NAŠI POKOJNICI

svijea.jpg

 U petak, 29. 11. 2013., preminula je Stojka Martinović. Stojka se rodila na Paoči, 28. 4. 1942. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Oborine, 30. 11. 2013.

U petak, 29. 11. 2013., preminula je Stojka Martinović. Stojka se rodila na Paoči, 28. 4. 1942. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Oborine, 30. 11. 2013.

About the Author

Leave a Reply