NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpgU četvrtak, 22. 7. 2010. preminuo je Saša Pehar. Saša se rodio u Mostaru, 25. 4. 1949. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Masline, 24. 7. 2010.

sakr-kerze_kreuz.jpgU četvrtak, 22. 7. 2010. preminuo je Saša Pehar. Saša se rodio u Mostaru, 25. 4. 1949. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Masline, 24. 7. 2010.

About the Author

Leave a Reply