NAŠI POKOJNICI

 

svijea.jpg

U subotu, 24. 8. 2013. preminula je Ruža-Rozika Kolobara. Ruža se rodila u Krućevićima, 22. 5. 1925. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Ivanova Glavica – Vrapčići, 25. 8. 2013.

– U subotu, 24. 8. 2013. preminula je Ruža-Rozika Kolobara. Ruža se rodila u Krućevićima, 22. 5. 1925. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Ivanova Glavica – Vrapčići, 25. 8. 2013.

 – U srijedu, 28. 8. 2013., preminula je Mirjana Rotim. Mirjana se rodila u Grabovoj Dragi, 16. 8. 1943. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju u Gornjem Gracu, 30. 8. 2013.

 – U nedjelju, 1. 9. 2013., preminula je Milica-Milka Musa. Milica se rodila u Lipnu, 23. 11. 1930. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 2. 9. 2013.

About the Author

Leave a Reply