijednosti i kršćanskko poslanje Split 1995.
Šimundža Drago Odgovorna sloboda Split 2000.
Šjor   Ima sunca za sve nas Mostar 1998.
Šjor   Putokazi Mostar 1997.
Šjor   Putokazi Mostar 1997.
Šjor   Zemlja Zumbulova Mostar 1983.
Škunca Bernardin Bogoslužje u župnoj zajednici Zagreb 1997.
Škunca Bernardin, ofm Bogoslužje u župnoj zajednici Zadar 1997.
Škunca Bernardin O, mudrosti Zadar 2000.
Škunca Bernardin Tko će obnoviti Hrvatsku Zadar 1994.
Škurica Bernardin U Duhu Svetom Zadar 1998.
Šnatinger Irena Pjesme Mostar 2000.
Šnatinger Irena Pjesme Mostar 2000.
Šnatinger Irena Pjesme Mostar 2000.
Šolić Petar Pozvani na ljubav Split 1999.
Štedimlija S.M. Crvena Hrvatska Split 1991.
Šulentić Božena Život sa Zlatkom Zagreb 1991.
Šušnjić Đuro Znati i verovati Zagreb 1982.
Šutalo Ivo Dumo (don Stjepan Batinović) Mostar 1998.
Šutalo Ivo Dumo (don Stjepan Batinović) Mostar 1998.
Šutalo Ivo Hvala vama, hrvatski junaci Mostar 1998.
Šutalo Ivo Hvala vama, hrvatski junaci Mostar 1998.
Šutalo Don Ivo Jao meni ako ne propovijedm evanđelje Mostar 1999.
Šutalo Don Ivo Jao meni ako ne propovijedm evanđelje Mostar 1999.
Šutalo Don Ivo Kamenje će progovoriti Mostar 2001.
Šutalo Don Ivo Krist je Kralj Mostar 2000.
Šutalo Don Ivo Našminkaj dušu Mostar 2002.
Šutalo Don Ivo Našminkaj dušu Mostar 2002.
Tadijanović Dragutin Dvadeset i devet pjesama i još jedna Zagreb 2004.
Talajić Mirko Maslinski zvuci Dubrovnik 1998.
Talbot Francis S.J. Među indijancima Zagreb 1970.
Tanjić Željko Šeper 2001
Tanjić Željko Šeper          2003.
Templeton J.M. Knjiga zlatnih citata Zageb 2001.
Tilmann Klemens Kako danas govoriti o Bogu u obitelji Đakovački Selci 1988.
Tolj Ivan Slavenske zime Zagreb 1987.
Tomić Ivan M. Čija je BiH Zagreb 1991.
Tomić Celestin Uzvišena tajna Zagreb 1974.
Torunier Paul Lice patnje Đakovački Selci 1990.
Tournier Paul Poslanje žene Zagreb 1981.
Tournier Paul Umijeće slušanja Đakovo 1997.
Tournier Paul Umijeće slušanja Đakovo 1997.
Trstenjak Dr. Anton Čovjek samomu sebi Đakovo 1993.
Trstenjak Anton Čovjek u tjeskobi Đakovo 1995.
Trstenjak Anton Kroz prizmu riječi Đakovo 1998.
Trstenjak Dr. Anton Među ljudima Đakovo 1994.
Trstenjak Dr. Anton Tragom čovjeka Đakovo 1994.
Türks Paul Filip Neri – Prorok radosti Đakovo 2001.
Tyrrell Bernard J. Kristoterapija Đakovo 1995.
Udovčić Jakov S Kristom kroz život Imotski 2001.
Udovčić Jakov S Kristom kroz život Imotski 2001.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku – Uskrsnuće Jelsa 1991.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: Priprava Jelsa 1990.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak II. dio 1. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak II. dio 2. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak III. dio 1. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak III. dio 2. Jelsa 1994.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak IV. dio 1. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak IV. dio 2. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak IX. – MUKA Jelsa 1995.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak V. dio 1. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak V. dio 2. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak VI. dio 1. Jelsa 2001.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak VI. dio 2. Jelsa 1988.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak VII. dio 1. Jelsa 1989.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak VII. dio 2. Jelsa 1997.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak VIII. dio 1. Jelsa 1991.
Valtorta M. Spjev o Bogo-Čovjeku: svezak VIII. dio 2. Jelsa 1995.
Vider Vital Put prema braku Zagreb 1989.
Vimer Dr. Rudolf Život svetoga Pavla Đakovo 1996.
