ANIMATORI ZA ŽUPNU KATEHEZU I ŽIVE ZAJEDNICE 2000. – 2010.

Od jubilejske godine naovamo, kroz našu župu prošlo je mnogo animatora. Ovdje donosimo samo kratki Curriculum vitae – životopis  onih animatora koji su djelovali u našoj župi od 2000. – 2010., na raznim područjima pastoralnog rada. 

1. Tanja Rakitić rođena je 14. ožujka 1986. u Zenici. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Mostaru. Studentica je druge godine Hrvatskog jezika i književnosti te Pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U župi je aktivna od došašća 1999. kada je novi župnik don Krešo Puljić počeo osnivati žive zajednice u našoj župi. Tako je od samoga početka član živih zajednica: Apostola ljubavi, Molitvene zajednice, zajednice Ministranata te zajednice za davanje instrukcija. Od 2001. redovita je animatorica za župnu katehezu, tako da je dopratila jednu generaciju vjeroučenika od prve pričesti do krizme, koju su primili ove 2007. Dvije godine bila je supervizor dječjeg pokreta DUGA. Lectorica je našeg Župnog vjesnika i zamjenica predstojnika u našem župnom pokretu mladih BIOS. Od prošle godine animator je za grupu odraslijih liturgijskih čitača.

2. Sanjin Lovrić – rođen je 8. rujna 1986. u Mostaru. Osnovnu i Srednju školu završio je u Mostaru. Sada je student na Medicinskom fakultetu u Mostaru, završava drugu godinu. U župi je aktivan od dolaska župnika don Kreše, od listopada 1999. Najprije je postao član Župnog caritasa čiji je član još i danas, potom je sudjelovao u Novinarskoj zajednici te postao animator za župnu katehezu. Sudjeluje u zajednici koja daje instrukcije djeci kojima slabije ide u školi, iz svih nastavnih predmeta. Već dvije godine sudjeluje u Ljetnim danima Duge kao supervizor, a od 2002. aktivno sudjeluje u svim pripremama oko održavanja ove dvotjedne manifestacije za djecu. Animator je i za župnu katehezu. U 2007. radio je i s krizmanicima koje je pratio od njihove prve pričesti. U cilju što boljeg grupnog rada s djecom župnik don Krešo slao ga je s drugim mladim animatorima dva puta u Italiju, u Bresciu i Trst, gdje su na talijanskim župama stjecali iskustva i ideje u grupnom radu s djecom. I ove godine predvodit će jednu župnu delegaciju mladih u Italiju, u Trst.

         

3. Željana Lučić – rođena je 29. lipnja 1984. u Mostaru i krštena u crkvi sv. Petra i Pavla. Osnovnu školu pohađala je u Mostaru gdje je završila i Srednju ekonomsku školu. Trenutno studira teologiju na Teološkom institutu u Mostaru, završava treću godinu. Svoju aktivnost u župi počela je 1996. godine u dječjem župnom zboru, Anđeli sv. Ivana. Dolaskom župnika don Kreše Puljića u našu župu, u listopadu 1999. godine, počela je sudjelovati i u drugim zajednicama: Apostolima ljubavi (Župnom caritasu), ministrantima i čitačima. Sada u svojoj župi aktivno sudjeluje, posebno u katehezi, liturgiji i u vođenju dječjeg župnog zbora, koji redovito pjeva na nedjeljnoj đačkoj misi u 9 sati.  Od samog početka (od 2002.) član je našeg župnog pokreta mladih BIOS, u kojemu je  bila predstojnik dvije godine.  Od 2004. godine supervizor je i animator za župnu katehezu za prvopričesnike. Budući da je završila Ekonomsku školu, rado pomaže u računovodstvu i administraciji u Župnom uredu. Četvrtu godinu je redoviti član katedralnog zbora u Mostaru Pro musica.

         

4. Josip Zelenika – rođen je 27. prosinca 1983. u Mostaru i kršten u župi sv. Petra i Pavla. Osnovnu i Srednju elektrotehničku školu završio je u Mostaru. Student je na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Aktivnost u župi započeo je u jubilejskoj 2000., najprije u zboru mladih, potom u pokretu BIOS te kao član župnog VIS-a Ljubljeni učenik koji se kasnije prozvao VIS BIOS. Osim toga bio je član Apostola ljubavi (Župnog caritasa). U 2002. počeo se pripremati za animatora za župnu katehezu u kojoj i danas sudjeluje, zajedno sa svećenikom priprema krizmanike za sakrament sv. potvrde. U našem župnom pokretu BIOS bio je najprije predstavnik edukativnog okvira, a već drugu godinu je predstojnik tog našeg pokreta mladih. Zajedno s VIS-om BIOS svake nedjelje svira i pjeva na nedjeljnoj večernjoj misi za mlade, u 18 sati. Bio je više puta na edukaciji na raznim župama u Italiji i sudjelovao na raznim karitativnim seminarima po biskupijama u BiH.

