PASTORALNA PANORAMA ŽUPE

Župa je osnovana 1993. godine. Župnik je don Krešo Puljić. Župa ima dva duhovna pomoćnika, don Mladena Šutala i don Dragu Ćurkovića. Župa broji oko 20.000 katolika i ima 250m2 liturgijskoga prostora! Gledano statistički za prošlu godinu: krštenika je bilo 27, prvopričesnika 135, krizmanika 115, vjenčanih parova 11, pokojnika 29. Ovakav statistički nerazmjer rezultat je crkvenoga nereda u Mostaru u kojem se još uvijek ne poštuju granice i prava novoosnovanih župa. Župni život razvrstan je u desetak područja, već prema župnoj koncepciji i planu. U pastoralnom pogledu župna zajednica je u stalnom porastu. Iz župe je jedan bogoslov, jedan sjemeništarac i jedna sestra, službenica milosrđa.

Liturgijski život – nedjeljom se slavi sedam sv. misa u župnoj crkvi i osma u zatvoru. Misa radnim danom je ujutro u 7 i navečer u 18 sati. Posebno su posjećene mise zornice u  došašću i večernje mise u korizmi, s kratkom homilijom. Polusatno klanjanje održava se četiri puta mjesečno, gdje se moli za mlade i obitelji, za izgradnju crkve Kristova uskrsnuća i njezine dobročinitelje. Krunica se moli svakodnevno, na određene nakane, mole je svi uzrasti, po tjednom rasporedu.

Pastoral djece – župna kateheza održava se svaki dan u tjednu za 883 vjeroučenika. U župi djeluje 7 živih zajednica, u kojima ima 452 djece. Sve ove žive zajednice objedinjava župni pokret za novu evangelizaciju koji se zove DUGA (Dioništvo u grupnom apostolatu). Kandidati za sakramente prve pričesti i krizme, osim redovitog vjeronauka, uključeni su u “godinu apostolata” u kojoj se na razne načine aktivno uključuju u život župne zajednice, posebno u nedjeljnu liturgiju.

Pastoral mladih – u župi postoji pokret mladih koji se zove BIOS (Biti i ostati svoj) u kojem mladi nastoje produbiti svoju vjeru kroz molitvu, kateheze, hodočašća te karitativni i kulturni angažman. Kroz ovaj pokret mladima se pruža prilika za duhovni rast, duhovnu formaciju i konkretnu aktivnost u svojoj župnoj zajednici.

Pastoral obitelji – obuhvaća nedjeljnu obiteljsku misu pod kojom se podjeljuje sakrament krštenja djeci i slave razne obljetnice brakova; uključuje Obiteljsku nedjelju (prvu u mjesecu), kada se organizira popodnevno klanjanje; zatim Nedjelju obitelji koju slavimo i obilježavamo na svetkovinu Presvetoga Trojstva, zatim blagoslov obitelji i njihovih obitavališta; obiteljsku krunicu četvrtkom i zajedničke vespere subotom; tu spadaju također i predkrsne kateheze za roditelje i kumove te povremena predavanja i obiteljske tribine. U pastoralu obitelji posebno su aktivni bračni parovi iz obiteljskog pokreta “OAZA LJUBAVI“.

Pastoral starih osoba – sastoji se uglavnom od redovitih posjeta i podjele sakramenata pred Božić, Uskrs i Veliku Gospu, te posjeta po pozivu i potrebi. U ovom pastoralu posebno su aktivni volonteri našeg Župnog caritasa koji dva puta mjesečno posjećuju najugroženije stare i osamljene osobe i nose im potrebne namirnice. Posebno u teškom položaju nalaze se stare osobe u dijelu župe koji se zove Zalik, na istočnoj strani grada, gdje je prije rata bilo oko 5.000 katolika, a sada jedva 50 osoba.

Župni caritas – je aktivan tijekom cijele godine, posebice kroz došašće i korizmu kada se organiziraju razne akcije: kasice na jaslice, kasice po trgovinama, akcija za djecu s poteškoćama u razvoju caritasova centra “Sveta Obitelj”; kolači za nedjelju caritasa, drvo života pred oltarom na koje vjernici, a osobito djeca, stavljaju darove za siromašnu djecu.

Problemi – dva su velika problema u župi: premalen sadašnji liturgijski prostor i nepostojanje župne kuće. Crkva, župni ured i ostale župne prostorije nalaze se u neprikladnom skladišnom prostoru.

Ostale aktivnosti – u župi svakog tjedna izlazi Župni vjesnik u tisuću primjeraka, a župni list  “Svjedok” koji izlazi povremeno, izdaje se u dvije tisuće primjeraka.

Biskupova vizitacija – na prvi korizmeni petak, 23. veljače 2007. godine, biskup Ratko obavio je vizitaciju ove župe. Pod koncelebriranom sv. misom, sa župnikom i  njegovim pomoćnicima, biskup je govorio o “kućnoj Crkvi” o kojoj ovisi budućnost Crkve i našega hrvatskog naroda. Biskup je dolazio još jednom u župu, 3. ožujka, radi potpisa župnih matica i ostalih uredskih knjiga.

Nova nada – U župi je u veljači 1996. započeta izgradnja kripte sv. Ivana Apostola i Evangelista i crkve Kristova uskrsnuća. Njihovom izgradnjom i dovršenjem pratećih župnih prostorija riješili bi se brojni problemi ove brojem velike, a crkvenim prostorom male župe. Još nismo počeli ponovnu izgradnju. Čekamo “političko” rješenje.