NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U subotu, 10. 12. 2011. preminula je Božica Marić. Božica se rodila…

sakr-kerze_kreuz.jpg– U subotu, 10. 12. 2011. preminula je Božica Marić. Božica se rodila na Brštanici 1921. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana na groblju Kočine-Gnojnice, 12. 12. 2011.

– U utorak, 13. 12. 2011. preminula je Darinka Abramović. Darinka se rodila u Sućuraju na Hvaru, 25. 12. 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 15. 12. 2011.

– U četvrtak, 15. 12. 2011. preminula je Anđelka Tutiš. Anđelka se rodila u Doljanima, 31. 10. 1926. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Stupari, 17. 12. 2011.

– U četvrtak, 15. 12. 2011. preminula je Tonka Ladan. Tonka se rodila u Dračevicama, 15. 2. 1941. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Dračevice, 17. 12. 2011.

About the Author

Leave a Reply