sakr-kerze_kreuz.jpg– U ponedjeljak, 16.11.2009. preminula je Iva Zeljko. Iva se rodila u Blatnici 1935. Živjela je na terenu naše župe. Pokopana je 17. 11. na Vuletića groblju u Donjem Crnču.

– U četvrtak, 19. 11. 2009. preminula je Ljubica Boltar. Rodila se u Dubici, 3. 5. 1941. Pokopana je na groblju Sutina, 20. 11. 2009.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U ponedjeljak, 16.11.2009. preminula je Iva Zeljko. Iva se rodila u Blatnici 1935. Živjela je na terenu naše župe. Pokopana je 17. 11. na Vuletića groblju u Donjem Crnču.

– U četvrtak, 19. 11. 2009. preminula je Ljubica Boltar. Rodila se u Dubici, 3. 5. 1941. Pokopana je na groblju Sutina, 20. 11. 2009.