sakr-kerze_kreuz.jpg– U utorak, 24. 11. 2009. preminuo je Jerko Bakula. Jerko se rodio u Posušju 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je 26. 11. 2009. na groblju "BATIN" – Posušje.

– U četvrtak, 26. 11. 2009. preminuo je Damjan Vučina. Damjan se rodio u Trijebnju 16. 3. 1927. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je 28. 11. 2009. u Trijebnju.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U utorak, 24. 11. 2009. preminuo je Jerko Bakula. Jerko se rodio u Posušju 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je 26. 11. 2009. na groblju "BATIN" – Posušje.

– U četvrtak, 26. 11. 2009. preminuo je Damjan Vučina. Damjan se rodio u Trijebnju 16. 3. 1927. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je 28. 11. 2009. u Trijebnju.

– U petak, 27.11.2009. preminuo je Stjepan Vujičević. Stjepan se rodio u Obrima-Konjic 1927. Živio na terenu naše župe, a pokopan na groblju Mostarska vrata – Ljubuški, 28.11.2009.