NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpgU nedjelju, 27. 4. 2008. preminula je Zdravka Zovko. Zdravka se rodila 18. 7. 1941. u Tepčićima. Ispraćaj je bio sa Bijelog brijega, a pokopana je u Sutini, 29. 4. 2008.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila joj! Počivala u miru! Amen.

sakr-kerze_kreuz.jpgU nedjelju, 27. 4. 2008. preminula je Zdravka Zovko. Zdravka se rodila 18. 7. 1941. u Tepčićima. Ispraćaj je bio sa Bijelog brijega, a pokopana je u Sutini, 29. 4. 2008.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila joj! Počivala u miru! Amen.

About the Author

Leave a Reply