NAŠI POKOJNICI

 

svijea.jpg

U subotu, 22. 3. 2014., preminula je Mara Leto. Mara se rodila u Blatnici, 1928. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 24. 3. 2014.

 – U subotu, 22. 3. 2014., preminula je Mara Leto. Mara se rodila u Blatnici, 1928. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 24. 3. 2014.
 – U nedjelju, 23. 3. 2014., preminula je Anđa Krtalić. Anđa se rodila u Brštaniku, 8. 3. 1937. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Gnojnice, 24. 3. 2014. 
 – U nedjelju, 23.3 2014., preminuo je Petar Petrov. Petar se rodio u Kozjaku, 15. 7. 1925. Ispraćaj i sprovod bio je na groblju Sutina, 24. 3. 2014.
About the Author

Leave a Reply