NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U utorak, 8. 2. 2011. preminuo je Marinko Lovrić.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U utorak, 8. 2. 2011. preminuo je Marinko Lovrić. Marinko se rodio 1958. u Dračevicama. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Dračevice, 9. 2. 2011.

– U četvrtak, 10. 2. 2011. preminula je Jasna Matić. Jasna se rodila 24. 5. 1942. u Mostaru. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 12. 2. 2011.

About the Author

Leave a Reply