NAŠI POKOJNICI

svijea.jpgU nedjelju, 29. 7. 2012. preminuo je Miroslav Miloslavić. Miroslav se rodio u Mostaru, 6. 8. 1948. Sahranjen je na groblju Masline, 1. 8. 2012.

– U srijedu, 1. 8. 2012. preminula je Mirjana Golemac. Mirjana se rodila u Mostaru 1955. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Kočine-Gnojnice, 2. 8. 2012.

svijea.jpg – U nedjelju, 29. 7. 2012. preminuo je Miroslav Miloslavić. Miroslav se rodio u Mostaru, 6. 8. 1948. Sahranjen je na groblju Masline, 1. 8. 2012.

– U srijedu, 1. 8. 2012. preminula je Mirjana Golemac. Mirjana se rodila u Mostaru 1955. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Kočine-Gnojnice, 2. 8. 2012.

About the Author

Leave a Reply