NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U četvrtak, 13. 1. 2011. preminula je Anica Nikšić. Anica se rodila 11. 8. 1922. u Jošanici – Konjic. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Galjevo – Konjic, 15. 1. 2011.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U četvrtak, 13. 1. 2011. preminula je Anica Nikšić. Anica se rodila 11. 8. 1922. u Jošanici – Konjic. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Galjevo – Konjic, 15. 1. 2011.

About the Author

Leave a Reply