         

5. Andrijana Drljo rođena je 20. svibnja 1984. u Konjicu, kao peto dijete u obitelji. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu završila je u Mostaru. Student je druge godine na Teološkom institutu u Mostaru. Po dolasku u Mostar 1995. godine uključila se u župni zbor Anđeli sv. Ivana, predmolila krunicu, a 2000. godine uključila se i u dvije žive zajednice, u Liturgijske čitače i Molitvenu zajednicu. Dvije godine kasnije postala je i animator za župnu katehezu, gdje radi redovito s trećim, a po potrebi i s četvrtim, petim, šestim i sedmim razredom osnovne škole. Član je župnog pokreta mladih BIOS.

6. Ivan Soldo rođen je u Bileći, 4. svibnja 1987. Osnovnu i Srednju elektrotehničku školu završio je u Mostaru. Student je prve godine na fakultetu Strojarstva i računarstva u Mostaru. Od 2. razreda osnovne škole kad je doselio u ovu župu, redovito je išao na vjeronauk.  Dolaskom župnika don Kreše, u 2000. uključio se u dvije žive zajednice u župi, u zbor mladih i u Župni caritas (Apostoli ljubavi), pa je u 2005. bio i glavni animator za Župni caritas. Od 1. razreda srednje škole redoviti je animator za župnu katehezu, radi zajedno sa župnikom u pripravi prvopričesnika. Redovito kao animator sudjeluje na Ljetnim danima Duge. Član je našeg župnog pokreta mladih BIOS. Uz sav angažman u župi, aktivno se i profesionalno bavi karateom. Član je sveučilišnog karate kluba Neretva.

         

7. Irena Šimunović rođena je 5. travnja 1989. u Mostaru. Završila je osnovnu školu  “Petar Bakula” u Mostaru, a sada pohađa treći razred Srednje medicinske škole. Poslije 7. razreda aktivno se uključila u župu pjevajući u župnom zboru mladih Otkrivenje, a kasnije kao animator za župnu katehezu. Član je župnog pokreta mladih BIOS te pjeva u istoimenom VIS-u BIOS. Već godinu dana animator je u Župnom caritasu te pomaže u župi i u drugim uredskim i pastoralnim poslovima. Sljedeće godine radit će i kao animator za župnu katehezu.

         

8. Jure Soldo – rođen je 1. lipnja 1990. u Mostaru. Završio je osnovnu školu “Petar Bakula” u Mostaru. Sada je 2. razred Strojarske škole. Od 5. do 8. razreda bio je ministrant, potom animator za župnu katehezu za 1. i 2. razred, a sada je jedan od animatora u Župnom caritasu. Uza svu aktivnost u župi nađe vremena baviti se košarkom i drugovati s prijateljima u Župnom clubu i višenamjenskoj dvorani, gdje igraju i uče djecu kako se igra stolni tenis i stolni nogomet, te kako se zajedno raste u grupi. Član je župnog pokreta mladih BIOS.

9. Ivana Soldo – rođena je 19. studenog 1991. u Mostaru. Osnovnu školu završila je u Mostaru. Sada je prvi razred Ekonomske škole. Djeluje u Župnom caritasu tri godine. Prošle 2006. postala je animator za Župni caritas i za župnu katehezu, za prvi i drugi razred. Već dvije godine pjeva u zboru mladih Otkrivenje. Član je župnog pokreta mladih BIOS.

10. Maja Bagarić – rođena je 23. studenog 1985. u Livnu, krštena u svojoj župi u Bukovici, 29. prosinca 1985. Osnovnu i Srednju školu završila je u Tomislavgradu. Studentica je treće godine na Teološkom institutu u Mostaru. Preko mladih teologa studenata iz naše župe upoznala se s aktivnostima u našoj župi te se prije tri godine uključila na predavanja za animatore u ovoj župi i počela raditi sa župnikom don Krešom i s prvopričesnicima. Rado radi s djecom i animira ih da žive svoju vjeru. Po završetku studija nada se da će nastaviti raditi i svjedočiti svoju vjeru, i u školi i u župi. Kaže da je puno toga naučila pripremajući se za kateheze i radeći s djecom u našoj župi.

11. Tanja Jurica rođena je 20. travnja 1991. u Mostaru u kojem je završila  i Osnovnu školu. Sad ide u prvi razred gimnazije. Uključila se u ministrante 2004. U 2006. sudjelovala je kao animator u Ljetnim danima Duge. U Župni caritas uključila se početkom 2007. Ove godine priprema se da bude animator za župnu katehezu. Članica je pokreta mladih naše župe koji se zove BIOS.

12. Anamarija Alpeza rođena u Sarajevu, 24. svibnja 1989. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Mostaru. Ove 2007. je maturirala. Studirat će, akobogda, njemački i engleski jezik. Član je pokreta BIOS više od dvije godine. Već dvije godine radi kao  animator za župnu katehezu za 1. i 2. razred i član je grupe koja daje instrukcije đacima. Želi se i nadalje formirati kao animator za župnu katehezu kako bi mogla djeci svjedočiti svoju vjeru.

