NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U petak, 30. 4. 2010. preminula je Mara Glavina. Mara se rodila u Gnojnicama 10. 12. 1923. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Kočine – Gnojnice, 3. 5. 2010.

– U nedjelju, 2. 5. 2010. preminula je Stoja Vučina. Stoja se rodila u Hodbini 11. 9. 1920. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Masline, 3. 5. 2010.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U petak, 30. 4. 2010. preminula je Mara Glavina. Mara se rodila u Gnojnicama 10. 12. 1923. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Kočine – Gnojnice, 3. 5. 2010.

– U nedjelju, 2. 5. 2010. preminula je Stoja Vučina. Stoja se rodila u Hodbini 11. 9. 1920. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je na groblju Masline, 3. 5. 2010.

About the Author

Leave a Reply