NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U subotu, 11. 2. 2012. preminula je Iva Ivačić. Iva se rodila u Batinu – Posušje, 27. 3. 1930. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Batin, 13. 2. 2012.

– U subotu, 11. 2. preminula je Ankica Pracajić. Ankica se rodila u Gnojnicama, 25. 11. 1927. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Gorica – Gnojnice, 13. 2. 2012.

– U utorak, 14. 2. 2012. preminuo je Eugen Buzuk. Eugen se rodio u Jablanici, 1954. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Kostajnici, 17. 2. 2012.

– U srijedu, 15. 2. 2012. preminuo je Ivan Knezović. Ivan se rodio u Gorancima, 3. 11. 1947. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju sv. Ante u Cimu, 17. 2. 2012.

– U srijedu, 15. 2. 2012. preminula je Marija Šarović. Marija se rodila u Gracu na moru, 15. 8. 1921. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Sutina, 18. 2. 2012.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U subotu, 11. 2. 2012. preminula je Iva Ivačić. Iva se rodila u Batinu – Posušje, 27. 3. 1930. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Batin, 13. 2. 2012.

– U subotu, 11. 2. preminula je Ankica Pracajić. Ankica se rodila u Gnojnicama, 25. 11. 1927. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Gorica – Gnojnice, 13. 2. 2012.

– U utorak, 14. 2. 2012. preminuo je Eugen Buzuk. Eugen se rodio u Jablanici, 1954. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Kostajnici, 17. 2. 2012.

– U srijedu, 15. 2. 2012. preminuo je Ivan Knezović. Ivan se rodio u Gorancima, 3. 11. 1947. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju sv. Ante u Cimu, 17. 2. 2012.

– U srijedu, 15. 2. 2012. preminula je Marija Šarović. Marija se rodila u Gracu na moru, 15. 8. 1921. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Sutina, 18. 2. 2012.

About the Author

Leave a Reply