NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U petak, 21. 1. 2011. preminula je Anica Čuvalo. Anica se rodila u Proboju – Ljubuški, 15. 8. 1928.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U petak, 21. 1. 2011. preminula je Anica Čuvalo. Anica se rodila u Proboju – Ljubuški, 15. 8. 1928. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Sutina, 24. 1. 2011.

– U petak, 28. 1. 2011. preminuo je Josip Jukanović. Josip se rodio u Soljanima – Osijek, 3. 2. 1947. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopan je na groblju Šoinovac, 29. 1. 2011.

About the Author

Leave a Reply