NAŠI POKOJNICI

svijea.jpg

U subotu, 10. 5. 2014., preminuo je Mate Vučić. Mate se rodio u Blatnici, 25. 8. 1938. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Masline, 12. 5. 2014.

 
U subotu, 10. 5. 2014., preminuo je Mate Vučić. Mate se rodio u Blatnici, 25. 8. 1938. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Masline, 12. 5. 2014.
About the Author