NAŠI POKOJNICI

U subotu, 29. 3. 2008. preminuo je Josip Klepac. Josip se rodio 6. 7. 1947. u Cerniku (Žumberak). Ispraćaj je s Bijelog Brijega, a pokopan je na groblju Sutina 31. 3. 2008.

About the Author

Leave a Reply