Vissani Anna Maria Vazmeni identitet Zagreb 2004.
von Arx Walter Sveta misa Đakovo 1988.
von Arx Walter Sveta misa Đakovo 1988.
von Arx Walter Sveta misa Đakovo 1988.
Vrcan Srđan Od krize religije k religiji… Zagreb 1986.
Vrkijan Irena Dora, ove jeseni Zagreb 1991.
Vujević Eda Droga opća opasnost Split 1998.
Vukasović Ante Obitelj i moralni razvitak mladeži Đakovo 1997.
Vukasović Ante Osposobljavanje nastvnika za odgojni rad… Zagreb 1982.
Vuković Siniša Ričnik selaškega govora Laus, Split 2001
Vukšić Tomo Biskup Čule i II. vatikanski sabor Mostar 1998.
Vukšić Tomo Confessores fidei Mostar 2000.
Vukšić Tomo Još jedna kap Mostar 2005.
Vukšić Tomo Još jedna kap Mostar 2005.
Vukšić Tomo Međunarodni odnosi kat. i prav. u BiH Mostar 1994.
Vukšić Tomo Mi i oni Sarajevo 2000.
Vuletić Tomislav Hvalospjev smrti moga brata svećenika Gradac – Prud   2002.
Vuletić Tomislav Hvalospjev smrti moga brata svećenika Gradac – Prud   2002.
Vuletić Šjor Petar Drugo uskrnuće Mostar 2005.
Waldenfels Hans Kontekstualna fundamentalna teologija Đakovo 1995.
Warnach Vektor Tajna Krista Đakovo 1993.
Warnach Viktor Tajna Krista Đakovo 1993.
Weiser Franz Sin bijelog poglavice Đakovo 1988.
Weissgerber Josip Zvona Velike Subote Zagreb 1967.
Weissgerber D.I. o. Antun Naše narodne poslovice Karlovac 1993.
Wenisch Berhard Satanizam Đakovo 1993.
Werner Roland Deset dobrih razloga da (p)ostaneš kršćanin Zagreb 1999.
Westmeier Arline Liječiti ranjenu dušu – ozdravljenje dušobrižništvom Đakovo 2002.
Zagoda F. Sv. Pismo Novoga Zavjeta Zagreb 1926.
Zagorac Vladimir Homiletika Zagreb 1998.
Zink Jörg Sedam znakova Đakovo 1997.
Zink Jörg Više od tri želje Đakovo 2005.
Zirdum Ivan Džepni katekizam Đakovo 1996.
Zirdum Anto Jahači svjetlosti Vitez 1996.
Zirdum Ivan Obiteljski molitvenik Đakovo 2005.
Zizola Giancarlo Utopije Ivana XXIII. Zagreb 1977.
Zovkić Mato Pavlove poslanice – povod i sadržaj Mostar 1988.
Zovkić Mato Pavlove poslanice – povod i sadržaj Mostar 1988.
Zovkić Mato Pavlove poslanice – povod i sadržaj Mostar 1988.
Zovkić Mato Pavlove poslanice – povod i sadržaj Mostar 1988.
Zovko Radoslav Bol je bolu lijek Mostar 2004.
Zovko Radoslav Bol je bolu lijek Mostar 2004.
Zovko Radoslav Bol je bolu lijek Mostar 2004.
Zovko Jure Križni put i dvadeset godina robije  
Zovko Radoslav Mostarski dnevnik 1991 – 1996 Mostar 1999.
Zovko Radoslav Otrgnuto zaboravu Mostar 2000.
Zovko Radoslav Otrgnuto zaboravu Mostar 2000.
Zovko Radoslav Priče bola i radosdi Mostar 2005.
Zovko Radoslav Sjeme mudrosti Mostar 2000.
Zovko Radoslav Sjeme mudrosti Mostar 2000.
Zovko Radoslav Tragovima starine, vjere i zavičaja Mostar 2001.
Zovko Radoslav Tragovima starine, vjere i zavičaja Mostar 2001.
Zovko Radoslav Tragovima starine, vjere i zavičaja Mostar 2001.
Zovko Radoslav Tragovima starine, vjere i zavičaja Mostar 2001.
Zrakić Đuro Svi me vole samo tata ne Split 1990.
Zrno Don Mihovil Knjižica razmatranja Mostar 2004.
Zudovino Frate Zabranjeno ostarjeti Đakovo 1996.
Živković Marijo Naravno planiranje obitelji Zagreb 1986.