NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg– U petak, 27. 11. 2009. preminula je Tanja Vučetić-Šunjić. Tanja se rodila u Mostaru, 3. 6. 1969. Živjela je na terenu naše župe, pa odselili u Karlovac. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je u Vojnu, 2. 12. 2009.

– U srijedu, 2. 12. 2009. preminula je Anica Buhač. Anica se rodila u Mostaru, 14. 6. 1943. Živjela je na terenu naše župe. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je u Jarama, 3. 12. 2009.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U petak, 27. 11. 2009. preminula je Tanja Vučetić-Šunjić. Tanja se rodila u Mostaru, 3. 6. 1969. Živjela je na terenu naše župe, pa odselili u Karlovac. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je u Vojnu, 2. 12. 2009.

– U srijedu, 2. 12. 2009. preminula je Anica Buhač. Anica se rodila u Mostaru, 14. 6. 1943. Živjela je na terenu naše župe. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je u Jarama, 3. 12. 2009.

About the Author

Leave a Reply