NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U subotu, 14. 8. 2010. preminula je Delfa Tomić. Delfa se rodila u Bijelom Polju, 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Borača – Potoci, 16. 8. 2010.

– U utorak, 17. 8. 2010. preminula je Vlasta Dugandžić. Vlasta se rodila u Grabu – Ljubuški, 11. 4. 1929. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Masline, 19. 8. 2010.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U subotu, 14. 8. 2010. preminula je Delfa Tomić. Delfa se rodila u Bijelom Polju, 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Borača – Potoci, 16. 8. 2010.

– U utorak, 17. 8. 2010. preminula je Vlasta Dugandžić. Vlasta se rodila u Grabu – Ljubuški, 11. 4. 1929. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Masline, 19. 8. 2010.

About the Author

Leave a Reply