NAŠI POKOJNICI

svijea.jpg

U četvrtak, 7. studenoga 2013., preminula je Mara ZadroMara se rodila u Kruševu, 17. 6. 1930. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a 

U četvrtak, 7. 11. 2013., preminula je Mara Zadro. Mara se rodila u Kruševu, 17. 6. 1930. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 8. 11. 2013.

About the Author

Leave a Reply