NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpgU ponedjeljak, 7. 9. 2009. nesretnim slučajem preminuo je Jozo Škrobo. Jozo se rodio u Dužicama 1952. godine. Živio je na terenu naše župe. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Crkvine u Dužicama, 9. 9. 2009.

sakr-kerze_kreuz.jpgU ponedjeljak, 7. 9. 2009. nesretnim slučajem preminuo je Jozo Škrobo. Jozo se rodio u Dužicama 1952. godine. Živio je na terenu naše župe. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Crkvine u Dužicama, 9. 9. 2009.

About the Author

Leave a Reply