13. Darko Marić rođen je u Mostaru, 27. veljače 1988. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Mostaru. Na jesen 2007., akobogda, upisat će fakultet Politologije u Mostaru. Iako ne stanuje na području naše župe, na poziv kapelana don Marka Šutala koji mu je predavao vjeronauk u školi, došao je  u ovu župu i uključio se u pokret mladih BIOS (animator je u  edukativnom okviru), gdje je posebno angažiran u davanju instrukcija djeci kojima slabo ide u školi. Zajedno sa župnikom don Krešom radi kao animator s prvopričesnicima. Dolaskom i radom u ovoj  župi kaže da je doživio veliku promjenu na bolje u  svome životu. U svome okruženju i svojoj obitelji rado priča o onome što radi i kako druguje s djecom i mladima u našoj župi.

14. Maja Vučić – rođena je 14. veljače 1989. u Mostaru. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Mostaru, upravo je maturirala. Bila je redovita na dobnoj katehezi u našoj župi. Na poziv don Marka priključila se pokretu BIOS i počela davati instrukcije našim vjeroučenicima iz svih školskih predmeta. Sudjeluje već dvije godine kao animator u Ljetnim danima Duge. Planira se upisati na fakultet Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

15. Andrijana Bandić –  rođena je 5. prosinca 1988., u Mostaru. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Mostaru. Upravo je maturirala. Bila je redovita na dobnoj katehezi u svojoj župi sv. Mateja u Mostaru. Na poziv don Marka Šutala našeg kapelana koji je radio kao profesor vjeronauka u gimnaziji, početkom 2003. aktivirala se u našoj župi, postala je član edukativnog okvira u pokretu BIOS i davala redovito instrukcije djeci kojima slabije ide u školi. Sudjelovala je već dva puta kao animator u Ljetnim danima Duge. Planira se upisati na Ekonomski fakultet u Zagrebu.

16. Antonela Jurkić rođena je 17. rujna 1991. u Fojnici. Osnovnu školu završila je u Mostaru, a sada pohađa prvi razred Gimnazije. Dolazila je redovito na župnu katehezu. U župu se aktivno uključila 2002. kada je postala ministrantica. Animator ministranata postala je prošle 2006. i iste godine sudjelovala kao animator na Ljetnim danima Duge. Članica je župnog pokreta za mlade BIOS.

17. Josip Gašpar – rođen je 7. travnja 1992. u Mostaru. Ove godine primio je sakrament krizme, na Duhove. Ministrant je od trećeg razreda, a od prošle godine je animator za ministrante. Član je Župnog caritasa od četvrtog razreda osnovne škole, također i član pokreta mladih BIOS.  Uza sve ove obveze profesionalno se bavi karateom.

18. Stjepan Rozić –  rođen je 8. ožujka 1983. u Mostaru gdje je završio Osnovnu i Srednju strojarsku školu. Apsolvent je na Teološkom institutu u Mostaru i sudionik edukacije za obiteljskog savjetovatelja pri Biskupijskom caritasu Mostar. U župi je aktivan od petog razreda osnovne škole kao ministrant, a kasnije kao član dječjeg zbora Anđeli sv. Ivana. Član je župnog pokreta BIOS i istoimenog VIS-a u kojem je solo pjevač i svira bass gitaru. Član je i naše župne malonogometne momčadi i redovito igra za župu.

19. Josip Rozić – rođen je 28. prosinca 1985. u Mostaru. Osnovnu školu i Gimnaziju te osnovnu i srednju glazbenu školu završio je u rodnom gradu. Student je druge godine Ekonomskog fakulteta u Mostaru. Od četvrtog razreda osnovne škole član je župnog dječjeg zbora Anđeli sv. Ivana, odakle je i otišao u glazbenu školu. Od petog razreda OŠ svira na nedjeljnoj misu u devet sati, a često i na nekoliko misa nedjeljom. Član je pokreta BIOS  u kojem svira klavijature. Jedan je od animatora za zbor krizmanika i srednjoškolaca koji se zove Otkrivenje.

Napomena: Ovdje smo donijeli kratki životopis samo onih animatora koji su sada aktivni u župi. Mnogima prije njih iskreno zahvaljujemo na pomoći i suradnji. Bilo ih je mnogo. Neki od njih otišli su na studij izvan Mostara, a drugi koji ovdje studiraju ostali su članovi BIOS-a, često navraćaju u župu i povremeno sudjeluju u raznim pastoralnim akcijama. Posvetili su se studiranju. U tome ih podržavamo. Iskreno im zahvaljujemo. Imamo i novih animatora koji pomalo započinju svoj pastoralni rad i na župnoj katehezi i u živim zajednicama. O njima ćemo još pisati. Njihovo vrijeme tek nadolazi.